Custom Search

Batı Edebiyatı ve Akımlar Test

23 Nisan 2014

1. Tanrılar tanrısı Zeus, insanlar yararlananlasın diye, ateşi Olimpos Dağlarına saklamıştır. Zeus’un oğlu yarı-tanrı (babası Zeus, annesi bir ölümlü olan) Prometheus, bu ateşi alıp getirir ve inşalara armağan eder. Böylece de babasının gazabını üzerine çeker… Bugünkü “Olimpiyat Meşalesi”nin de esin kaynaklarından olan bu efsane binlerce yıldır pek çok sanatçı, tarafından işlenmiştir.
Bu efsaneyi ilk işleyenlerden sayılan tragedya şairi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sophokles
B) Aristophanes
C) Euripides
D) Aiskhylos
E) Plautus

2. Hümanizmin öncülerindendir. Küçük yaşta Beatrice adlı bir kızı sevmiş; ömrü boyunca şiirlerinin başlıca tema’sı bu aşk olmuştur. Beatrice için yazdığı şiirler “Yeni Hayat” adlı kitapta toplanmıştır. Başyapıtı sayılan ‘Tanrısal Komedya (Divina Commedia)”da ise, Latin şairlerinden Vergilius ile yaptığı, yedi günlük hayali öbür dünya yolculuğunu anlatır.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dante
B) Petrarca
C) Boccacio
D) Corneille
E) Shakespeare

3. Aşağıdakilerden hangisi, romantizme ait bir özellik değildir?

A) Duygu ve coşkuyu ön planda tutma
B) Ulusal ve dinsel konuları işleme
C) Anlatımda karşıtlıklardan yararlanma
D) Kişileri tek yönlü olarak ele alma
E) Gözlem ve deneye önem verme

4. Şiir, dram, roman türlerinde yapıtlar vermiş, romantizmin ilkelerini saptamış; doğa, özgürlük, vatan ve insanlık sevgisi gibi konuları işlemiştir. Yapıtlarında, toplum dışına itilmiş kişileri bütün yönleriyle canlandırmıştır. Yarattığı tiplerden “Jean Valjean”da, pişmanlık ve uğraşma sayesinde yükselen bir ruhu; “Quasimodo”da, gülünç ve kaba insanlarda da güzellikler bulunabileceğini göstermiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolstoy
B) Goethe
C) Victor Hugo
D) Stendhal
E) Lamartine

5.
I. Günlük yaşamda rastlanan olaylar, kişiler ve çevreler anlatılır.
II. İnsanın kişiliğinin oluşmasında çevrenin önemli olduğu düşünülür.
III. Sanatçı, öznel görüşlerini ve duygularını yapıtına yansıtmaz, tarafsız kalır.
Bu özellikler, aşağıdaki akımların hangisine ait olabilir?

A) Sürrealizm
B) Realizm
C) Klasisizm
D) Sembolizm
E) Romantizm

6. Realizmin öncülerindendir. Romanlarında, yaşadığı döneme eleştirel bir ayna tutmuştur. Bu dönemi ve içinde yaşadığı toplumu, bir tarihçi tutumuyla incelemiş; insanların ilişkilerini yozlaştıran, onları acıklı durumlara düşüren etkenleri göstermeye çalışmıştır. Romanlarını “insanlık Komedyası” genel başlığı altında toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen romancı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dante
B) E. Zola
C) M. Tvvain
D) G. Flaubert
E) H. de Balzac

7. Aşağıdakilerden hangisi, natüralizmin bir özelliği değildir?

A) Determinist anlayıştan yararlanmak
B) Deneyselliği ön planda tutmak
C) Soyaçekime önem vermek
D) İdealize edilmiş tipler yaratmak
E) Yaşananı olduğu gibi vermek

8. “Kısacası, şiir, peygamberlerin sözü gibi, çeşitli yorumlara elverişli bir genişlik ve kapsamda olmalıdır. Bir şiirin anlamı, başka bir anlam almaya elverişli oldukça, her okuyan ona kendi hayatının da anlamını katar ve böylece şiir, ozanlarla insanlar arasında ortak bir etkileme dili olmak derecesini kazanır.”
Bu parçada şiir anlayışı belirtilen sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm
B) Pamasizm
C) Sembolizm
D) Natüralizm
E) Klasisizm

9. 1890 -1910 yılları arasında Fransa’da gelişmiş; edebiyatta, müzikte, özellikle de resimde etkisini sürdürmüş bir akımdır. Bu akım dış dünya’ile ilgili gözlemlerin, sanatçının iç dünyasında oluşan değişik ruhsal durumlara göre yansıtılmasını esas almıştır. Onlara göre duyularımız, dış dünyayı bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır.
Bu parçada sözü edilen sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm
B) Klasisizm
C) Pamasizm
D) Romantizm
E) Sürrealizm

10. Aşağıdakilerden hangisinde, aynı türde eser vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir?

A) Racine, Euripides
B) Cervantes, Fenelon
C) Eflatun, Seneca
D) Aristophanes, Moliere
E) Montaigne, Shakespeare

11. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-yapıt eşlemesi yanlıştır?

A) Schiller: Faust
B) Tasso : Kurtarılmış Kudüs
C) Stendhal: Kızıl ile Kara
D) Victor Hugo : Nötre Dame’ın Kamburu
E) Puşkin : Yüzbaşının Kızı

12. Aşağıdaki sanatçı – sanat akımı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Emile Zola: Natüralizm
B) G. Flaubert: Realizm
C) Dostoyevski: Romantizm
D) Corneille: Klasisizm
E) Baudelaire: Sembolizm

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi, ötekilerden farklı türde yazılmıştır?

A) Cimri
B) Werther
C) Zoraki Takip
D) Hastalık Hastası
E) Kibarlık Budalası

14. Aşağıdakilerden hangisi, ötekilerden farklı türde bir eserdir?

A) Sefiller
B) Savaş ve Barış
C) Vadideki Zambak
D) Kötülük Çiçekleri
E) Fareler ve insanlar

15. “Eugenie Grandefyi okumasaydım, gecem gündüzüm bencillerle geçtiği halde nereden bilecektim bencilliği? “Kızıl ile Kara” olmasaydı, benim de öz gelişmemden haberim olmazdı. “Hamlet” olmasaydı, insan ruhunun açmazlarını ve çelişkilerini; “Don Kişof olmasaydı, düş ile gerçeğin çatışmalarını nasıl öğrenecektim?..
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen eserlerden birisinin yazarı değildir?

A) Goethe
B) Cervantes
C) Stendhal
D) H.de Balzac
E) Shakespeare

CEVAP ANAHTARI

1. D    2. A     3. E    4. C     5. B      6. E      7. D      8. C      9. A     10. E      11. A      12. C      13. B     14. D    15. A

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.