Custom Search

Cümle Türleri – Çeşitleri – Test Soruları Çöz

19 Haziran 2014

Cümle Türleri – Çeşitleri – Test Soruları Çöz

1. Aşağıdaki dizelerden hangisi, yüklemin türü bakımından ötekilerden farklı bir cümledir?

A) Yayla çiçeğini gördüm baharın
B) Önüne katılır gider rüzgârın
C) Coşkun sularını gizler pınarın
D) İçinde erir acısı hicranın
E) Dağların gülüşüdür yayla dumanı

2. Aşağıdakilerden hangisi, “eylem (fiil) cümlesi” değildir?

A) Bayrağımızı yine göklerde dalgalandırdı.
B) O sabah yine benzi soluktu.
C) Bu oyunda daha fazla neşelendiler.
D) Beni birden karşısında görünce şaşırdı.
E) O gün eve çok geç saatlerde vardık.

3.
I. Gönül verdin delerdi o delikanlıya
II. En sonunda varmışsın bir Erzincanlı’ya
III. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın
IV. Hatırada kalan şey değişmez zamanla
V. Ne vefalı komşumdun sen, Fahriye Abla
Bu dizelerin hangisinde, “kurallı (düz) cümle” vardır?

A) I.      B) II.       C) III.       D) IV.       E) V.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, anlam bakımından olumsuzdur?

A) Hastalanınca, dükkânı üç gün kapalı kalmış.
B) Tatile gidince çiçekler susuz kalmış.
C) Günlerce beklemiş, gözleri yolda kalmış.
D) Anahtarı kaybedince bütün gün kapıda kalmış.
E) Bugüne kadar ne bütünlemeye kalmış, ne de sınıfta kalmış.

5. Aşağıdakilerden hangisinde daha çok yan cümle vardır?

A) Kartalın beğenmediği kargalar kapışır.
B) Anlattıklarınızı yazmaya çalışıyorum.
C) Koca Ali sendeleyerek ayağa kalktı.
D) Serçeden korkan, darı ekmez.
E) Sınava girecekleri çağrınız.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
B) iki cambaz bir ipte oynamaz.
C) Lafla peynir gemisi yürümez.
D) Bir dönüm güzlük, on dönüm yazlığa bedeldir.
E) Ağaç yaprağıyla gürler.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yapı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Sana söylediklerinden ben de pek bir şey anlayamadım.
B) Bu makinenin nasıl çalıştığını biliyorum.
C) İlkbaharda, kırlar bembeyaz papatyalarla örtülürdü.
D) Oturduğu yerden, izlenip izlenmediğini ürkek gözlerle araştırıyordu.
E) Kitaplarını kolunun altına alarak okuldan çıktı.

8. Masallarının övgüyle karşılanması, La Fontaine’yi iyice yüreklendirmişti.
Bu cümledeki yancümleciğin görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne
B) Nesne
C) Zarf tümleci
D) Yüklem
E) Dolaylı tümleç

9. Aşağıdakilerin hangisinde, “yancümle” temel cümlenin nesnesidir?

A) Yüksek tepelere yağan kar, kayakçıları sevindirdi.
B) Çabalamaları hiçbir sonuç vermedi.
C) Bu konuda konuşmak bize düşmez.
D) Bana söylediklerinizi hiç unutur muyum?
E) Ne söylediğine hiç dikkat etmedim.

10. “Vapurdan indiğimde paltomu içerde unuttuğumu anladım.” cümlesindeki yancümleler, temel cümlenin hangi öğeleridir?

A) Dolaylı tümleç, zarf tümleci
B) Zarf tümleci, belirtili nesne
C) Zarf tümleci, özne
D) Özne, belirtili nesne
E) Dolaylı tümleç, özne

11. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre bileşik, sözdizimine göre düz cümle, yüklemine göre eylem cümlesidir?

A) Okuduklarımızda anlamadığımız sözcükler vardı.
B) Sen şu dergilere bir göz at ben hazırlanıncaya kadar.
C) Önünde birdenbire büyük bir boşluk açıldı.
D) Yarın Ankara’ya gideceğini yalnız ben biliyorum.
E) Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri de istanbul’dur.

12. Aşağıdakilerden hangisi, “öznesi ortak sıralı cümle”dir?

A) Piyanonun başındaydı, parmakları tuşların üzerinde uçuyordu.
B) Bahçeye çıktı, çiçekleri sulamaya başladı.
C) Maç bitti, ders çalışmaya başladı.
D) Araba hızla hareket etti, çocuklar korkuyla kaçıştı.
E) Konuklar yorgundur, onlara yorgunluk kahvesi sun.

13. Aşağıdakilerden hangisi, sadece özne ve yüklemden oluşmuş, kurallı ad cümlesidir?

A) Gazetelerin en az okunan bölümleridir köşe yazıları.
B) Özlü, açık, günübirlik yazılardır, köşe yazıları.
C) Bazı köşe yazıları, okuru yönlendirmemeye çalışır.
D) Eleştirmenler, günlük yazıları eleştirmeye yanaşmıyorlar.
E) Köşe yazılarının en etkili eleştirmeni, titiz okurlardır.

14. Aşağıdakilerden hangisi, “eksiltili cümle”dir?

A) N’olur bir bardak çay!
B) Bu saatte dışarı çıkamam.
C) Belki bir yardımım dokunur.
D) Ne de güzel şarkı söylüyor!
E) İstanbul’un sonbaharına hayranım.

15. Yapıtın güzelliğini yargılamak, yapıtı okurlara tanıtmak, eleştirmenin görevidir.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yan yargılar özne görevindedir.
B) Olumlu, bileşik cümledir.
C) Özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
D) Birden çok eylemsi bulunmaktadır.
E) Yüklemi ad tamlaması biçimindedir.

CEVAP ANAHTARI

1. E     2. B     3. C     4. E     5. B     6. A     7. C      8. A     9. D      10. B      11. D      12. B     13. E     14. A     15. C

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.