Custom Search

11. Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları – İsmail ŞİMŞEK

12 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

S1.“Ümit, günler geçtikçe soluyordu.Her gün Güneş aynı yerden doğuyor; aynı yerden batıyordu. Köydeki Güneş, bu Güneş’ten farklı olmalıydı. Artık köye gitmenin zamanı çoktan gelmişti. Dedesinin her yaz olduğu gibi bu yaz da onu beklediğini biliyordu. Annesiyle babasının daha ne beklediğine bir türlü anlam veremiyordu.”
Yukarıdaki metin için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Öğretici metingazete çevresinde gelişen metin
B)Sanat metni-göstermeye bağlı edebî metin-anlatmaya bağlı edebî metin
C)Sanat metni-olay çevresinde gelişen edebî metin-anlatmaya bağlı edebî metin
D)Öğretici metin-olay çevresinde gelişen edebî metin-anlatmaya bağlı edebî metin
E)Sanat metni-olay çevresinde gelişen edebi metin-göstermeye bağlı edebi metin

S2.“Daha ilerde bulunan Londra gemi onarma havuzlarI limanın en önemli yanı olup dört milyon lira masrafla meydana getirilmiştir.Kırk sekiz hektar araziyi kaplıyor. Dört kanal ile Times’a bağlıdır, havuzunda üç beş yüz parça büyük gemi
var, çevresindeki mağazalar iki yüz bin tonilato eşya alabilir. Mağazaların altındaki sarnıçlar ise üç yüz seksen bin hektolitre sıvı (mal) alır. Yalnız bu havuzda günde üç yüz işçi çalışır.işçiler arasında her ulustan adam görülür.”
Yukarıdaki metin için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A)Öğretici metin-kişisel hayatı konu alan metin-gezi yazısı
B)Sanat metni-anlatmaya bağlı edebî metin-hikâye
C)Sanat metni-olay çevresinde gelişen edebî metingezi yazısı
D)Öğretici metin-anlatmaya bağlı edebî metin-hikâye
E)Öğretici metin-kişisel hayatı konu alan metin-anı

Küçüktüm,küçücüktüm
Oltayı attım denize
Bir üşüşüverdi balıklar
Denizi gördüm
Bir uçurtma yaptım
Kuyruğu ebem kuşağı renginde
Bir salıverdim gökyüzüne
Gökyüzünü gördüm
S3.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Ünsüz düşmesi     B)ünsüz benzeşmesi      C)ünsüz değişimi
D)kaynaştırma          E)ünsüz türemesi

S4.Aşağıdakilerin ?
A)Sen ki gözlerinden alevler gönderendin
B)Gözlerindeki ateşte pişirdin ruhumu
C)Gözlerin ki vurur yüreğime pençesini
D)Yarınki ateşlerde yanacak gözlerin.
E)Yüreğiminkini gözlerinde kaybettim.

S5.Tarih,edebiyat,sanat,ansiklopedi,gibi kültür kitaplarının kağıdını zamlandır,gazete kağıdına dokunma.Gazete kağıdına tanınan bu …………………niye?
Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Ayrım B)ayrıntı C)ayrıcalık D)ayrılık E)aykırılık

S6.Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur(Bağlaşıklık ve bağdaşıklık açısından sorunsuzdur)
A)Bu işi filiz Hanım ve sen yapacaksın
B)Bunu kendim ve arkadaşlarım adına istiyorum.
C)Çocuklara tekerlemeler söylüyor,güldürüyordu
D)Gelir mi sandın zamanın götürdüklerini
E)Bana yardım edilmemesini sağladı

S7.Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur
A) Sınavı kazandığı için etekleri zil çalıyordu.
B)Karşılıklı görüşmelerimiz devam edecek.
C)Elde edilen mağlubiyetler moralimizi bozdu.
D)Dün Kayseri’ye geri döndü.
E)Sözlerimi çarptırmanıza çok üzüldüm

S8.Aşağıdakilerden hangisi “kişi hayatını konu alan metinler”den biri değildir?
A.Eleştiri B.Anı C.Sohbet D.Biyografi E) Mektup

 YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 

İsmail ŞİMŞEK

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site