Custom Search

Lise Veli ve Okul Aile Birliği Toplantı Tutanağı

24 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve yoklama
2- Birliğin organları
3- Geçici başkan ve yazmanların seçimi
4- Yeni yönetim kurulunun seçimi ve görevleri
5- Denetleme kurulunun seçimi ve görevleri
6- Yönetmeliklerde ön görülen konulardan;
a) Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği
b) Devam-devamsızlık durumları
c) Kılık kıyafet ve disiplin durumu
d) Başarı -başarısızlık durumu
7- Okul-Aile Birliğinin işbirliği yapacağı kuruluşlar
8- Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu başkanlığının 13.08.2004 ve 3021 sayılı ayni ve nakdi bağışlarla ilgili 2001/58 sayılı genelgesi
9- Velilerin görüşleri (Yön. mad. 16)
10- Dilekler ve kapanış
KARARLAR
Madde-1 Okul Müdürü Tuncer ARACI, Genel Kurul toplantısına katılan üyelere :”Hoş geldiniz!” dedikten sonra toplantının gündem maddelerini okudu. Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince gündem maddelerine eklenecek hususların olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından mevcut gündem maddelerine geçildi. Yapılan yoklamada çoğunluğun sağlandığı görüldü.
Madde-2 2573 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Okul -Aile Birliği yönetmeliğinde yer alan birliğin organları okunup gerekli açıklamalar yapıldı(8.Madde)
Birliğin organları şunlardır:
 Genel Kurul
 Yönetim kurulu
 Denetim Kurulu
Madde-3 Toplantıyı yönetmek üzere Genel Kurul tarafından başkanlığa okul müdürü Tuncer ARACI , başkan yardımcılığına müdür yardımcısı Hasan Hüseyin NAVRUZ ; yazmanlığa Mustafa AKBAŞ seçilmiştir.
Madde-4 2573 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Okul-Aile Birliği yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince Yönetim Kuruluna 4 asil, 4 yedek üye seçildi.
Yönetim Kurulu
Asil üyeliklere Mustafa ÖZKAN, Mehmet TÜRKEŞ, Tarık ÇİFTÇİ ve Sadettin CENGİZ, yedek üyeliklere de; Gülüfer TÜRKEŞ, Durali Yıldız, ..………………………………………………………………….seçildiler.

YUKARIDAKİ DOKÜMANIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ. 

Lise Veli ve Okul Aile Birliği Toplantı Tutanağı 

Mustafa AKBAŞ

Belirli Gün ve Haftalar  Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Hisar Grubu (Hisarcılar)
Yeni Site