Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları – Ertan UCA

16 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1. “Bir Edebiyat tarihçisi yaz tatilinde gittiği bir yerde; o yörenin sanatçısına ait bir türkü dinliyor. Daha da inceleyince söz konusu sanatçının eserlerde bulunmayan türkülerine rastlıyor. Bu türküleri derleyerek bir eser yayınlıyor.”

Yukarıdaki metinden hareketle Edebiyat Tarihi’nin kapsamını inceleyiniz.

2. “Din” Edebiyatın dönemlere ayrılmasında nasıl etkilidir? Açıklayınız.

3. “Batı Medeniyeti” Türk edebiyatını etkilerken hangi türlerde kendini  nasıl hissettirmiştir?

4.Türk Destanlarında geçen mitolojik öğelerin kaynakları nedir? Açıklayınız.

5. Oğuz Kağan düzenlediği şölenden sonra “ Dünya devletim olsun, halkımız da çok olsun!” der. Bu cümle bu destanın hangi idealini yansıtır? Yorumlayınız.

6. İzlediğiniz Truva filmindeki “Aşil” ile “Oğuz Kağan” ı karşılaştırınız.

7. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

– Sözlü edebiyat …………………….. dönemde oluşmaya başlamıştır.
– Geleneksel olarak yayılan veya toplumun  hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî alegorik anlatımı olan halk hikâyesine……………………….. denir.
– Ölen birinin ardından duyulan acıyı dile getiren şiirlere İslamiyet’ten önceki dönemde ……………, Halk Edebiyatında……………… , …………………………………………….. ise mersiye denir.
– Şu Destanı ………………….. Türklerine aittir.

8. Aşağıdaki yargıları (D) ve (Y) olarak değerlendirin.

a.      Göktürk alfabesi milli bir özellik gösterir. (…..)
b.      Koşma ve gazele benzeyen lirik şiirlere sözlü edebiyat döneminde kopuz adı verilir.(….)
c.       Türklerin çıkardığı ilk özel gazete Takvim-i Vakaye’dir.(….)
d.       Destan döneminde olağanüstü olaylar sıkça görülür.(….)
e.        Hayat Ağacı miti Uygur destanlarında görülür.(…..)

  YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı 

Ertan UCA

10. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site