Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları – Şehmus CENGİZ

13 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1.Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden birisi olamaz?
A) Kültürel değişim
B) Din değişimi
C) Coğrafya değişimi
D) Lehçe ve şive ayrılıkları
E) Gelir dağılımı

2-) Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?
A)Destan B) Sav C) Sagu D) Mesnevi E) Koşuk

3.Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden birisi değildir?
A) Edebiyatı dönemlere ayırmak.
B) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre düzenlemek.
C) Şair ve yazarların hayatlarını incelemek.
D) Tarihi ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek.
E) Edebi dönemlerin özelliklerini tespit etmek.

4.Hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatına ait türlerden biridir?
A) Sagu B) Koşma C) Semai D) Gazel E) Ağıt

5.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Çok süslü bir dil vardır.
B) Hece .ölçüsü kullanılmıştır.
C) Dilde millilik hakimdir.
D) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.
E)Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki döneme ayrılır.

6.Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi şairlerine verilen adlardan biri değildir?
A) Ozan B) Baksı C) Yuğ D)Kam E)Şaman

7.Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A) Çatlak dudaklarımı ıslatmıyor kan
Toprakta yangı var toprakta volkan
B) Taşmda toprağımda bereket
Köklerimden başar hürriyet
C) Dünyada ne ikbal ne servet dileriz
Hatta ne de saadet dileriz
D) Günlerce uzak kalmış iken sözlerinizden
Akşam yine bahsettik ela gözlerinizden
E) Sırmalı kemeri takmış beline
Kendi benzer has bahçenin gülüne

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

10. Sınıf Türk Edebiyatı  Dersi 1. Dönem 3. Ortak Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 

Şehmus CENGİZ

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site