Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları – Bayram CAMBAZ

13 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1. “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.
Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor”
Yukarıdaki mısralarda kullanılan edebi sanatları bularak, açıklayınız. ( 4+3+3p )

2. Dönem içerisinde okumuş olduğumuz Fatih Harbiye romanında işlenen tema ……………………………………………….. dır.

Bu romanda iki farklı düşünceyi simgeleyen müzik aletlerini ve semt adlarını yazınız.(4+3+3p)

3. Aşağıdaki dörtlüğün ölçüsünü ve duraklarını gösteriniz. (4 p.) Redif ve kafiyelerini bulunuz.(6p.)
Nice bir besleyesin, bu kadd ile kameti
Düştün dünya zevkine unuttun kıyameti
Dürüs, kazan, ye yedir, bir gönül ele getir
Yüz kabeden yiğrektir, bir gönül ziyareti
Yunus Emre

4. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D)yanlış ise (Y) yazınız. (2*5:10 p)
( ) Uygur metinlerinde Arap yazısı kullanılmıştır.
( ) Kutadgu Bilig adlı eserin Viyana nüshası Uygur harfleriyle yazılmıştır.
( ) Divan-ı Hikmet din dışı konuların işlendiği bir mesnevidir.
( ) Atabetü’l Hakayık’ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür.
( ) İslami dönem şiirlerinde Dini-tasavvufi konular işlenmiştir.

5. Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.(1*10 :10p)
a) Karahanlılar ……………….………….alfabesini kullanıp ……………………………………. konuşmuştur.
b) Koşuk’un halk edebiyatındaki karşılığı ……………….……;divan edebiyatındaki karşılığı…………………………dır.
c) Oğuz Kağan Destanı tek kişinin maceralarının anlatılması bakımından Homeros’un …………………………………. destanına benzer.
d) Atabet’ül Hakayık , ……………………………. anlamına gelir ,eser………………..……………….. tarafından kaleme alınmıştır
e) Mitler ……………………………………………. döneminde ortaya çıkmıştır.
f) Eski Türklerde halkı eğitip eğlendiren halk şairlerine ……………………………… denirdi.
g) Kutadgu Bilig’ de adaleti …………………………………………………. simgeler.

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem Ortak Sınavı ve Cevap Anahtarı 

Bayram CAMBAZ

  Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Beş Hececiler
Yeni Site