Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları – Ertan CURA

4 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 3. SINAV (ORTAK)

1.Ölen karısı için ‘yazdığı Makber şiir kitabıyla hatırlanabilir. Şiirin biçiminde ve özünde yenilikler yapmıştır. Dil, cümle, ölçü kaygısı taşımaz. Şiirimize ”’metafizik” onunla girmiştir. Yaşadığı dönemde “Şair-i Azam” olarak adlandırılmıştır. Tiyatro yapıtlarını oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır. Bu oyunların bazıları aruz, bazıları hece ölçüsüyle yazılmıştır. İlk pastoral şiir denemesi Sahra da ona aittir. Romantizmden etkilenmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Recazade Mahmut Ekrem

B)  Muallim Naci

C)  Abdülhak Hamit Tarhan

D)  Ahmet Vefik Paşa

E)  Direktör Ali Bey

2. Tanzimat edebiyatı ikinci dönem sanatçılarındandır. “Sanat için sanat” ilkesini benimsemiştir. Muallim Naci’yle “kafiye göz için mi kulak için mi? tartışmasını başlatmıştır. İlk oyunu Afije Anjelik, ilk şiir kitabı Nağme-i Seher’dir. Okullarda verdiği ders notlarını Talim-i Edebiyat adlı kitabında topladı. Batılı anlamda ilk realist roman sayılan yapıtında Bihruz Bey’in kişiliğinde yanlış Batılılaşmayı eleştirmiştir. Yapıttaki çamlıca Tepesi’ne ait betimlemeler ilk gerçekçi betimlemelerdir.

Bu parçada sözü edilen yazar ve ilk gerçekçi romanımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)  Recaizade Mahmut Ekrem-Araba Sevdası

B)   Nabizade Nazım-Zehra

C)   Sami paşazade SezaiSergüzeşt

D)  Ahmet Mithat Efendi – Eflatun Bey ile Rakım Efendi

E)   Namık Kemalİntibah

3. Tanzimat edebiyatının “halkı eğitmek” felsefesine yürekten bağlı sanatçısıdır. Yapıtlarında tekniğe önem vermemiş, sade bir dil kullanmış, romanda olayın akışını keserek okuyucuya bilgi ve öğüt vermiştir. Romantizmin etkisindedir. Edebiyatımızdaki ilk hikâye örneği “Letaif – i Rivayet” ona aittir.

Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisin­den söz edilmiştir?

A)  Direktör Ali Bey

B)   Ahmet Mithat Efendi

C)   Abdülhak Hamit Tarhan

D)  Ziya Paşa

E)   Namık Kemal

4. Tanzimat dönemi edebiyatında eski – yeni çelişkisini en yoğun yaşayan sanatçı odur. Bağdatlı Ruhi’ye yazdığı terkib-i bend naziresi döneminin toplumsal eleştirisidir. Birçok beyitözdeyiş olarak değer kazanmıştır. Şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatını yüceltmiş, divan edebiyatını eleştirmiş; ancak “Harabat” adlı yapıtında dönüş yaparak divan edebiyatını övmüştür.

Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisin­den söz edilmektedir?

A)   Ziya Paşa

B)   Ahmet Mithat Efendi

C)   Recaizade Mahmut Ekrem

D)  Ahmet Vefik Paşa

E)   Nabizade Nazım

     5. I. Bu dönem romanında kadın erkek ilişkileri yakın akrabalar  arasında ya da doktorla hastası, evin erkeğiyle hizmetçisi arasında görülen ilişkilerdir.

II.. Olaylar Anadolu başta olmak üzere Osmanlı coğrafyasının birçok yerinde geçer.

III. Kişiler tek yanlı ele alınmıştır; ya iyidirler, ya kötüdürler.

IV. İlk dönem romanlarında betimlemeler yapıtı süslemek için gereksiz uzatılmış; ikinci dönemde ise daha başarılı, romana katkısı olacak betimlemeler yapılmıştır. Teknik bakımından ikinci dönem örnekleri daha yetkindir.

V.   Birinci dönemde romantizmin; ikinci dönemde realizm ve natüralizmin etkisi vardır.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde Tanzimat dönemi roman ve hikâyesiyle ilgili yapılan açıklama yanlıştır?

 A) I       B)II       C)III         D) IV         E)V

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi Tanzimat edebiyatının I.  dönemiyle ilgili doğru bir açıkla­ma değildir?

A)  Makalefıkra, roman, öykü, eleştiri, tiyatro, gazete gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde   verilmiştir.

B) Konu bütünlüğüne önem verilmeyerek divan edebiyatındaki “parça güzelliği” anlayışı sürdürülmüştür.

C)  Ortaya konulan yapıtlar daha çok öykülenerek yaratıldığı için özellikle biçim bakımından zayıftır.

D)  Şiirde içerik yönünden yeni, biçimsel yönden eski ürünler söz konusudur.

E)  Aruz ölçüsü kullanılmış, ancak hece ölçüsüyle yazılmış örneklere az da olsa yer verilmiştir.

 Ertan CURA

>> Soruların tamamını indirmek için buraya tıklayın. |Yazılı Soruları Sayfasına Gitmek İçin buraya tıklayın 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.