Custom Search

Adlar Ad Tamlamaları Tarama

11 Ocak 2013

ADLAR, AD TAMLAMALARI, TARAMA

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz­cük ‘ad’ olarak kullanılmıştır?

A)          Toplatılan eserler bunu hiç hak etmiyor.

B)          Şiirin her dizesinden tiz çığlıklar yükseliyor.

C)         Yaşamın ağır gelmesini istemiyorsan çok çalış.

D)         Romanın etkileyici bir anlatımı vardı.

E)        Her yanı kaplayan mavilik, karanlıkta boğuşuyor.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde “-den” ekinin eklen­diği sözcük, eylemin gerçekleştiği yeri bildir­mektedir?

A)       Sürüyü kaçıranlar bu yoldan gitmiş olmalı.

B)       Söylenenleri dikkatli dinlediğinden sınavı geçti.

C)      Bu kadar yürekten çağırma beni.

D)      Anılardan vazgeçemiyoruz bir türlü.

E)      Bu şarkıdan, bu şiirden, bu sanattan zevk almaz oldum.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?

A)     Akşama kadar ağzına bir lokma koymadı.

B)     Bu çocuk elimizde büyüdü, nasıl ayrılırız ondan?

C)     Çantada keklik dediğin bu işten de olduk.

D)     Yanıtları tekrar gözden geçirmeliyiz.

E)     Kılı kırk yarma huyundan hiç vazgeçmeyecek.

 

4. “-lar -ler” çoğul eki, aşağıdaki cümlelerin han­gisine “Nice Mustafa Kemal’ler yetiştirir bu vatan, gerekirse.” cümlesindeki anlamı katmıştır?

A)    Ahmet Beyler, salonda sizi bekliyorlar.

B)    Türk öykücülüğü Sait Faik‘lerle yenileşti.

C)    Klâsik edebiyat Osmanlılar döneminin ürünü­    dür.

D)    Selviler bu akşam ziyaretinize gelecek.

E)    Boş alanlara apartmanlar dikiliyor her gün

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması yoktur?

A)          Bu mevsimde erik hoşafı da bir başka olur.

B)          Vali yardımcısının sözlerine herkes kulak verdi.

C)         Kayığın küreklerine kuvvetlice asıldı kayıkçı.

D)         Şiddet içeren programlan yayından kaldırmak gerekiyor.

E)       Satışa sunulan bakır çaydanlığı, yüklü bir miktara almış.

  

6.  Duymak istersen güzel sözleri Söylüyor, bak; gizlisi yok gerçeğin O eski şarkının sözleri Kulaklarımda çınlıyor benim.

Yukarıdaki dizelerde kaç ad tamlaması kullanılmıştır?

A)   2         B)   3            C)   4          D)   5          E)    6

 

7.  Tamlayanın, tamlananın neden yapıldığını ya da neye benzediğini gösterdiği ad tamlamaları “takısız ad tamlamaları” olarak adlandırılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun bir ad tamlaması kullanıl­mamıştır?

A)          Tarlanın sınırına tahta çubuklar koydum.

B)          Bugün sana daha çok ipek gömlek yakışır.

C)         Kitapta, sıkıcı konulara yer verilmemesi güzel.

D)        Gül yüzün gülsün yine eskisi gibi.

E)        Köy, uzunca bir süre yün halı dokuyarak geçindi.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz ad tamlaması vardır?

A)         Yaz temizliğine annem bu yıl erken başladı.

B)          Bu eser yıllarca başucumda durdu.

C)         Kapaktaki resim daha göz alıcı olmalıdır.

D)         Lezzetin sırrı, malzemeyi dengeli kullanmaktır.

E)        Seni yazdım şiirimin dizelerine bir bir.

 

9.  Belirtili ad tamlamalarında tamlayan durumundaki sözcük düşebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması vardır?

A)          Baştan sona kitabı tekrar taradım.

B)          Sözü yerinde söylemek marifet ister.

C)         Sanatçıyı, sadece bir eserle değerlendirenleyiz.

D)         Gençlere şiiri sevdirmek gerekiyor.

E)        Dün maç seyrederken televizyonu bozulmuş.

 

10.     Aşağıdaki ad tamlamalarının hangisinde, tamlayanla tamlanan arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A)    Buralarda güz yağmuru hep akşama doğru başlar.

B)    Uzun kış gecelerinde masal dinlerdik ninemden.

C)    Geçen gün.çocukluk arkadaşımı gördüm, sokakta.

D)    Kasaba birbiri ardınca sel felaketi yaşadı.

E)   Akşam yemeğinde bugün ne var?

 

11.    Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı tamlama­ nın neye yaradığını bildiren bir ad tamlaması vardır?

A)       Küçük yaşta kazanılmalıdır kitap sevgisi.

B)        Öğrencileri son günlerde sınav heyecanı sardı.

C)        Annem, benden dikiş iğnesi almamı istemişti.

D)        Bu yıl ilk defa şiir kitabı aldım.

E)       Öğle tatilimde, arkadaşlarla toplanıp sohbet ederdik.

 

12.     Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili tamlama genel anlamlı değildir?

A)      Kavak fidanı sulak yerlerde daha çabuk yetişir.

B)      Sokağın  girişi sağdaki  kitapçıdan hemen sonra.

C)      Bu acıya insan yüreği nasıl dayanır bilemem.

D)      Ders kitapları iyice gözden geçirilip yayımlanmalıdır.

E)     Eskisi kadar ilginç bulmuyorum gazete yazılarını.

  

13.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde görev adı olan bir belirtisiz ad tamlaması vardır?

A)      Dayısı belediye başkanı olunca şansı açıldı.

B)      Dil Kurumu yeni bir sözlük hazırlıyor.

C)      Dershanenin müdürü çok sert bir insandır.

D)      Sanat adamı tüccar gibi davranamaz.

E)     Burası tam kültür merkezi olacak yer.

 

14.     Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamaların han­ gisinde tamlanan, tamlayanın niteliğini bildirmektedir?

A)          Yaşamın güzel anları da vardır.

B)          Çağıldayan ırmağın sesini uzaktan duyabiliyor­duk.

C)         Ağaçların boyu buralarda otuz metreyi bulur.

D)         Sayfaların temiz yüzü kalmadı aça aça.

E)        Doğrusu çok zordur insanın iyisine rastlamak.

 

15.     “-den” durum takısını alan adlar, diğer sözcüklerle öbekleşebilir.

Aşağıdakilerin hangisinde “-dan (-den), ekini alan sözcük, başka bir sözcükle öbekleşmemiştir?

A)   Babadan kalma bu parayla daha ne kadar ge­ çineceksin.

B)    Sözlerin baldan tatlı oldu mektubunu okurken.

C)    Zavallı çocuk üzüntüden ağlıyor, ne yapacağını bilmiyor.

D)    Akşamdan beri seni arayıp duruyor öğretme­ nin.

E)   Dünden bugüne ne kaldı elimizde, bir düşün.

 

16.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?

A)     insanları laf yağmuruna tutarak ikna edemez­sin.

B)     Sevinç çığlıklarının nedenini birazdan öğreniriz.

C)    Makalenin cümleleri birbiri ardınca akıyor sanki.

D)    Kahverengi gözlerinin sıcak ışıltısı yüreğimi ısıtıyor.

E)    Açan tomurcuğun kokusunu, yeşeren dalı severim.

  

17.     Şarkı sözlerinin yazarı ne hissediyorsa onu yazmış olmalı.

Bu cümledeki altı çizili tamlamanın kuruluşça benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)         Evlilik yıldönümlerinde karısına pırlanta bir yüzük almış.

B)         Masa örtüsünün ipek püskülleri çok alımlı duruyor.

C)         Kavşağın sağındaki lokantada durup yemekyedik.

D)         Evin çatısını bu yıl baştan sona aktardım.

E)        Fotoğraf makinesinin flaşını bu havada açmamalısın.

  

18. Aşağıdakilerin hangisinde aynı tamlayana bağlı birden çok tamlananı olan bir ad tamlaması kullanılmıştır?

A)         Kasabaların, köylerin en güzel yanı işte budur.

B)         Hikâyenin her yerde karşılaşabileceğiniz bir  kahramanı var.

C)         Hasret kaldım yemeklerinin tadına, kokusuna.

D)         Uzun bacaklarının güçlü kaslarıyla yarışı kazandı.

E)         Kısa, dar pantolunun içinde çok komik duruyor.

 

19.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı cümleden oluşan bir ad tamlaması kullanılmıştır?

A)       Bu işi başaramazsın sözü, insanın önüne dikilen bir duvar gibidir.

B)       Radyonun ayarıyla oynayan çocuğu, babası azarladı.

C)       Çiçeğin rengi hoş olmasa da kokusu güzel.

D)       İnsanın aklından bazen neler geçmez ki.

E)      İnsanların baharda daha çok aşık olduğu doğru mu dersin?

 

20.   Bir tamlamada tamlayan ve tamlanan sözcükler arasındaki bağ koparılmamalıdır, koparıldığında anlam belirsizliği doğar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uyulmadığı için anlatım bozukluğu oluşmuştur?

A) Evin pencerelerini ve parkelerini yeniletmemiz gerekiyor.

B) Hayvanların otlak dışına çıkmamasına özen göstermeliydin.

C) Kitaplarını ve defterlerini toplayıp hemen yanıma gel.

D) Şiir içeriği ve biçimi ayrılmaz bir bütündür.

E) Romanın Türk edebiyatına girişi henüz yeni sayılır.

 

21. Aşağıdaki altı çizili adlarda,! hangisi belirtme durum eki almıştır?                                                                   

A)   Elbisesi çok yakışmış, modaya da uygun.

B)   Bir dizi sorun gündeme getirildi toplantıda.

C)   Toprağı kara sabanla sürüyordu köylüler.

D)   Çocuk üçüncü sınıfa gelmiş sayı sayamıyor

E)   Yazıları bir kitapta toplanmış ünlü yazarın.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hagisinde ad aktarması (mecaz-ı mürsel) yoluyla oluşan bir topluluk adı yoktur?

A)   O gece köy, meydanda toplanmıştı.

B)   Sağlık Bakanı hastaneyi sert bir dille uyarmıştı.

C)   Okul, bu olayı günlerce konuşup tartışmıştı.

D)  Oyun bitince bütün salon, oyuncuları ayakta alkışlamıştı.

E)  Meclisin yıkılıp Ankara dışına taşınacağı söylenmişti.

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlamasının iki unsuru da sıfat almıştır?

A) Gerçek bir sanat eseri, sanatçının yorumunu taşıyandır.

B) Mutluluğu tatmanın yegane yolu, onu paylaşmaktır.

C) Tavsiyelerinizi sokaktaki insanlara göre yapınız.

D) Büyük bir tabloya, büyük bir hükümdara yaklaşır gibi yaklaşırım.

E) Sanatçı, özgün bestelerinin uyumsuz nağmeleriyle ün yapmıştır.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığı isim tamlaması nitelemiştir?

A) Evin badanası kısa sürede dökülmeye başladı.

B) Yürüyen merdivenin üstünde durup bekledi.

C) Top sesleri kısa sürede bütün ovayı kapla­mıştı.

D) Okuldaki öğrencilerinin bazılarını hatırlıyordu.

E) Gökyüzü mavisi gözleriyle süzüyordu etrafı..

 

25. Ben güzel günlerin şairiyim,

      Mutluluktan alıyorum İlhamımı

      Kızlara çeyizlerinden söz ediyorum.

      Mahpuslara genel aftan.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi  yoktur?

A)         Soyut ad

B)        Tamlayanı düşmüş isim tamlaması

C)        2.tekil kişi iyelik eki

D)        Belirtili isim tamlaması

E)        Birden çok sözcükte hal eki

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.