Custom Search

Ekler ve Sözcük Yapısı Test Soruları Çöz

13 Haziran 2014

Ekler ve Sözcük Yapısı Test Soruları Çöz

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, ötekilerden farklı işlevde bir çekim eki almıştır?

A) Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz
B) Kızılırmak n’ettin benim yârimi
C) Benim yârim gelişinden bellidir
D) Biraz kül biraz duman, o benim işte
E) O benimdir o benim milletimindir ancak

2. “-den” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı işlevde kullanılmıştır?

A) Sorulardan birisi beni epeyce yordu.
B) Bu sorudan hiçbir şey anlamadım.
C) Böyle sorulardan hiç hoşlanmıyorum.
D) Edebiyat sorularından korkmaya gerek yokmuş.
E) Sorudan korkma; her soru’nun bir çözümü vardır.

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük, yapım eki almamıştır?

A) Su baştan kesilir.
B) Su aktığı yere yine akar.
C) Su akarken testiyi doldurmalı.
D) Su testisi su yolunda kırılır.
E) Su bulununca teyemmüm bozulur.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) Esti bahar yeli karlar eridi
B) Koyun olsan otlatırdım yaylalarda
C) Gözlerinden akan yağmurlar mıdır
D) Sevdayı gönlümde yâr uyandırır
E) Anlatamam derdimi dertsiz insana

5. “-ce” eki, aşağıdaki cümlelerden hangisinde, eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmamıştır?

A) Az sonra dikçe bir yokuşu tırmandı.
B) Elinde irice bir elma vardı.
C) Uzunca bir sırıkla uçurtmayı kurtardı.
D) Kapıya kalınca bir tahta çaktı.
E) Evvelce bir gün bile geç kalmazdı.

6. “-lik” eki, aşağıdaki cümlelerde kullanılan altı çizili sözcüklerin hangisinde, zaman adından sıfat türetmiştir?

A) Elbiselik kumaş almak için çarşıya çıkmış.
B) Yüzlük paketleri ayrı bir çekmeceye koymuş.
C) Kiralık ev bulmak için sokak sokak dolaşmış.
D) Yazlık elbiselerini kuru temizlemeciye vermiş.
E) Yemeklik zeytinyağı üretimi için fabrika kurmuş.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kullanılan “-k” eki, işlevi bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Öldük, ölümden bir şeyler umarak!
B) Baktık oraya; yerinde yeller esiyor!
C) Gecik bir kere daha da göreyim seni!
D) Çıktık açık alınla, on yılda her savaştan!
E) Dayandık bir şafak vakti istanbul kapısına!

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük, işlevi bakımından sadece bir tür ek almıştır?

A) Ağaç yaşken eğilir.
B) Acele ile menzil alınmaz.
C) Aç ile eceli gelen söyleşir.
D) Alışmış kudurmuştan beterdir.
E) Acemi katır kapı önünde yük indirir.

9.
Yokluğun cehennemin diğer adıdır
I.                   II.                   III.
Üşüyorum kapama gözlerini
IV.                            V.
Bu dizelerde numaralanan sözcüklerden hangisi, yapı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I       B) II.        C) III.        D) IV.        E) V.

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bütün sözcükler “basit” yapılıdır?

A) Bir sabah dökülecek baharların baharı
B) Tekrar yaşatacağız ümitli sabahları
C) Bu bahar güleceğiz en içten sevgilerle
D) Dünya yalnız bize verecek güzelliklerini
E) Bulacağız dünyanın o en güzel yerini

11.
I. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
II. Azıcık okşasam sanki çocuktular
III. Bir akşam korkudan gözleri sislenir
IV. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
V. Böyle bir sevmek görülmemiştir
Bu dizelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?

A) I.      B) II.        C) III.          D) IV.       E) V.

12. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, tür olarak ötekilerden farklıdır?

A) Şu senin bulutsu sesin var ya
Uçtan uca tersyüz ediyor geceyi
B) Şu senin tutkulu sesin var ya
Ortak güzellik onda
C) Şu senin alaycı sesin var ya
Yeşil elma tadında
D) Şu senin ipeksi sesin var ya
Gümbür gümbür kapılarda
E) Şu senin hüzünlü sesin var ya
Burnumun direğinde sızı

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan bileşik sözcük, hem “ses düşmesi” hem de “ses değişmesi” yoluyla oluşturulmuştur?

A) Cumartesi günlerini iple çekerdi.
B) Bir kavanoz kuşburnu reçeli aldı.
C) Çörekte kullanılacak çöreotu bulamadı.
D) Bülbülyuvası bana ağır geliyor, derdi.
E) Muhallebicide her gün sütlaç yerdi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yansımadan türemiş bir sözcük yoktur?

A) Gece yarısı duyduğum gıcırtı uykumu kaçırdı.
B) Önce bir çatırtı koptu, arkasından ağaçlar devrildi.
C) Sessizlik sağlanmadan çalışmaya başlayamazsın.
D) Öğretmen içeri girer girmez gürültü kesildi.
E) Adamın horlaması alt kattan bile duyuluyordu.

A) I.        B) II.         C) III.        D) IV.         E) V.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yansımadan türemiş sözcüklerden oluşturulmuştur?

A) Dışarıda buram buram kar yağıyordu.
B) Evi didik didik aradı; cüzdanını bulamadı.
C) Beklediğimiz tren geldi, ama tıklım tıklımdı.
D) Kızına, tiril tiril yazlık bir pantolon giydirmişti.
E) Gürül gürül akan dere, gecenin sessizliğini bozuyor.

CEVAP ANAHTARI

1. D      2. A     3. B     4. B     5. E      6. D      7. C      8. D      9. A      10. E      11. D      12. B       13. E      14. C     15. E

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.