Custom Search

Anlatım Bozuklukları Test Soruları Çöz

13 Haziran 2014

Anlatım Bozuklukları Test Soruları Çöz

1. “Ölçüt” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A) Hangi ölçütlere dayanarak söylediklerimi çürüteceksin bakalım.
B) Gelişmemizi belirleyen ana ölçüt, konuşmamadaki yetkinliğimizdir.
C) Bu eleştirmenin öne sürdüğü görüş, eseri değerlendirmede geçerli ölçüt olmaz.
D) Bir esere değer biçmek için, en elverişli ölçütleri kullanmak gerek.
E) Genç sanatçılarımızın tanınmasına, büyük ölçütte Nurullah Ataç yardımcı olmuştu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “anlam bulanıklığı” vardır?

A) Arkadaşlarıyla yolda karşılaştı.
B) Arkadaşlarınızı çok kızdırmış.
C) Arkadaşlarımı yemeğe davet etmiş.
D) Arkadaşlarına olanları bir bir anlattı.
E) Arkadaşlarınızdan özür dilemek istiyor.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Partiler, bir görüş saptamak için TBMM’de bir araya geldiler.
B) Parti temsilcileri, önerge konusunda ortak bir görüşe vardılar.
C) Parti liderleri, ortak bir görüş birliğine varmak için bir araya geldiler.
D) TBMM’de temsil edilen partiler, ortak bir görüş saptamak için bir araya geldiler.
E) Her partiden birer temsilcinin katıldığı toplantıda görüş birliği sağlanmaya çalışılıyor.

4.  (I) Annem, büyük bir sanatçıydı. (II) Ama hiçbir zaman, “Oğlum sahnede şunu şöyle yap, şu şarkıyı söyle, şunu söyleme!” diye öneri getirmezdi. (III) Bu sadece müzikte değil, tiyatroda da öyleydi. (IV) Çünkü, beni çok sever ve güvenirdi. (V) Benim için, sonu bol sıfırlı bir banka teminat mektubu gibiydi.
Bu parçanın numaralanan cümlelerinden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.      B) II.     C) III.     D) IV.     E)V.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Size, bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz.
B) Bize anlayış gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.
C) Sizi buraya kadar yorduğumuz için teşekkür ederiz.
D) Sorunlarımızın çözümüne yardımcı olduğunuz için size teşekkür ederiz.
E) Size, eşinize ve çocuklarınıza, acımızı paylaştığınız için teşekkür ederiz.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım bozukluğu yoktur?

A) Her türlü baskı, bizi yolumuzdan hiçbir zaman alıkoyamayacaktır.
B) Her çeşit yemeği yemez, yalnızca zeytinyağlıları tercih eder.
C) Her türlü dedikodudan hoşlanmaz, dedikodu edenleri sevmezdi.
D) Her çeşit av hayvanı, belirtilen tarihler arasında avlanmayacakmış.
E) Her türlü tatlıyı sevmeyen bir insan olarak tanınması, onu üzüyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım bozukluğu yoktur?

A) On milyar doları aşkın borç, faizleri ve masraflarıyla on beş milyar dolara tırmanıyor, belki de aşıyor.
B) On milyar dolardan fazla borç, faizleri ve masraflarıyla on beş milyar dolara yüksetiyor, belki de aşıyor.
C) On milyar dolar borç, faizleri ve masraflarıyla ön beş milyar dolara yaklaşıyor, belki de aşıyor.
D) On milyar dolar borç, faizleri ve masraflarıyla on beş milyar doları buluyor, belki de aşıyor.
E) On milyar doları bile bulmayan borç, faizleri ve masraflarıyla on beş milyar dolara dayanıyor, belki de aşıyor.

8. Bir kaptaki tuz çözeltisine su eklenerek seyreltiliyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “çözeltisine” yerine “çözeltisi” getirilerek
B) “tuz çözeltisine” yerine “çözeltiyi” getirilerek
C) “kaptaki” yerine “kapta bulunan” getirilerek
D) “eklenerek seyreltiliyor” yerine “ekleyerek seyreltiyor” getirilerek
E) “seyreltiliyor” yerine “seyreltilmesi sağlanıyor” getirilerek

9. Acaba ne yapsak, ne etsek de bu gençlerimizin sanatla yakından ilgilenmelerini ve sevmelerini sağlasak?..
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu nasıl giderilebilir?

A) “bu” sözcüğü cümleden çıkarılarak
B) “sanatla” yerine “sanatı” getirilerek
C) “ve”den sonraya “sanatı” getirilerek
D) “etsek” yerine “söylesek” getirilerek
E) “yakından” sözcüğü cümleden çıkarılarak

10. Bu suçlamanın yersiz ve doğru olmadığını herkes biliyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “herkes” sözcüğü cümleden çıkarılarak
B) “olmadığını” yerine “olduğunu “‘getirerek
C) “biliyor” yerine “öğrendi” getirilerek
D) “doğru olmadığını” yerine “gerçeği yansıtmadığını” getirilerek
E) “yersiz”den sonraya “olduğunu” getirilerek

11. Yazılarınızı başkasından yaptığınız alıntılarla doldurmuşsunuz.
I.                           II.               III.              IV.
Bu cümlede numaralanan sözcüklerin hangilerini çıkarmak, anlamda bir değişikliğe yel açmaz?

A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) I. ile III.
D) II. ile IV.
E) III. ile IV.

12. Şu anda devam eden film için, arka koltuklardan iki bilet istiyorum.
I.                 II.                III.                    IV.                V.
Bu cümleden, numaralanmış sözlerden hangisini çıkarmak, anlamda ve anlatımda değişikliğe yol açmaz?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.     E)V.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “sizin” sözcüğü gereksizdir?

A) Sizin eve de bir uğrasak!
B) Sizin evin de sıvaları dökülmüş.
C) Sizin eviniz de çok güzelmiş.
D) Sizin evinize ben de geleyim.
E) Sizin evi buradan göremiyoruz.

14. Bu cümlede, bir sözcüğün yeri değiştirilmesi gerekiyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesne eksikliği
B) Tamlama yanlışlığı
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Anlamca çelişen sözlere yer verilmesi

15.
Kazan bekler
Saatler geçer, gece
Bir büyücü gelir girer içeri
Çalıp gider bu kazanı gizlice
Bu dizelerdeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır?

A) Tümleç eksikliğinden
B) Tamlama yanlışlığından
C) Gereksiz sözcük kullanmaktan
D) Birbiriyle çelişen sözlerden
E) Anlamı karıştırılan sözlerden

CEVAP ANAHTARI

1. E     2. D     3. C     4. D     5. C     6. B     7. D     8. A     9. C     10. E     11. B     12. A     13. D     14. B     15. C

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.