Custom Search

Tanzimat Edebiyatı İle İlgili 50 Test Sorusu

20 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1. I. Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.
II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır.
III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada deği*şiklikler yapılmıştır.
V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde durulmuştur.
Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi Tanzimat dönemi için yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.
B) Siyasetle yakından ilgilenirler.
C) Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır..
D) Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.
E) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.

3. Başlangıçta klasik Türk şiirinin etkisindeydi. Şinasi ile tanıştıktan sonra özellikle içerik bakımından yeni şiirler kaleme aldı. Şiirlerinde vatan, hak, adalet, hürriyet gibi sosyal temaları işledi. “Hürriyet Kasidesi” en ünlü manzumesidir.
Bu paragrafta söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) Ziya Paşa C) Abdülhak Hâmit Tarhan D) Ahmet Vefik Paşa E) Ahmet Mithat Efendi

4 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, iki nesil olarak ele alınır.
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat’ın birinci döneminde eser yazanlar doğru olarak verilmiştir?

A) Şinasi – Recaizâde Mahmut Ekrem – Namık Kemal
B) Ziya Paşa – Abdülhak Hâmit – Şemsettin Sami
C) Namık Kemal – Tevfik Fikret – Muallim Naci
D) Şinasi – Ziya Paşa – Namık Kemal
E) Abdülhak Hâmit – Samipaşazâde Sezai – Muallim Naci

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ. 

Tanzimat Edebiyatı ile İlgili 50 Test Sorusu

Mehmet Nurullah TUNÇALAN

Tanzimat Edebiyatı   Sayfasına Dön

Yeterli Gelmedi mi Hiç Sorun Değil, Aşağıdaki Sayfalarımızla da İlgilenebilirsiniz

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site