Custom Search

Kaygusuz Abdal

8 Mayıs 2014

KAYGUSUZ ABDAL (1341?- )

Sanatçı, Alâiye’de dünyaya geldi. Alâiye Beyi Hüsameddin Mahmut’un çocuğudur. Kay­gusuz Abdal‘ın asıl ismi Alaaddin Gaybi’dir. İyi bir eğitim almış, genç denilebilecek bir yaşta Abdal Musa’ya derviş olmuş ve bu andan sonra Kay­gusuz mahlasını edinmiştir. 14. yüzyılın sonlarında Mısır’a geçerek bir tekke açmış, Hicaz, Suriye ve Irak’ı gezerek Ana­dolu’ya gelmiştir. Rumeli’nin Yanya, Filibe ve Manastır bölgelerinde de yaşamış takriben 1444 senesinde hayata gözlerini yummuştur.

Kaygusuz Abdal, Yunus Emre‘nin açtığı yolunda giden mutasavvıflar arasındadır. Son günlerde yapılan ciddi bilimsel araştırmalardan elde edilen verilere göre sanılanın aksine Alevî ve Bektaşi olmadığı ortaya çıkmıştır. Hem aruz ölçüsü hem de hece ölçüsü ile şiirler kaleme almıştır. Sanatçının bilinen Mensur eserleri, mesnevileri ve ilâhileri vardır. Nesirleri ise sâde Türkçe iledir.

Manzum eserleri:

  • 1. Divan,
  • 2. Gülistan,
  • 3. Mesnevi-i Baba Kaygusuz (3. Cilt),
  • 4. Gevher-nâme,
  • 5. Minber-nâme.

Men­sur eserleri:

  • 1. Budala-nâme,
  • 2. Kitab-ı Mfglate,
  • 3. Vücûd nâme. Nazım-nesir karışık olan eserleri: 1. Saray-nâme, Dilgüşâ.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.