Custom Search

Edebiyat Ders Notları

19 Aralık 2012

Aşağıda dosyadan kısa bir bölüm alınmıştır. Dosyanın tamamını İNDİRİN

ŞİİR TÜRLERİ

LİRİK ŞİİR: Duyguların  coşkun  bir dille anlatıldığı şiirlerdir. Akıldan çok hayal gücüne ,duygusallığa hitap eder.(Gurbet,ayrılık,Hasret)

Gurbet  o kadar acı ki

Ne varsa içimde

Ben gurbette değilim

Gurbet benim içimde

Not:Edebiyatımızda lirik şair olarak;Fuzuli,Nedim,Yunus Emre, Karacaoğlan,Yahya Kemal, ve Ahmet Haşim’i sayabiliriz.

DİDAKTİK ŞİİR:Bir şeyler öğretmek,bilgi vermek, amacıyla yazılan duyguyu değil fikri konu edinen  şiirlerdir.Fabllar didaktik şiir türlerine örnektir.

Her canlıya hak layık  olan cevheri verdi

Tırtıl iki diş bulsaydı bütün ormanı yerdi

Şayet kediler haftada bir gün  uçsaydı

Dünyadaki bütün serçelerin nesli  tükenirdi

Not:Edebiyatımızda didaktik şair olarak Nabi, Tevfik Fikret,M. Akif  ve Mehmet Emin Yurdakul vardır.

PASTORAL ŞİİR:Kır  ve tabiat güzellikler,inin konu edildiği şiirlere denir.

Tabiat hayatı ,çoban hayatı sade süsten  ve özentiden uzak bir dille anlatılır.

Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burada

Bu çamlıkta söylemiş son  sözlerini babam

Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda

Sunam’ın başka köye gelin gittiği akşam

Not: Pastoral şiir türünde şiir yazan şairlerimiz Kemalettin Kamu,Faruk Nafiz bu türde şiirler yazmıştır.Abdülhak Hamid’in Sahra ‘sı bu türde yaxzılmış şiirleredendir.

EPİK ŞİİR:Kahramanlık ve yiğitlik konularını işleyen şiir türüdür.Epik şiirde olağanüstü olaylar ve kahramanlıklar dikkat çekici özelliklerdir.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Ak Tolgalı beylerbeyi haykırdı:İlerle

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan  kafilelerle

Not:Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Üç Şehitler Destanı bu türe örnek verilebilir

SATİRİK ŞİİR:Toplum hayatındaki bozuklukların,insan hayatındaki zaafların güldürü unsuru katılarak dile getirildiği şiir türüdür.Divan şiirindeki hicivler ve halk edebiyatındaki taşlamalar bu türün örneklerindendir.Günümüzde de yergiler bu türdendir.

Adalet kalmadı hep zulüm doldu

Geçti şu baharın gülleri soldu

Dünyanın gidişi acayip oldu

Koyun belli değil,kurt belli değil

Not:Edebiyatımızda Şeyhi,Bağdatlı Ruhi,Nef’i, Ziya Paşa,Neyzen Tevfik ve Şair Eşref  bu türde şiir yazan şairler arasındadır.

Dosyayı Gönderen: Osman DİKYAR

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.