Custom Search

Servet-i Fünun Edebiyatı ile İlgili 50 Test Sorusu

19 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1. Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.
B ) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan, kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.
D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.
E) Beyit başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

3. Servet-i Fünûn düzyazısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tanzimat’la, düzyazının gelişmesinde önemli payı olan gazetenin yerine Servet-i Fünûn’da dergi aldı.
B) Anlatım teknikleri Tanzimat edebiyatına göre gelişti.
C) Romanlarda konu, aşk ve aile sorunlarıyla sınırlandı.
D) Realizmin ve natüralizmin açık etkileri görüldü.
E) Roman dili, öykü diline göre daha sadeleştirildi.

4. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?
A) Tevfik Fikret – Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Cahit KülebiOrhan Kemal – Cenap Şahabettin
C) Haldun Taner – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf – Tevfik Fikret
E) Ziya Paşa – Hüseyin Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin

5. Cenap Şahabettin’in eserlerini türleriyle veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Evrak – ı Leyal – şiir
B) Körebe – tiyatro
C) Tiryaki Sözleri – özdeyiş
D) Afak -ı Irak – deneme
E) Avrupa Mektupları – Gezi

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

 

Servet-i Fünun Edebiyatı ile İlgili 50 Test Sorusu

Mehmet Nurullah TUNÇALAN

 

Servet-i Fünun Edebiyatı   Sayfasına Dön

Yeterli Gelmedi mi Hiç Sorun Değil, Aşağıdaki Sayfalarımızla da İlgilenebilirsiniz

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site