Custom Search

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sorusu – Turgut TÜRKMEN

6 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

TÜRK EDEBİYATI  DERSİ  II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

1.)      Manzum hikâye hakkında bilgi veriniz. (10 p.)

2.)      Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosu arasındaki farkları yazınız.  (10 p.)

3.)       Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. (10 p.)

v  Kalıplaşmış davranışlar sergileyen, aynıyla başka eserlerde karşımıza çıkabilecek kahramanlara……………..denir.

v  Bir tiyatro eserinin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına …………………… denir.

Masallardaki  kalıplaşmış sözlere ……………………………..     denir.

Karagözcülerin piri ……………………………………….  olarak kabul edilir.

v  Olmuş veya olması muhtemel olayları anlatan kısa yazılara………………………….denir.

v  Yer ve zamanı  tam olarak belli olmayan olağanüstü nitelikler taşıyan yazılara………………….denir.

v  ……………bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin belirgin ve kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır.

v  Manzumelerin sanatsal özellik taşıyanlarına  ……………………     denir.

v  Herkesçe bilinen tarihi bir olayı, şahsiyeti veya sözü anlatma sanatına   ……………….  adı verilir.

v  İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan, on dört dizeli Batı şiirine  ………………   denir.

 4.)      Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız.(10 puan)

 •  *Bir metnin içeriğinden hareketle hangi dönemde yazılmış olabileceği hakkında fikir edinebiliriz.(    )
 • *Yazar eserini oluştururken yaşadığı deneyimlerden faydalanmaz.  (      )
 • Hikaye ve romanlar kurmaca metinlerdir  (     )
 • “Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
 • Nice bin atlı  kapılmıştı fetih rüzgarına”  beytinde hüsn-i tâlil sanatı vardır. (     )
 • Kasidenin fahriye bölümünde dua edilir. (     )
 • Tuyuğ ve rubai nazım şekilleri tek dörtlükten oluşur. (     )
 • Tiyatro metnine benzer biçimde oluşturulmuş şiirlere dramatik şiir denir. (     )
 • Bestelenmek için yazılan, dörtlüklerden oluşmuş divan şiiri türküdür. (     )
 • Göstermeye bağlı edebî metinler arasında komedi, trajedi, dram; modern tiyatro türünü oluşturur. (     )
 • Karagöz oyununun diğer bir adı “zıll-ı hayal” dir. (     )

 5.)      Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını bulup yanlarındaki boşluklara yazınız. (5 p.)

İnsanlar mutlu olsun diye açmıştı tüm çiçekler.   ( …………………………………………….)

Bülbül gülsüz; gül bülbülsüz yapamazdı.            ( …………………………………………….)

Mecnun bu aşkı bilseydi, kendinden utanırdı.    ( …………………………………………….)

Aslanlarımız maçı  dört sıfır kazanmış.            ( …………………………………………….)

Sessizce ağlamıştı kağnılar kadınların haline.   ( …………………………………………….)

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.