Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sorusu – Ömer Kartal

4 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

2007–2008 İ.H.L. 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1- Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz?  5puan

Servet-i Fünun döneminde kafiye göz için değil kulak içindir ilkesi benimsenir.. (    )

Servet-i Fünun döneminde şiir nazım şekli bakımından zenginlik kazanır. (    )

Mensur şiirde, şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için sanatçı duygularını daha serbest ifade eder. (    )

Servet-i Fünun hikâyesinde fiilimsilerle birleşik cümleler kurulmuş, bağlı ve sıralı cümlecikler sık sık kullanılmıştır. (    )

Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. (    )

SİS

Ey zulümler meydanı… evet ey parlak sahne

Ey facialarla donanan parıltılı ve gösterişli sahne! (Tevfik Fikret)

2-Bu beyitte anlatılanları şiirin genelini düşünerek açıklayınız? 10puan

 3-Durum hikâyesi hakkında bilgi veriniz? 10puan

  4-Aşağıda ki  şiirde, imgeleri ve söz sanatlarını bulunuz? 5 puan

Sen ki nasipsiz çölümde

Küçük bir merhamet ve şefkat ışığısın:

Dinle, ruhumdan yankılanan bu tınlayış,

Hasta bir telde hasta bir nağme. (Tahsin Nahid)

 5-Fecr-i Aticilerin beyannamelerinde yapacaklarını bildirdikleri yenilikleri maddeler halinde yazınız? 10puan

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.