Custom Search

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları

12 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

NASRETTİN HOCA
Nasrettin Hoca, fıkralarında da anlaşılacağı üzere sevecen, hoşgörülü, akıllı, hazırcevap bir insandır. Her zaman haksızlığa uğrayanların yanında yer almış, yaşamın ağır yükü altında ezilenleri bir gülücükle rahatlatmıştır. Nasrettin Hoca fıkraları öğreticidir. Çoğu kısadır. Bazen girişte yer ve zaman belirtilir, kişiler tanıtılır; ikinci bölümde Hoca’ya bir şey söylenir ve sonunda onun bizi güldüren ama aynı zaman da düşündüren cevabı beklenir. O son cümle, birçok defa atasözüne ve deyime dönüşüvermiştir. Hoca’nın geniş bir coğrafyada başka başka uluslarca benimsenmiş olmasını da fıkralarındaki bu özelliklere bağlayabiliriz.

S1) Aşağıdaki a – b – c – d şıklı soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. ( 20 puan )
a-) Nasrettin Hoca’nın diğer milletler tarafından kabul edilmesinde ve sevilmesinde onun fıkralarının hangi özelliği etkili olmuştur?

b) Nasrettin Hoca, çalışan ve ezilenlerin yanında olduğunu nasıl göstermiştir?

c) Milletimiz, Nasrettin Hoca’nın fıkralarındaki güzel ve öğretici sözleri benimsediğini nasıl göstermiştir?

d) Bu parçada Nasrettin Hoca ve fıkralarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Ününün yalnız Anadolu’yla sınırlı kalmadığı B) Bilgi verici ve düşündürücü nitelik taşıması
C) Birçok tarihi kişiye yer vermesi                            D) Kimi sözlerini kalıplaşarak halka mal olması

S2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ paraya çok düşkün anlamı ‘’ vardır? ( 5 puan )
A) Onun bir hayli parası bankada vardı. B) Ev ona çok paraya mal oldu.
C) Bu işten epeyce para sahibi oldu.         D) Onun kadar para canlısı birini görmedim.

S3) Aşağıda cümlelerde uygun yerlere doğru noktalama işaretini kullanınız. ( 6 puan )
Çocuk, bölge sözcüğünün böl fiilden türediğini ve ge yapım ekini aldığını söyledi
Dün televizyonda Yaşar Kemal’e Çukurova dünyasının en iyi anlatıcısına ödül verildiğini gördüm.
Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

8. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 

Önder GÜNEŞ

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
1940 Sonrası Türk Edebiyatı
Yeni Site