Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Sorusu ve Cevapları

17 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1.)Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

–       Göktürk Yazıtları ……… yüzyılda ……………………………….devleti zamanında dikilmiş ve ……………………….. tarafından yazılmıştır.

–        Orhun Yazıtları bugünkü ………………………………….sınırları içersindedir.

–       Göktürk Abideleri üç dikili taştan oluşmaktadır. Bunlar;

1.

2.

3.

    – İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sagu, Halk Edebiyatında………………………. , Divan Edebiyatında ise ………………………………………adını alır.

    – Uygur metinleri……………………… özellikler taşımaktadır.

2. “Ay Toldı dedi: Sözün faydası büyüktür; söz yerinde kullanılırsa kulu yükseltir. Söz sayesinde kara yerdeki, mavi göğe yükselir ve baş köşeye geçenlerden olur. Eğer dil söylemesini bilmezse mavi gökte olanı yere indirir.” Parçada vurgulanmak istenen düşünceyi açıklayınız.

3. Kutadgu Bilig adlı eserde yazar niçin bazı kavramları sembolleştirmiştir? Açıklayınız.

4. Atatürk’ün Türk Dili hakkındaki düşüncelerini belirtiniz.

5. Kutadgu Bilig ile edebiyatımızda hangi nazım geleneği başlamıştır?

6. Ahmet Yesevi’nin Türk Edebiyatı içindeki önemini açıklayınız.

7. Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserin önemini belirtiniz.

8. “Ne varlığa sevinirim,

        Ne yokluğa yerinirim,

        Aşkın ile avunurum,       Parçayı şekil açısından inceleyiniz.

        Bana seni gerek seni.”

9. Kaşgarlı Mahmut’un eserini hangi amaçla ve nasıl yazdığını açıklayınız.

10. Dede Korkut Hikayeleri hakkında bilgi veriniz.

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

10. Sınıf Türk Edebiyatı, 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı (Salih KORKUT)

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site