Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları – İlhami TEMURCAN

13 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

“ – Kızım, ben de zulümden kaçarak bana sığınmış bir çocuğu kimseye vermem, deyince Mustafa Efendi söze atılarak :
– Eviniz hırsız yatağı mı, diye sordu. İhtiyar kadın sustu. İhtiyarlara saygı, kadınlara hürmet, çocukları koruma, insanlığın ve medeniyetin vicdanına yüklediği mukaddes bir vazife olduğunu bilmeyen bu murdar vahşi – Esirim değil mi? Öldürürüm de yine sana satmam, der demez ihtiyar ayağa kalktı.
– Lanet olsun size, dedi.”
1. Sergüzeşt adlı romandan alınan yukarıdaki metni ve romanın okuduğunuz diğer bölümlerini düşünerek, romanın temasını belirtiniz. Romanda geçen olayları kısaca özetleyiniz.

2. Roman kahramanlarının tip mi karakter mi olduklarını yazınız. Yazarın olay kahramanlarına yaklaşımı nasıldır? Açıklayınız.

3. Tanzimat dönemi romanının özelliklerini yazınız.

4. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız.
( )* Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşılık edebiyatta Tanzimat 1856’da başlar.
( )* Felatun Bey’le Rakım Efendi romanında Felatun Bey, kendini iyi yetiştirmiş, kültürlü, dürüst bir kişiliktir.
( )* Ceride-i Havadis yarı resmi bir gazetedir.
( )* Osmanlı toplumunda modernleşme halkın isteğiyle gerçekleşmiştir.
( )* Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerinde genellikle “sanat için sanat” anlayışı hâkimdir.

5. Aşağıdaki metni en kısa ve öz biçimde yeniden yazınız.
“Mademki bir sosyal toplulukta yaşayan halk, bunca kanuni vazifelerle yükümlüdür, elbette sözlü ve yazılı olarak kendi vatanının menfaatine dair fikir ileri sürmeyi kazanılmış haklarından sayar.” (Tercümân-ı Ahval Mukaddimesi)

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı 

İlhami TEMURCAN

11. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site