Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları

13 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında ölenlerin ardından söylenen, onun dürüstlüğünü, iyiliklerini ve erdemlerini anlatan şiirlere …………..denir. Buna halk edebiyatında …………………., Divan edebiyatında ise …………………adı verilir. Sözlü Türk edebiyatı …………………dönemde oluşmaya başlamıştır. Günümüz atasözleri gibi özlü ve kısa sözlere İslamiyet’ten önceki edebiyatta …………………………..adı verilirdi. (10)
2- Aşağıda birer dörtlüğü verilen saguyu ve koşuğu benzer ve ayrılan yönleriyle karşılaştırınız. (10)

SAGU
Alp Er Tunga öldi mü
Ödlek öçin aldı mu
Isız ajun kaldı mu
Emdi yürek yırtılur.

KOŞUK
Kızıl sarıg arkaşıp
Yipkin yaşıl yüzkeşip
Bir bir kerü yörkeşip
Yalnguk anı tanglaşur

3-Dörtlükleri şekil açısından inceleyiniz. ( ölçü, uyak düzeni, uyak, redif, nazım birimi) (10)
4-Türkler tarih boyunca hangi alfabeleri (abeceleri) kullanmışlardır? (10)
KÜLTİGİN KİTABESİ‘ nden
Bu yerde oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını,gümüşü, ipeği, ipekliyi sıkıntısız öylece veriyor.
Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp
uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş…
Türk beyleri, milleti, bunu işitin!
5-Metne göre Çin milletinin Türklere karşı davranışı nasılmış? Bilge Kağan’ın vermek istediği iletiyi tek cümleyle yazınız.(10)
6- Göktürk Yazıtları hakkında bilgi veriniz.(Kimin adına dikilmişlerdir, önemi, içeriği, özellikleri, dönemi, yazarı, amacı. vb.)
7- Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D” , yanlış ise “ Y” yazınız. ( 10 )
• ( )Türk edebiyatı başlangıcından günümüze kadar üç farklı uygarlığın etkisinde gelişmiştir.
• ( )Tanzimat Fermanının ilanıyla edebiyatımızda Divan Edebiyatı dönemi başlamıştır.
• ( )Batı edebiyatının etkisiyle birçok edebî tür edebiyatımıza girmiştir.
• ( )Eski Türk edebiyatında “sav, sagu, koşuk ve destan” gibi sözlü ürünler vardır.
• ( )Türk edebiyatının yazılı dönemi Uygur metinleriyle başlar.

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı

10. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site