Custom Search

Fiilimsiler Ders Sunusu

29 Ocak 2013

Dosyanın İçeriğinden Bir Bölüm:

 

FİİLİMSİLER

 

Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir.

Pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma  olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini kullanırız.Eğer bir kelimenin sonuna –ma ,-me olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek  mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir.Getiremiyorsak o kelime isim soylu bir kelimedir.

FİİLLERDE KİP

a) HABER KİPLER

b) DİLEK KİPLERİ

HABER KİPLERİ

Zaman eklerinin hepsine birden haber kipleri denir. Haber kipleri şunlardır:

1)Öğrenilen(duyulan) (miş’li) Geçmiş Zaman: Fiillere –miş ,-mış, -muş,-müş ekleri getirilerek sağlanır

2)Görülen (di’li) Geçmiş Zaman:  Eylemlere “dı,di,du,dü,tı,ti,tu,tü” ekleri getirilerek yapılır

3)Şimdiki Zaman: Eyleme –yor eki getirilerek yapılır

4)Geniş Zaman: Eylemlere –r, -ar, -er ekleri getirilerek yapılır

5)Gelecek Zaman: Eylemlere –ecek , -acak eki getirilerek yapılır

DİLEK KİPLERİ

Fiilin gerçekleşmesini ya da gerçekleşmemesini dilek,istek,gereklilik veya emir kavramları içerisinde veren kiplerdir. Bunlar haber kipleri gibi belirli bir zaman  anlamı taşımazlar.

Dilek-şart kipi

Fiillerin kök ya da gövdelerine –se ,-sa eki getirilerek yapılır.Dilek- şart kipi cümleye bazen ‘şart(koşul)’ anlamı katarken bazen de ‘dilek’ anlamı katar.

 Dosyanın Tamamının Slayt Sunumunu İndirmek İçin Tıklayın Lütfen

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.