Custom Search

8. Sınıf “Gerçek, Yan ve Mecaz Anlamlı Sözcükler” Adlı Konunun Günlük Ders Planı

25 Şubat 2013

BÖLÜM 1                                                                                            

 DERS PLANI                                                                          

Dersin adı Türkçe
Sınıf 8-A
Ünitenin Adı/No  
Konu –          Deniz ve deniz sevgisi hakkında konuşma-          Şiirin resmi hakkında konuşma-          Şiiri okuma okutma

–          Şiirdeki duygu ve düşünceleri açıklama

–          Şiirdeki kelimelerin anlamlarını cümle içinde açıklama

–          Şiir türü ve özellikleri hakkında bilgi verme

–          Gerçek anlam mecaz anlam hakkında bilgi verme

–          Denizle ilgili bir anısını kompozisyon şeklinde yazma

Önerilen Süre 40+40+40 +40+40

BÖLÜM II

 

 

 

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

–  Sesli ve sessiz okuma tekniğini geliştirebilmek,
–  Dinleme, izleme, okuma ve anlama becerilerini geliştirebilmek,
–  Sözcük dağarcığını zenginleştirebilmek,
–  Konuşma ve yazılarını uygun bir plâna göre  açıklayabilmek.-  Vurgu ve tonlamayı kavrayıp uygulayabilmek-  Gerçek,mecaz  ve yan anlamı kavrayabilmek.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Şiir türü, sesli ve sessiz harfler, büyük ve küçük ünlü uyumu
Güvenlik Önlemleri (Varsa):  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap, anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça* Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu,sözlük ,liselere hazırlık kitapları,Türkçe Dilbilgisi. Deniz Hasreti adlı şiir 
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Deniz size hangi duyguları uyandırıyor?
•  Güdüleme Okuduğumuzu anlayabilmek ve yeni sözcükler öğrenmek bizlere sınavlardaki paragraf sorularını çözmede yardımcı olacaktır. Sözcüklerin kullanıldıkları yerlerdeki anlam farklılıklarını  öğrenirseniz ifade gücünüz gelişir.
•  Gözden Geçirme Bu dersimizde yeni sözcükler öğrenip, Gerçek,mecaz  ve yan anlam hakkında bilgi edineceğiz. Ayrıca şiir türü ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olacağız..
•  Derse Geçiş1. Öğrencilerin deniz hakkında konuşturulması2.  Öğrencilerin parçanın resmiyle ilgili düşüncelerini söylemesi

* Resimde neler görüyorsunuz?

* Resimde en çok ilginizi çeken nedir?

3. Şiirin öğretmen tarafından örnek olarak okunması

4. Öğrencilerin şirii sessizce okuması, anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemesi

5. Parçanın birkaç öğrenciye okutulması, okuma hatalarının düzeltilmesi

6. Şiirdeki  sözcüklerin anlamlarının örnek cümlelerle açıklanması

* Gemiler limana yanaşınca, bekleyenler çok sevinir..

* Güneş akşam ufuktan doğarken yine gülücükler saçıyordu.

7.  Şiirdeki duygu ve düşüncelerin açıklanması

Şiirde şair denize olan hasretini açıklamaktadır. Denizi o kadar çok seviyordur ki denizsiz kalmak onun için çölde olmak anlamına gelmektedir. Ana tema denize hasretidir.

( Şiirdeki duygu ve düşünceler incelenirken öğrenci anılarından faydalanılacaktır.)

 

8. Şiir türü ve özellikleri hakkında bilgi verilmesi

Dize, bölümler( dörtlük, üçlük),  hece ölçüsü, uyak, serbest şiir kavramları hakkında bilgi ve örnekler verilecektir.

9. Sözcükte anlam ile ilgili bilgi verilecektir.

Gerçek Anlam : Bir kelimenin akla gelen ilk anlamıdır. Diğer bir adla temel anlam da denir. İnce sözcüğünü ele alalım. İnce sözcüğü ilk olarak kalın sözcüğünün zıttı anlamında kullanılmaktadır. Akla gelen ilk anlam bu olduğundan bu sözcüğün gerçek anlamıdır. Örneklerle inceleyelim :

Üzerinde “ince” bir gömlek vardı.

Evin camlarını “kırmış”lar.

Bahçedeki kuru otlar “yanmış”

Tırnak işareti içerisinde olan sözcükler gerçek anlamda kullanılmıştır.

Yan Anlam : Bir sözcüğün gerçek anlamı yanında kullanımına bağlı olarak yeni anlamıdır. Arasında muhakkak bir bağ olmak zorundadır. Benzerlik vardır yani. Örneklere bakalım :

Partide çektirdiğimiz bütün resimler “yanmış

Bu masanın ayağı oynuyor.

Suyun gözünde  piknik yaptık

Mecaz Anlam : Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında farklı bir anlamda kullanılmasıdır. Sözcük yeni bir anlam kazanır. Örneklere bakalım :

Bizi kampta sıcak karşıladılar.

Bu sınavı kazanamazsam yandım.

Gönül gözü açık bir insandı.

10.  Öğrencilere denizle ilgili anılarını yazılı olarak anlattırılması, yazıların okutulması, hataların düzeltilmesi

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

•  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

•  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

1.        “Dün gece gezerken bir arabanın kaldırıma çıktığını gördüm.” Cümlesindeki kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarında olan sözcükleri bulunuz?2.        Uyak ve redif kavramlarının farkı nedir?3.        Çocuklukla ilgili bir anınızı yazılı olarak anlatınız.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi Okurken sesli okuma kurallarına ,yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

BÖLÜM IV

Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar  

Bu Planı Dosya Halinde İndirmek İçin Buraya Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.