Custom Search

Türk Edebiyatı Dersi 11. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları – Orhan Akkoç

31 Ocak 2013

TÜRK EDEBİYATI DERSİ   11. SINIF  I.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARI

1-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun  ve doğru şekilde  tamamlayınız(5+5+5+5=20 puan)

a-İlk Türkçe  gazete  ………………..tarihinde yayınlanan…………………………dir.

b-Türk Edebiyatı romanla ilk defa ………………………..’nın Fenelon’dan çevirdiği …………………….. tercümesiyle tanışmıştır.

c-I.Tanzimat  Dönemi sanatçıları……………………………….görüşünü savundular.

d-II:Dönem Tanzimat sanatçılarının romanlarında ……………….’in, şiirde ise …………..akımının tesiri  görülmüştür.

2-Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru ya da yanlış olduklarına karar veriniz.(5+5+5+5=20 puan)

a-Namık Kemal “Harabat” isimli  divan şiiri antolojisinde “Şiir ve İnşâ” makalesindeki fikirlerinin tam tersini söyler.(D) (Y)

b-Nâmık Kemâl bütün edebiyat türlerinde eser vermiştir. (D)  (Y)

c-Şinasi ilk makaleyi yazan sanatçımızdır. (D) (Y)

d-Şinasi tercümelerini “Tercüme-i Manzume” isimli eserinde toplamıştır. (D) (Y)

3-Aşağıdaki terimler hakkında kısa ve açıklayıcı bilgiler veriniz. (5+5+5=15 puan)

a-Romantizm:

b-Pozitivizm:

c-Zafernâme:

4-Tanzimat Fermanı ile Rönesans hareketlerini karşılaştırarak edebiyat ve sanata yansımalarında benzeyen ve farklı olan yönlerini maddeler halinde anlatınız.(15 puan)

5-Ahmet Mithat Efendi’nin “Felâtun Beyle Râkım Efendi” isimli romanını olay örgüsünü dikkate alarak kısaca tanıtınız.(15 puan)

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten

Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten(N.Kemâl)

(Asrın değer yargılarının doğruluktan ve kurtuluş yolundan sapmış olduğunu görüp onurumuzla ve kendi isteğimizle hükûmet kapısından çekildik)

6-a-Yukarıdaki beytin kafiye düzenini ve çeşitlerini bulunuz (5 puan)

b-Yukarıdaki beyitte şair (değer yargıları-doğruluk hükumet kapısı ) kavramları ile neleri anlatmak istemiştir.Anlatınız.(10 puan)

                      ***        BAŞARI DİLEKLERİMLE…ORHAN AKKOÇ…TDE ÖĞRT***

Etiketler:

Yorumlar

  1. blank A.Ulaşan dedi ki:

    Elinize salık hocam şimdi 2.sınavlarıda atarsanız güzel olacak.

  2. blank A.Ulaşan dedi ki:

    2. sınavlarıda atarsanız güzel ola bilir hocam elinize salık