Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – ÇETİN YUR

4 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

1. a)Aşağıdaki şiiri yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özellikleri   yönünden inceleyip, şâirin şiir anlayışından yola çıkarak yorumlayınız.

    b) Şiirdeki söz sanatlarını bularak açıklayınız.

2. Fecr-i Âti Beyannamesi’nden yola çıkarak topluluğun kuruluş amaçlarını ve edebiyatımıza getirmek istedikleri yenilikleri yazınız.

3. Aşağıdaki kişi, eser ve kavramlar hakkında bilgi veriniz.

“Mensur şiir, Tahsin Nâhid, Dekadan, Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye, parnasizm, istibdat, Âşiyan, resim altı şiir, olay hikâyesi, tip”

4. Aşk-ı Memnû, Anna Karanina ve Madam Bovary romanları arasında tespit ettiğiniz benzerlikleri romanlardan örnekler vererek açıklayınız.

5. Aşağıdaki boşluklara uygun gelen sözcükleri yazınız.

Fecr-i Âti Edebiyatı, slogan olarak “…………………………… …….. ………………….” sözünü benimsedi.

Fecr-i  Âti Edebiyatı’nın isim babası ……………………………….. dir.

 Servet-i Fünûn kelime olarak “……………………………………” anlamına gelmektedir.

………………………………. edebî ve siyasî hatıralarını “Kırk Yıl” adlı eserinde yazmıştır.

Fecr-i Âti Edebiyatı ……….-…………. yılları arasında faaliyet göstermiştir.

Bir Günün Sonunda Arzu    

Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan,
Güller gibi… sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını ömrün eder ilân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Alemlerimizden sefer eyler?
Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Üstümde sema kavs-i mutalsam!
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

                            Ahmet Haşim

Fecr: şafak, gün doğuşu, ışık.

Nümâyan: görünen, âşikâr.

Nalan: inleyen, acı çeken.

Sırma: altın.

Kavs-i mutalsam: tılsımlı kavis

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

  1. mutlu özdemir dedi ki:

    çetin yur hocam sizi arıyorum çoktandır ulaşmak istiyordum burdan karşıma çıktınız inşallah aradığım kişisiniz