Custom Search

Ateşten Gömlek Test – Sınav Soruları

5 Ocak 2019

ATEŞTEN GÖMLEK -TEST SORULARI

1. Romanda yaşanan olaylar tarihin hangi döneminde geçmektedir?

A) Tanzimat Dönemi
B) Milli Mücadele Dönemi
C) Cumhuriyet Dönemi
D) Dünya Savaşı Dönemi
E) Osmanlının Kuruluş Dönemi

Aşağıdakilerden hangisi romanla ilgili bir özellik değildir?
A) Kurtuluş Savaşı’nı işleyen ilk ve en önemli romandır.
B) Yazıldığı dönemden günümüze kadar büyük bir ilgiyle okunmuştur.
C) Türk insanının tek vücut olarak kurtuluş uğruna verdiği mücadele anlatılır.
D) Romandaki tasvirler canlı ve gerçekçidir
E) Dili oldukça ağırdır. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü bir dili vardır.

“Hikâyemin başladığı ana kadar silik, cansız bir Hariciye memuru idim. Yazdığım hikâye benden ziyade, sevdiğim insanların hayatına aittir. Fakat ben de onların arasında yaşıyorum ve kendi hayatım onların hikâyesi ile başlıyor. Onun için kendimi de bazen bu ateş ve kan hikâyesine karıştırmaktan korkarak başlıyorum…”
3. Romandan alınan yukarıdaki parçada hangi anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır?
 A) İlahi (Hakim) anlatıcı
B) Gözlemci anlatıcı
C) Kahraman anlatıcı
D) Çoğul bakış açısı
E) Hepsi

4. Aşağıda Ayşe’nin eşi ve çocuğu hakkında verilenlerden hangisi doğrudur?

A)Eşi ölünce çocuğunu yurda vermiştir.
B) Çocuğu ölünce eşiyle baraber İstanbul’a göç etmişlerdir.
C) Kocası hapishaneye düşünce çocuğuyla beraber İstanbul’a akrabalarına gelmiştir.
D) Kocası ve çocuğu öldürülmüştür.
E) Kocası ve çocuğuyla birlikte mutlu bir hayat sürmüştür.

5. Eserde yaşanılan olayları biz bir hatıra defterinden öğreniyoruz. Bu defteri kim tutmuştur?
A) Peyami
B) İhsan
C) Ayşe
D) Mehmet Çavuş
E) Kezban

6. Ayşe İstanbul’a hangi şehirden gelmiştir?
A) Ankara
B) Edirne
C) Mersin
D) Konya
E) İzmir

7. Romanda İzmir’in işgalini protesto etmek amacıyla İstanbul’da kahramanların da katılmış olduğu büyük miting aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üsküdar Mitingi
B) Beşiktaş Mitingi
C) Topkapı Mitingi
D) Sultanahmet Mitingi
E) Kadıköy Mitingi

8. Ayşe İstanbul’dan Anadolu’ya neden gider?
A) Çocuğunu görmek için
B) Hapishanedeki eşini ziyaret için.
C) Savaşa katılmak için
D) Savaş ortamından uzaklaşmak için
E) Anne ve babasını ziyaret için

İstanbul …………….tarafından işgal edilir. Kentin üstünden geçen küçük uçaklar bomba yağdırmaktadır. Kentin her yanında kan gövdeyi götürmekte, kesik kol ve bacaklar sokaklarda bırakılmakta, ölüler sağlar birbirine karışmaktadır.
9.  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) İngilizler
B) İspanyol
C) Ruslar
D) Almanlar
E) Araplar

10. Savaşta iki bacağını kaybeden kişi kimdir?
A)Cemal
B) İhsan
C) Mehmet Çavuş
D) Peyami
E) Abdullah Çavuş

11. Ayşe’nin cephedeyken yaptığı görev nedir?
A) Hastabakıcılık/Hemşirelik yapar
B) Askerlere aşçılık yapar
C) Komutanların çocuklarına dadılık yapar
D) Doktor olarak görev yapar
E) Terzilik yapar

12. Kezban kimi sevmektedir?
A) Cemal
B) Peyami
C) İhsan
D) Mehmet Çavuş
E) Hasan Çavuş

13. Ayşe kimi sevmektedir?
A) Cemal
B) İhsan
C) Peyami
D) Mehmet Çavuş
E) Hasan Çavuş

14. Mehmet Çavuş’a ne olmuştur?
A) Vereme yakalanmış vücudu zayıf düşünce ölmüştür.
B) Cephede Yunanlılar tarafından öldürülmüştür.
C) Milli Mücadeleye karşı olanların safına geçerek isyana katılmış asılarak öldürülmüştür.
D) İntihar ederek ölmüştür.
E) Cephede ayağından yaralanmış ameliyatla kurtulmuştur

15. Ayşe, arkadaşlarının yardımlarıyla İstanbul’dan Anadolu’ya nasıl geçirilmiştir?
A) Otobüse binerek
B) İstanbul’daki İngiliz Büyükelçiliğinden izin alarak.
C) Düşmana ait bir savaş uçağını kaçırarak.
D) İstanbul’dan kalkan bir vapurla Karadeniz üzerinden Sinop limanına ulaşarak
E) Köylü kadın giysileriyle kılık değiştirerek gizlice çıkarılmıştır.

16. İhsan hangi savaşta vurulmuş ve kimin kollarında ölmüştür?

A) İnönü/Peyami
B) İnönü/Ayşe
C) Kütahya-Eskişehir/Cemal
D) Sakarya Meydan Muharebesi/Peyami
E) Büyük Taarruz/Ayşe

17.Ayşe’ye ne olmuştur?
A) Savaşta bir top mermisi parçasının isabet etmesiyle sol kaşının üzerinde iri bir yara alarak şehit düşmüştür.
B) Küçük bir sıyrıkla ölümden kurtulmuştur.
C) Herhangi bir yara almadan kurtulmuştur.
D) Savaşta ağır bir şekilde yaralanarak sol kolunu kaybetmiş ve ölümden kurtulmuştur.
E) Savaşta ölümden kurtulmuş savaş bittikten bir müddet sonra veremden ölmüştür.

18. Romanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireysel aşklarla vatan aşkı iç içedir.
B) Yazarın hayatıyla romanda anlatılan olaylar arasında bir bağlantı yoktur. Roman bütünüyle kurgusaldır
C) İzmir romanda bir semboldür, İzmir’in kurtuluşu, memleketin kurtuluşu demektir.
D) Olay, Birinci Dünya Savaşının bitiminden itibaren Kurtuluş Savaşı yıllarını kapsamaktadır
E) Düşmana karşı mücadele verilmekle birlikte Milli Mücadele karşıtı iç güçlerle (Padişah-Halife Ordusu) de savaşılmıştır.

 19. Romanda olayların geçtiği mekanlardan hangisi bulunmaz?
A) İstanbul
B) İzmir
C) Eskişehir
D) Ankara
E) Antalya

 20. Aşağıdakilerden hangisi yazarın eserlerinden biri değildir?
A) Vurun Kahpeye
B) Handan
C) Dokuzuncu hariciye Koğuşu
D) Sinekli Bakkal
E) Dağa Çıkan Kurt

word dosyası halinde indir

Abdullah Destereci

Etiketler:

Yorumlar

  1. eleven dedi ki:

    bu kitap bok gibi okunmaz…