Custom Search

Ahmet Rasim

27 Aralık 2012

1865’te İstanbul’da doğdu, 1932’de İstanbul Heybeliada’daki evinde yaşamını yitirdi. Menteşeoğulları’ndan Kıbrıslı Bahaeddin Efendi’nin oğlu. Kendisi doğmadan babası ailesini terkettiği için annesi Nevber Hanım tarafından yetiştirildi. Öğrenimini yolsul çocuklara eğitim hizmetini bugün de sürdüren Darüşşafa’da tamamladı. Posta ve Telgraf Nezareti kalemine memur olarak girdi. Bir yandan memurluk yaparken diğer yandan Ahmed Mithad‘ın yayınladığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Kısa bir süre öğretmenlik yaptı. 2. Meşrutiyet’ten sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar ile birlikte “Boşboğaz” isimli bir mizah dergisi çıkardı. Ceride-i Havadis, Tasvir-i Efkar, Yenigün, Akşam, Vakit, Cumhuriyet gibi gazetelerle birçok dergide çok sayıda makale, fıkra, gezi mektubu, anı türlerinde yazıları yayınlandı. Suriye, Sofya ve Romanya’da muhabir olarak bulundu. 1927’da İstanbul milletvekili oldu. Bu görevi ölümüne kadar sürdürdü. Daha çok ustası Ahmed Mithad’ın edebi çizgisini izleyen, döneminin güçlü akımı Servet-i Fünun içinde yer almayan Ahmet Rasim, öğrencilik yıllarında saltanata karşı çıkan şair ve yazarlara özenerek şiirler de yazdı. Daha sonra yazıya yöneldi. Ahmet RasimAma şiiri bırakmadı.Muallim Naci etkisindeki şiirlerini “Leyla Feride” takma ismiyle Musavver Malumat dergisinde yayınlattı. Döneminin tüm edebiyat ve siyasi tartışmalarından uzak kaldı. Benimsediği gerçekçi-gözlemci çizgide yazılarını sürdürdü. Kısa, canlı cümlelere, yaygın ve güncel deyimlere dayanan arı bir İstanbul Türkçesi ile yazdı. Darüşşafaka’daki öğrencilik döneminde Zekaî Dede’den müzik dersleri aldı. Çoğunun güftesi kendisine ait 60 kadar şarkı besteledi. Bu şarkılardan 40 kadarı günümüze ulaştı.


ESERLERİ: 


ROMAN-ÖYKÜ: 

 • İlk Sevgili (1891)
 • Afife (1894)
 • Güzel Eleni (1893)
 • Meyl-i Dil (1897)
 • Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1893)
 • Sevda-yı Sermedi (1897)
 • Gam-ı Hicran (1898)
 • Ülfet (1900)
 • Hamamcı Ülfet (1922)
 • İki Günahkar (1922)

ANI-FIKRA-BİYOGRAFİ-MEKTUP: 

 • Eşkâl-i Zaman (fıkra, 1918)
 • Gülüp Ağladıklarım (anı, 1926)
 • Muharrir, Şair, Edip (Biyografiler 1924)
 • Cidd-ü Mizah (Biyografiler, 1920)
 • Şehir Mektupları (4 cilt, 1910-1911)
 • Falaka (Anı, 1927)
 • Fuhş-i Atik (Anı, 1922)
 • Gecelerim (Anı, 1896)
 • Ramazan Sohbetleri (Anı, 1913)
 • Ömr-i Edebi (4 cilt Anı, 1897-1900)
 • Romanya Mektupları (Anı-gezi, 1916)
 • İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi (Biyografi, 1927)

TARİH: 

 • Küçük Tarih-i İslam (1890)
 • Küçük Tarih-i Osmani (1891)
 • Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (4 cilt, 1910-1912)
 • İki Hatıra Üç Şahsiyet (1916)
 • İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye (2 cilt, 1926)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.