Custom Search

Anlam Bilgisi: Atasözleri

7 Şubat 2013

ATASÖZLERİ

    Asırlar öncesinde ortaya çıkmış, günümüze kadar gelmiş   halkın deneyimlerine dayalı öğüt ve değerlendirme bildiren  sözlere  “atasözü” adı verilir.

     Örnek:  Son pişmanlık fayda etmez.      Dost ile ye, iç alışveriş etme.

     Atasözlerinin Özellikleri:

  1. Atasözleri yargı (hüküm) bildirir. Bu yönüyle deyimden ayrılır.
  2. Atasözleri öğüt verir.

Örnek: Her koyun kendi, bacağından asılır.

         Güvenme varlığa düşersin darlığa.

 3. Bazı atasözleri gerçek, bazı atasözleri mecaz anlamlıdır.

Örnek: Güneş balçıkla sıvanmaz. (Mecaz)

         Dikensiz gül olmaz. (Gerçek ve Mecaz)

         Ağaç yaşken eğilir. (Gerçek ve Mecaz)

4. Atasözlerinde yargı her yönüyle tamamlanmıştır.

 Soru:  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

 A)   Ayağını yorganına göre uzat.

B)    Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

C)    Son pişmanlık fayda vermez.

D)   Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

E)    Ateş düştüğü yeri yakar.

                                              Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

                                                 Halil İbrahim ASLANHAN

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.