Custom Search

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – Emel KESKİN

1 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

 11/F SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARIDIR

1.Aşağıdaki yargıların karşısına doğru ise ( D ); yanlış ise ( Y ) yazınız.

*Mehmet Kaplan ve Cemil Meriç Milli Edebiyat dönemi eleştiri yazarlarıdır. (   )

*Makalede üçüncü tekil anlatım yer almaz. (   )

*Ahmet Haşim deneme türünde eser vermiştir.(   )

*Edebi fıkralar günlük olayları ele alsalar da üslupları itibarıyla kalıcıdır.(  )

*Sohbette nükteli sözlere, herkesin bildiği fıkralara, atasözü  ve halk deyişlerine yer verilir.(   )

2.Makalelerde bulunması gereken beş özellik yazınız.

3. …Hani Büyük İskender İran seferine çıkmadan önce nesi var nesi yoksa hepsini dostlarına dağıtmış.Bunu gören yakın arkadaşı Pierdicassi: “Peki ama hazinedeki her şeyi dağıttınız, size ne kalıyor?” demiş.İskender: “Bana ümit kalıyor.” Deyince Pierdicassi : “Öyleyse bu mücevherleri bana vermeyin, en yakın arkadaşınız olarak ben size kalan ümidi paylaşmak istiyorum.” demiş.Ne güzel dostluk değil mi?Sizin de böyle bir arkadaşınızın olmasını istemez misiniz?Ben çok isterim doğrusu….

                Yukarıdaki metnin türünü yazarak bu türe ait üç özellik yazınız.

4.Yukarıdaki paragraftan beş adet kelime grubu bulunuz.Bulduğunuz kelime gruplarının türünü yazınız.

5.Tanzimat edebiyatı dönemindeki eleştiri yazarlarını yazınız.Bu dönemde eleştiri türünde yazılmış  iki örnek eser yazınız.

6.Deneme türü Dünya edebiyatında ne zaman  ve hangi yazar tarafından bağımsız bir edebiyat türü olarak biçimlenmeye başlamıştır?Yazınız.

7.Gülmece nitelikli fıkralar ile öğretici metin türü  olan fıkralar arasında nasıl bir fark vardır?Açıklayınız.

8.Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız.

– “Denizaşırı”……………………………………..

– “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar”………………………………….

-“Portreler”……………………………………..

-“Kimi Diyaloglar”………………………………….

-“Karalama Defteri”……………………………….

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın Lütfen

Emel KESKİN

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.