Custom Search

Dil ve Anlatım Dersi 10. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları İ.H. Yalçın

8 Şubat 2013

DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I.YAZILI YOKLAMASI

Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir

S-1 Yukarıdaki metinde geçen iletişim ögelerini  göstererek bağlam ve dönüt  durumu hakkında bilgi veriniz.

 S-2 Aşağıda  verilen eylemlerin  hangisi ile yapılan öğrenme daha kalıcı olup hatırlanmaktadır?

a) Okuma               b) Söyleme            c)  Görüp İşitme

d) Görme              e) İşitme

 S-3   Bir yazılı yoklamada sınav kağıdını daha iyi sunmak ve yüksek not  almak için  nelere dikkat etmelisiniz? Yazınız

 S-4  Aşağıdakilerden hangisi  sunum anıda yapılan çalışmalardan biri  değildir?

a) Belge ve slayt kullanmıştır

b) Ses tonunu  konuya uygun  olarak ayarlamak

c) Ciddi  ve ağır başlı bir görüntü sergilemek

d ) Slaytlar ile yapılan açıklamalar eş zamanlıdır

e)  Sorulan sorulara  açık ve net cevap  vermek

 S-5  Bir Tartışmada  Başkan Değerlendirme Formunda neleri dikkate almalıdır?

 S- 6   Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde  bir “ olasılık, olabilirlik”  söz konusudur?

a)  Kar yağıyor, kış geldi artık

b)  Onunla konuşmalısınız; olayı o görmüş

c)  Ben onu iyi tanırım; çok dürüst biridir.

d)  Siz de biliyorsunuz; o yeni geldi.

e) Geç kaldık sanırım hoca kağıtları toplamıştır

 S-7 “Başarı”   konusunda sebep   sonuç  ilişkisi içinde  öneri ve uyarı  cümleleri ile kurulu  bir paragrafoluşturunuz.

Âsım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek:

İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.
Şûhedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar…

  S-8 Yukarıdaki şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez

a)  Karamsar     b)   Yalnız      c)  Sabırsız

d) İnançlı           e)  Umutsuz

 S-9 “Fırça- Boyacı ” arasındaki benzer ilişki hangi seçenekte vardır?

a) Mala  – Usta       b)  Nota -müzik     c) Çivi- Nalbur

d )  Elektrik- Bilgisayar          e) Arpa- Çiftçi

 S-10 İyi bir dinleyici program esnasında ne yapmalıdır?

 S-11  İyi bir Konuşmacı  fiziki ve psikolojik olarak neler yapmalıdır?

S-12 Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma türü değildir?

a)  Sempozyum             b)  Açık Oturum          c)  Tenkit

d) Münazara                 e) Panel

      S-12 Aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde gözleme yer verilmez ?

a)  Seyahat Yazısı   b)  Roman c)  Masal  d) Öykü   e) Deneme

 S-13 Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız

*Üslup, amaca ve alıcıya göre değişmez. (     )

* Başlık, temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir göstergedir.(  )

* Anlatım yapılırken kişisel deneyimlerden de yararlanılır.(    )

* Gözlem tekniği düşünce yazılarında daha çok kullanılır. (    )

* Formlarda  dinleyicilerin  soru  sormasına  da  izin  verilir (  )

 S-14 “Merhamet ”   kavramını zaman , kişi ve mekana göre Sınırlandınız

Not :  1.,5.,10.11.13.14. sorular 10’ar puan,2.,3.,4.,6.,7.,8. 9. 12.sorular 5’er puan. Puanlamaya yazım kuralları, noktalama işaretleri anlatım  ve sayfa düzeni dahildir.

                                 İBRAHİM HAKKI YALÇIN

Etiketler:

Yorumlar

  1. 10.sınıf öğrencisi dedi ki:

    gerçekten çok kolaymış