Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları – Şehmus CENGİZ

14 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1) ‘Tanzimat romanı’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Teknikçe kusursuz olduğu
B)Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı
C)Romantizmden etkilendiği
D)Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı
E)İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

2)Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit’in tiyatro anlayışını belirler.
A) Oyunları sahne tekniğine uygundur.
B) Sanat için toplum anlayışına bağlıdır.
C) Oyunlarını oynamak için yazmıştır.
D) Eserleri realist bir anlayıştadır.
E) Piyeslerinde tarihsel konuları,hayale dayalı olaylarla anlatır.

3)1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?
A)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
B)Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
C)Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat
D)Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
E)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

4) Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşün¬ceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi B) İbrahim Şinasi C) Namık Kemal D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Muallim Naci

5) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatının başlıca temsilcisi değildir.
A) Cenap Şehabettin B) Ahmet Vefik Paşa
C) Mehmet Rauf D)Hüseyin Suat Yalçın E)H. Ziya Uşaklıgil

6)Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?
A) Karlar altında bir ilkbaharım ben
B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor kan rengi
D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

7) “Bizde roman Halit Ziya ile başlar. Namık Kemal’in romanı, sadece denemede kaldı, Onunla hemen aynı yıllarda işe başlayan Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılamaktaki hizmeti inkar edilemez. Fakat sanat yapıtının ilk koşulu olan biçimden daima yoksundu. Birçok sorunlara dokunmasına, hayatımızdaki aykırılıkları görmesine, hatta şöyle böyle sürükleyici olaylar bulma yeteneğine karşın yazdıklarına hiçbir hayat sıcaklığı geçiremedi. Bulduğu bazı yerli tipler, romancılık sanatına, ancak başkalarının elinde yeniden yoğrulduktan sonra mal oldu.”
Parçada Ahmet Mithat’ın romancılığına ilişkin özelliklerden hangisine değinilmemiştir?
A) Okuyucunun genel bilgisini genişletmeyi amaçlaması
B) Geniş hak kitlelerine okumayı sevdirmesi
C) Romanlarının teknik yönden kusurlu olması
D) Kimi romanlarında “Realizm’in izlerinin bu1unması
E) Kimi romanlarında yerli hayat sahnelerine rastlanması

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

11. Sınıf Türk Edebiyatı  Dersi 1. Dönem 3. Ortak Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 

Şehmus CENGİZ

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
10. Sınıf Günlük Ders Planları
Yeni Site