Custom Search

Anlatım Bozuklukları Test Soruları

14 Haziran 2014

Par?ömen

 

Anlatım Bozuklukları Test Soruları – Cevaplı

anl

Bu parçada numaralanan “çelişki” sözcüklerinden hangisi “yanlış anlamda” kullanılmamıştır?

A) I.       B) II.        C) III.        D) IV.        E) V.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Bir resmin güzel mi, çirkin mi olduğunu nasıl anlayacağız?
B) Geleceğinizi ya da gelmeyeceğinizi kimden öğreneceğiz?
C) Yağmur yağar mı, yağmaz mı; nerden bilelim bunu?
D) Kimlerin doğru, kimlerin doğru söylemediğine karar verdik mi?
E) Sınavların iyi geçip geçmediğini bana neden bildirmedin?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Ülkede bir araba saltanatı görüldü.
B) Ülkede bir araba saltanatı yaşanıyor.
C) Ülkede bir araba saltanatı dönemi başladı.
D) Ülkede bir araba saltanatı dönemi yaşanıyor.
E) Ülkede bir araba saltanatı hüküm sürülmeye başlandı.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “anlam bulanıklığı” vardır?

A) Toplantı başlamadan önce bize birer kitap verdiler.
B) Annem yatmadan önce bana bir problem sordu.
C) Dün öğleden önce, geleceğimizi telefonla bildirdik.
D) Yazıya başlamadan önce geniş bir araştırma yaptım.
E) Görüşümüzü belirtmeden önce konuşmacıları dinledik.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Ülkemizin en gereksinim duyduğu ihtiyaç, enerjidir.
B) Gazetemiz, hür ve özgür bir yayın organı olarak görev yapacaktır.
C) Yaşlı insanların etrafında çağdaş ilişki çevreleri oluşturmalıyız.
D) Bu hadisedeki olayları soğukkanlı bir yaklaşımla değerlendireceğiz.
E) Yurtdışındaki temsilciliklerimiz, konuyla ilgili olarak, Ankara’dan talimat bekliyor.

6. Aşağıdakilerin hangisinde, kişi bakımından özne-yüklem uygunluğu sağlanmadığı için cümlenin anlatımı bozuktur?

A) Ben ve kardeşim trenle Ankara’ya gideceğiz.
B) Arkadaşın ve sen bu konuyu araştıracaksın.
C) Özlem ve annesi erken gidip yer ayıracaklar.
D) Biz onlarla aynı saatlerde yola çıkmışız.
E) Sen, bu konuyu önce arkadaşlarınla görüş.

anl2
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, numaralanan sözcüklerden hangisi değiştirilerek düzeltilebilir?

A) I.       B) II.       C) III.       D) IV.        E) V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “çelişkili sözlerin bir arada kullanılmasının yol açtığı anlatım bozukluğu yoktur?

A) Kuşkusuz şimdi o, otobüs durağında beni bekliyordun
B) “Bağımsızlık”, “istiklal”in tam karşılığı gibi olan bir sözcüktür.
C) Bu ülkenin, nerede nasıl davranacağını kimse kestiremiyordu.
D) Eminiz ki yöneticilerimiz de bu durumdan acı çekiyor olmalılar.
E) Savunma Bakanı, “Kesinlikle barışçı bir çözüm bulunabilir.” dedi.

9. Adaylara böyle ter döktüren, dersten soğutan sorulardan kaçınmak gerekir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakileri hangisiyle giderilebilir?

A) Cümlenin başına “bütün” sözcüğü eklenerek
B) “böyle” sözcüğü cümleden çıkarılarak
C) “ter döktüren” yerine “terleten” getirilerek
D) “dersten” sözcüğünden önce “onları” getirilerek
E) “soğutan” yerine “uzaklaştıran” getirilerek

10. Bu büyük insanı öldürmek, onun savunduğu fikirleri yok etmeye ne yazık ki yetmeyecektir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilerek düzeltilemez?

A) elbette
B) kuşkusuz
C) maalesef
D) tabii ki
E) hiçbir zaman

11. Yazarlara, çizerlere, şairlere ve bilim adamlarına sürekli çatar, eleştirirdi.
Bu cümlede, aşağıdakilerden hangisinin eksikliği, anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) Özne
B) Nesne
C) Yüklem
D) Zarf tümleci
E) Dolaylı tümleç

anl3

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, numaralanan sözcüklerden hangisi çıkarılarak giderilebilir?

A)l.       B) II.         C) III.         D) IV.             E) V.

13. Sık sık karşılaştığı bu güçlüklere nasıl göğüs gerer ve başa çıkardı!..
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Eylemsi ile eylemsiler, çatı bakımından uyuşmamaktadır.
B) Birinci cümledeki zarf tümleci ikinci cümleye uygun değildir.
C) İki cümlede de kullanılması gereken belirtili nesne, kullanılmamıştır.
D) Birinci cümlenin dolaylı tümleci ikinci cümleye uygun değildir.
E) İkinci cümledeki ikinci zamanı gösteren ek, birinci cümlenin yüklemi için uygun değildir.

14. Otobüs firmaları, turistik yörelere yolcu taşıma …… yeniden belirlendi.
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini getirirsek, anlatım bozukluğuna yol açmış oluruz?

A) fiyatını
B) ücretini
C) tarifesini
D) güzergâhını
E) bedelini

15. Adaylar, sınava girdi; tercihlerini göz önünde tutarak, Sosyal ve Fen Bilimleri testlerinden yalnızca birisini yanıtladı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır?

A) ikinci cümlede, özne-yüklem uyumsuzluğu vardır.
B) Birinci cümlenin öznesi, ikinci cümle için uygun değildir.
C) Ad ve sıfat görevli sözcükler, aynı tamlanana bağlanmıştır.
D) Sıralı cümlelerin yüklemleri, kişi bakımından uyumsuzdur.
E) İkinci cümlede, gerekli olan dolaylı tümleç kullanılmamıştır.

CEVAP ANAHTARI

1. E      2. D      3. E      4. B      5. E      6. B       7. D      8. C      9. D      10. C      11. B      12. A      13. D      14. A      15. C

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.