Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Sorusu

4 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İ.eriğinden Bir Kısmının Görünümü:

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORUSU

1. Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz.

Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. (    )

-Servet-i Fünun döneminde ahenk geri plana itilmiştir. (    )

-Mensur şiirde, şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için sanatçı duygularını daha serbest ifade eder. (    )

-Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. (    )

-Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. (    )

2.Servet-i Fünun Dönemi hikayelerinin özelliklerini yazınız.

3.Macera romanları hakkında bilgi veriniz.Macera  romanlarına iki örnek eser (yazarıyla birlikte) yazınız.

4. “O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi.Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız,ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır.Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.

Paragrafta  sözü edilen sanatçı kimdir?Bu sanatçının roman türündeki  eserlerinden beş tanesini yazınız.

5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.

*Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı …………………………………….

*Tevfik Fikret’in, çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı kitabının adı …………………………….

Mehmet Rauf’un mensur şiirlerini topladığı yapıtın adı……………………………………………….

* Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı………………………………adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.

Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak …………………………………………. sözünü kullanmıştır.

Soruların tamamını indirmek için  buraya tıklayın.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.