Custom Search

AYT Edebiyatta Çıkma İhtimali Çok Yüksek Sorular – Cevabı Tek Kelimelik

12 Mart 2017

AYT Edebiyatta Çıkma İhtimali Çok Yüksek Sorular – Cevabı Tek Kelimelik

AYT Edebiyatta Çıkma İhtimali Çok Yüksek Sorular - Cevabı Tek Kelimelik

NAZIM ŞEKİLLERİ-NAZIM TÜRLERİ

 • 1- Divan edebiyatı şairlerinin dönemin ileri gelenlerini eleştirmek ya da övmek amacıyla kullanmayı tercih ettikleri nazım biçimine ne ad verilir? Cevap : Kaside
 • 2-. Ölen bir kişinin ardından, yuğ denilen ölüm törenlerinde söylenen ağıt şiirlerine ne ad verilir? Cevap:Sagu
 • 3- Kainatın,insanın, canlı ve cansız tüm varlıkların yaratilisinin kaynağını; nereden gelip nereye doğru gittiğini açıklayan şiirlerdir. Türk edebiyatındaki ilk örneklerini Hoca Ahmet Yesevi ‘nin hikmetlerinde görürüz. Açıklamaya uygun Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türünün adı nedir?    Cevap: Devriye

Dilberün işi itâb u nâz olur

Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur

Ey gönül sabr it tahammül kıl ona

Yâra irişmek işi az az olur

 • 4- Bu dörtlüğün ait olduğu divan edebiyatı nazım biriminin adını yazınız.        CEVAP:(TUYUĞ)
 • 5- Tek dörtlükten oluşan ve yedili hece ölçüsüyle söylenen Anonim halk edebiyatı nazım şeklinin adı nedir? Cevap: Mani
 • 6- Gazel ve kaside nazım şekillerinin ilk beytine ne ad verilir?       Cevap : Matla
 • 7- Peygamberimizi övmek için yazılan kasideye ne ad verilir? Cevap : Naat
 • 8- Halk edebiyatındaki koşmanın konu bakımından Divan edebiyatındaki benzeri hangisidir? -GAZEL
 • 9- Bir şairin makta beytinden sonra birilerini övmek amacıyla birkaç beyit daha yazmasıyla oluşan gazele ne ad verilir? Cevap: müzeyyel
 • 10-. Bu nazim bicimi ilk olarak İtalyan Edebiyati’nda kullanılmış daha sonra tüm Avrupa Edebiyati’na yayilmiştir.Türk Edebiyati’nda bu biçimi ilk kez Servetifunun şairlerinden  Cenab Şahabeddin kullanmıştır.

Yukarıda konusu geçen şiir formu nedir?      CEVAP:(Sone)

 • 11-. Kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümün adı nedir?     Cevap : FAHRİYE

Bahçemizde nar ağacı

Kimi tatlı kimi acı

Gönüldeki dert ilacı

Ya bulunur ya bulunmaz

 • 12-.  Verilen dörtlüğün nazım biçimi nedir?          CEVAP:(SEMAİ)

Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

 • 13. Verilen dörtlüğün nazım türü nedir?  CEVAP:(İLAHİ)
 • 14-: Divan edebiyatı nazım biçimlerinden müstezatın kısa dizelerine ne ad verilir ? Cevap: Ziyade
 • 15-:Bir gazelin bir beyitinin üstüne üç dize ekleyerek oluşturulan nazım biçimine ne ad verilir?  Cevap:Tahmis
 • 16- Kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümün adı nedir? Cevap : FAHRİYE
 • 17- Klasik edebiyatımızda uzun aşk hikayelerinin anlatıldığı,aruzun en kısa kalıpları ile yazılan nazım şeklinin adı nedir?   Cevap:Mesnevi
 • 18- Tasavvufta tarikat şeyhlerinin,pirlerin,mürşitlerin tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlere ne ad verilir?Cevap:Nutuk
 • 19- Aşık Tarzı Türk siiri nazım sekillerindendir. “Bre, hey, behey” gibi unlemler sıkça kullanılır. Güney Anadolu Bölgesi ‘nde yaşayan Varsak Türklerinin özel bir ezgiyle söyledikleri kosmalardir. Bu nazım şeklinin adı nedir? Cevap: Varsağı

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
Gidelim serv-i revanim yürü Sa’d-âbâd’a
İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
Gidelim serv-i revanim yürü Sa’d-âbâd’a

 • 20. Türklerin Divan edebiyatına kazandırdiği yukarıdaki nazım şeklinin adı nedir? (Cevap: şarkı)

Bağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kâr etmez.
Zülfün teli bağ bana

 • 21. Verilen dörtlüğün nazım şekli nedir?    (MANİ)
 • 22-16 yy sanatçılarından Azmi ile ön plana çıkan tasavuf icerikli şiir türü hangisidir? Sathiye
 • 23- Kaside nazim biciminde yer alan gazel alintisina ne ad verilir? Tegazzül
 • 24- Âşık edebiyatında en çok sevilen ve kullanılan nazım şeklidir. Dört dizeli bentlerden oluşur. Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır. 11’li hece ölçüsüyle (6+5 ya da 4+4+3 duraklı olarak) yazılır/söylenir. 4+3 ve 4+4 kalıbıyla söylenmiş kalıpları da vardır. Bahsedilen nazım şeklinin adı nedir? Cevap:(koşma)
 • 25-Kasidenin sunulduğu kişinin, yani padişahın veya bir devlet büyüğünün övüldüğü bölümdür. Cevap:METHİYE
 • 26-Allah’ın birliğini ve yüceliğini konu edinen ve kaside nazım biçimiyle yazılan şiirlerdir.  TEVHİT
 • 27-Allah’a yalvarıp yakarılan ve ondan af dilenen şiirlerdir.   MÜNACAAT

KARMA METİN TÜRLERİ

1-Bu türde anlatılan olaylar herhangi bir atlas ya da haritada geçmez. Anlatılanların geçtiği yer düşsel bir ülkedir. Bu düşsel ülkede ilginç mimari yapılar veya gerçekte özellikleri olmayan dağlar, tepeler vardır. Bu parçada sözü edilen yazın türü nedir? MASAL

2-Bir yazarın kendi istegine göre seçtiği herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan , kişisel düşüncelerini kaleme aldığı yazılara ne ad verilir? (Deneme)

3-Divan edebiyatında nesir tarzı yazıların toplandığı eserlere ne denir?   Cevap:münşeat

4-Beş Şehir adlı önemli eserinde Ankara, Erzurum, Bursa, Konya ve İstanbul u anlatan Ahmet Hamdi Tanpinar ın bu eserinin türü nedir?
cevap: Deneme

5-Gunluk turunun divan edebiyatindaki karsiligina verilen isim nedir?(ruzname)

6-Günümüzde bilmecelerin divan edebiyatındaki karsiligi nedir? Lugaz;)

7- Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

 Parçada bahsedilen edebi tür  hangisidir?     FIKRA

8- Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

 Bahsedilen edebi tür  hangisidir?    ROMAN

9- Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

 Bahsedilen edebi tür  hangisidir?   DENEME

10-Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.

  Verilen parça hangi edebi türün örneğidir?ELEŞTİRİ

11-Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.

 Verilen parça hangi edebi türün örneğidir?  ANI

12-Bir yazarın tamamen kişisel görüş ve düşüncelerini çok fazla derinleştirmeden tıpkı okuyucuyla konuşuyormuş gibi içten bir şekilde yazdığı yazılara ne denir?     SOHBET

YAZAR-ESER SORULARI

1-Bir akım degerler arasindaki catismayi ve bu catismanin Mumtaz uzerinde yarattigi bunalimi dile getiren bir romandir.Dort bolumden olusan eserin her bir bolumu bir roman kahramaninin adini tasimaktadir.Ihsan,Nuran,Mumtaz,Suat..Ikinci Dunya Savasinin basladigini haber veren radyo haberiyle biten Ahmet Hamdi Tanpinar romaninin ismi nedir?

CEVAP:Huzur

2-Servetifünun ededebiyatının Tevfik Fikret’ten sonraki en önemli ismi olan Cenap Şahabettin, şiirlerinde derin bir hayal gücü ve soyutluk temasını kullanmıştır. aruzun üstünlüğünü her zaman savunmuş ve sadece aruz ölçüsünü kullanmış olan sanatçının şiirlerinin toplandığı kitabın adı nedir?     (Cevap:Tamat)

3. Roman Sureyya,Suat cifti ve Sureyya’nin yigeni olan Necip arasinda gecen olaylar cevresinde gelisen bir ask ve psikolojik romandir.Servet-i Funun doneminin onemli yazarlarindan Mehmet Rauf’un kaleme aldigi edebiyatimizin 4. ilk psikolojik romanidir. Yukarida bahsedilen eserin ismi nedir EYLÜL
Aşık Paşa tarafından yazılmış olan Türk edebiyatının ilk telif mesnevisi nedir? Cevap:Garipname

5-Tevfik Fikret’in hece ölçüsüyle yazdığı şiir kitabının adı nedir? Cevap:Şermin

Ilk köy konulu romanımizin adı nedir? Cevap:Karabibik

7-Darülbedayi’de sergilenen ilk yerli oyun olma özelliği taşıyan ve Halit Fahri Ozansoy’a ait olan manzum tiyatronun adı nedir? “Baykuş”

Abdülhak Hamit Tarhan tarafından heceyle yazılan ilk tiyatro eserimizin adı nedir? Cevap:Nesteren
Abdülhak Hamit Tarhan tarafından aruzla yazılan ilk tiyatro eserimizin adı nedir? Cevap: Eşber

10-. Modern Türk edebiyatinin onemli temsilcilerinden Yusuf Atılgan’in Anayurt Oteli adli eserindeki unutulmaz karakterin ismi nedir?     (Zebercet)

Yakup Kadri Karaosmanoglu’nun bir aydin ve savas gazisi olan Ahmet Cemal’in buyuk umutlarla gittigi Anadolu koyunde yasadigi hayal kirikliklarini anlattigi eserimizdir.Kurtulus Savasinin en basarili anlatildigi romanlarindan biri olarak kabul edilir.Bahsedilen bu eserimizin adi nedir? (YABAN)

12-. Roman Fransiz kolejinden mezun olduktan sonra Anadolu’nun bircok yerinde fedakarca ogretmenlik yapan Feride ve ona gonul veren Kamuran ekseninde gelismektedir.Resat Nuri Gurpinar’in Anadolu gercegini basarili bir gozlemcilikle anlattigi bu eser milli edebiyat gercegini ele alan en basarili romanlar arasinda sayilir. Yukarida bahsedilen eserin adi nedir?        (calikusu)

13-. Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU Türkçülük ve millİyetçilik görüşlerini hangi kitabında toplamıştır?               (ÇAĞLAYANLAR)

14-İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı,alan yazarımız kimdir? (FÜRUZAN)

15- Türk edebiyatındaki ilk fabl örneğini kim vermiştir?      Cevap: Şeyhi

16-.  İlk edebi romanımızın adı nedir?      Cevap: İntibah

17-. Tevfik Fikret’in İstanbul’u eleştirdiği şiir hangisidir?         (Sis)

18. Ziya Paşa‘nın yazdığı ilk antolojinin adı nedir? (HARABAT)

19. Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk defa kim kullanmıştır?Cevap: Şinasi

20. Türk Edebiyati tarihinde ilk edebi roman olma ozelligini tasiyan eserin konusu, Hancerli Hanim oykusunden esinlenmistir. Namık Kemal‘in 1876 yilinda yayimlanan bu romaninin adi nedir? (İntibah)

21.. Turk Edebiyati tarihinde ilk tarihi roman olma ozelligi tasiyan eserin konusu,Adil Giray’in Iran ile Osmanli arasinda yapilan savastan sonra esir dusmesini anlatir.Namik Kemal’in edebiyat tarihindeki pek cok ilklerinden sadece biri olan bu romanin adi nedir?  (Cezmi)

22-. Namık Kemal ile birlikte “batılılaşma” kavramını ilk kez kullanan Ziya Paşa, Molière’in hangi eserini tercume ederek Turk edebiyatinin ilk manzum piyesini ortaya koymustur?      (Tartüffe)

23. Kurtuluş Savaşı ‘nı anlatan roman günlük tarzında yazılmıştır. Gazi olduktan sonra Emir eri Mehmet Ali’nin köyüne yerleşen Ahmet Celal’in gözüyle Anadolu insanı anlatılmıştır. Bahsi geçen eserin adı nedir? Cevap: Yaban

24-. Yahya Kemal Beyatlı bir şiiri hariç diğer tüm şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır.Şairin hece ölçüsü ile yazdığı bu şiiri hangisidir?      Cevap:OK

25. Bolu Bey’inden babasinin intikamini almak icin daglara cikan edebiyatimizda kavganin ve iyiligin sembolu olmus bir halk kahramanidir.Islamiyet sonrasi Turk destanlarindan biri olarak kabul edilen bu destani karekterin yasadigi yuzyil hakkinda tam bir bilgimiz yoktur.
Yukarıda bahsedilen halk kahramanımız kimdir? (Koroglu)

26. 16. yuzyilin en taninmis divan sairlerindendir.Hic mesnevi yazmamis.Istanbul Turkcesiyle din disi konularda eser vermistir.Devrin sultani Kanuni Sultan Suleyman tarafindan cok takdir edilen sanatcimiz doneminin Sultanlar Sairi unvanini almistir.
Yukarida bahsedilen divan edebiyati temsilcisi kimdir (Baki)

27- Orhan Pamuk’un ilk ve son siyasi romanım dediği romanının adı nedir?              Cevap: Kar

28- İlimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdir.” diyen Azeri şairimiz kimdir?
Cevap :Fuzuli

29. En onemli eseri Iranli sair Feriduddin Attar’dan cevirdigi kus dili anlamindaki Mantiku’t Tayr eseridir.Huthut adli bir kusun onderlliginde padisahlari olan Simurg adli bir kusu aramalarini anlatan tasavvuf edebiyatinin en iyi bicimde anlatildigi bu eseri yazan divan edebiyati sanatcimiz 14.yuzyilda yasamistir.
 Yukarida bahsedilen sanatci kimdir? (Gulsehri)

30. Divan şiirinde didaktik şiirleriyle tanınan hikemi gazel türünün en güzel örneklerini veren şairimiz kimdir? Cevap :Nabi

31. 15.yüzyılda Süleyman Çelebi tarafından yazılan, cenaze, düğün ve önemli günlerde okutulan bu eserin halk arasındaki adı nedir? Cevap: Mevlit

32- Suphi” ve “Hüsnücemal” Nabizade Nazım’ın hangi romanının kahramanlarıdır?    CEVAP: ZEHRA

33. İlk mizah dergimiz hangisidir? CEVAP: DİYOJEN

34. Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir? Cevap: Sahra

35-. 1885-1887 yıllarındaki romantizm-realizm tartışmalarının etkisi edebiyat eserlerine de yansır. Yazar, ilk dönemdeki romantik eserlerinden sonra ön sözünde realizmin savunmasını yaptığı ve roman diye nitelendirdiği uzun hikâyesini realist-naturalist anlayışla kaleme alır. Konusunu basit tutarak gerçeğe bağlı kaldığı bu eser, edebiyatımızda köy hayatını alışta önemli bir başlangıç olarak kabul edilir. Edebiyatımızın “ilk” lerinden olan bu eserin adı nedir?    Cevap: Karabibik

36-. 1828-1910 yılları arasında yaşamış, Rusya’nın ve dünyanın dev romancılarındandır. Realist bir yazardır. Anna Karanina, İvan İlyiç’in Ölümü, Hacı Murat eserlerinden bazılarıdır.
Bu büyük yazarın adı nedir?             Cevap: Tolstoy

37- Yakup Kadri Karaosmanoglu‘nun Sakarya Savasi oncesinden Cumhuriyet’in yirminci yilina kadarki yasanilan olaylari anlattigi romandir.Ana karakter Selma’nin etrafinda gelisen olaylardan olusan roman son derece kotumser bir anlayisla roman yazan Yakup Kadri’nin tek iyimser bir bakis acisiyla yazdigi romandir.Bu da sadece romanin ucuncu bolumunde kendini hissettirir.
Yukarida bahsedilen romanin adi nedir?                  (Ankara)

38. Abdülhak Hamit’in 1878′ de Fransa’da yayinladigi, iki hükümdar kardeşin çekişmelerini konu alan oyununun adi nedir? (Nesteren)

39- Gokturklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatan destanin adi nedir ?      Cevap Bozkurt

40. Uygurların erkek bir kurttan türeyişini anlatan destanın adı nedir ? Cevap Türeyiş

41. Şevket Efendi kızını, katibi Suphi ile evlendirir Suphi’nin annesi yardımcı olsun diye Sırrıcemal adında bir cariyeyi eve alır. Suphi’nin eşinin kıskancliklari baslar. Bu kıskancliktan bıkan Suphi eşini bosar ve Sırrıcemal ile evlenir. Boşanan es intikam almak için Ürani adlı bir Rum kızı Suphi’ye musallat eder.
Kısaca özeti verilen bu eserin adı nedir ? Cevap :Zehra

42. Edebiyatimizda mektup tarzinda yazilan romanlarin en taninmislarindandir.Kolejlerde okutulmus,ozel derslerle yetistirilmis bir genc kizin zengin ve dis gorunuse cok onem veren Husnu Pasa ile mutsuz evliligi romanin konusudur. Bu romanda Halide Edip Adivar’in mutsuzlukla biten ilk evliliginden izler gormekteyiz.
Yukarida bahsedilen romanin adi nedir? (Handan)

43. Bireyin ic dunyasini ele alan hikaye ve roman yazan Tarık Buğra‘nin romanlarinda tarihi konular da dikkat cekmektedir.Kemal Tahir’in “Devlet Ana“romaninda oldugu gibi Osmanli Devletinin kurulusunu anlattigi bu eserde Osmancik Seyh Edebali’nin kizi Malha Hatun’a asik olmasiyla degisir ve sorumlulugunu bilen bir devlet adami haline gelir.Eser 1985’te Is Bankasi Buyuk Odulu’nu alir.

Yukarida bahsedilen eserin adi nedir?                        (Osmancik)

44-. Bu eser cirkin,yasli ama varlikli Musdu Aga’nin henuz on ucunde guzel ama yoksul Duru’yu almak icin basvurdugu hileleri anlatir.TDK basari odulunu alan bu eser Fakir Baykurt’un toplumcu gercekci roman anlayisini basariyla yansittigi romanlardan biridir.
Yukarida bahsedilen eserin adi nedir?                (Tirpan)

45-. Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmeye çalışılmasına şiddetle karşı çıkmıştır. “Ferman padişahın, dağlar bizimdir.” dizeleriyle, belirli bölgelere yerleşmeye zorlanan ve bu duruma isyan eden Avşarların sözcüsü olmuştur. Koçaklamalarıyla tanınan 19. yuzyıl halk şairidir.
Yukarida bahsedilen sanatçımız kimdir?                (DADALOĞLU)

46. 15.yüzyılda Şeyhi tarafından kaleme alınan ve edebiyatımızda ilk fabl örneği olarak kabul edilen eserin adı nedir? Cevap:Harname

47-. Serveti Fünun edebiyatına damgasını vuran eleştiri kitaplarından biridir.Mualli Naci’nin göz için kafiyeyi savunduğu ”Demdeme”adlı eserine karşı Recaizade Mahmut Ekrem bu eleştiri kitabında kafiyenin kulak için olduğu görüşünü savunmuştur.
Bu bahsedilen eserin adı nedir?                      (zemzeme)

48- Türklerin ilk  İslami destanlarından sayılan Kırgız Türklerine ait olan, İslamiyetin yayılmasını konu edinen destanın adı nedir?                Manas

49- Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi tarafından çıkarılan haftalık,siyasi mizah dergisinin adı nedir?  Cevap:Akbaba

50 8.yüzyilda yasayan Emevi-Bizans savaslarinda ün kazanan Abdullah adli bir Arap komutanının yasamini anlatan bir halk öyküsüdür.Islamiyet Sonrasi Türk Destanlarinin en guzel örneklerinden biri olan bu destanin adi nedir?                          (Battalname)

51- Cumhuriyet doneminde roman ve tiyatrolariyla dikkat ceken bir ismidir Turgut Özakman.Onun Canakkale Savasini destanlastirdigi bir eserdir.Şu Cilgin Türkler üclemesinin ilk kitabidir.
Yukarida bahsedilen eserin adi nedir?   (Dirilis)

52-Fecri Ati toplulugunun siir anlayisini omrunun sonuna kadar surduren bir sairdir Ahmet Haşim.Siir hakkindaki goruslerini yazdigi bir şiir kitabinin ön sözünde “Şiir Hakkında Bazı Mulahazalar Şamildir.” makalesinde yayimlamistir.
Yukarida parcada bahsedilen eserin adi nedir?(Piyale)

53-Tanzimat sanatcilarindan Ziya Paşa‘nin donemin ileri gelenlerinden Ali Pasa’yi ele aldigi bir eserdir.Elestiri alaninda onemli eserlerden biri olan bu yapitin adi nedir?(Zafername)

54-13.yuzyilda yazilan ogretici metinlerin icinde tasavvuf dusuncesini ele alan eserler arasinda bas yapitlardan biridir.Haci Bektas Veli tarafindan yazilan bu eserin asli Arapcadir.Ancak sonralari Turkceye aktarilmistir.Tasavvufun ilkelerini alegorik bir dille anlatan bu eserin adi denir.(Makalat)

55- Postmodernist romancilarimizdan biri olan Bilge Karasu‘nun 12 Mart ve 12 Eylul donemlerini ustu kapali bir sekilde anlattigi romanidir.Ona dunya capinda on yilda bir verilen Pegasus Odulunu kazandiran bu eserde yazarin kendi hayatindan izleri de gormek mumkundur.
Yukarida bahsedilen eserin adi nedir?(Gece)

56-Milli Edebiyat doneminin bagimsiz sairlerindir.Tum siirlerini aruz olcuyle yazan hece olcusunu hic kullanmayan sair manzum hikayeleriyle taninir.Milli marsimizin sairi tum siirlerini bir kitapta toplar.Bu kitap yedi bolumden olusur.
Yukarida bahsedilen eserin adi nedir?(Safahat)

57- İsmi Lale Devriyle özdeşleşen Divan şairi kimdir? Cevap: Nedim

58- Necip Fazıl,şiir ile ilgili görüşlerini(poetika) 1946’da Büyük Doğu dergisinde yayınlamış ;şairin poetikaları daha sonra hangi şiir kitabının sonuna eklenmiştir? Yanıt:Çile

59- Toplumdaki ahlaki çöküntüyü, Batılı eğitim özentisini mizahlı biçimde anlatan Hüseyin Rahmi Gürpınar’ ın romanı nedir?
Cevap: Mürebbiye

60-Tanzimat doneminin onemli isimlerinden Namık Kemal ve Ziya Paşa‘nin Londra’da çıkardıkları yurt dışında çıkarılan ilk gazetemizin ismi nedir?(Hürriyet)

61- Sümerlere ait olan ve dünyanın ilk destanı olarak bilinen destanın adı nedir?      Cevap: Gılgamış

EDEBİYAT DÖNEMLERİ- EDEBİ ANLAYIŞLARIMIZ-

1- Doğu kültürü ile yetişmiş, Batı külttürünü sonradan tanımışlardır. Bu yüzden Doğu-Batı ikilemini birebir yaşamış, bunu eserlerine de yansıtmışlardır. Birçoğu Avrupa’da bulunmuştur.
Sözü edilen aydınlar edebiyatımızın hangi dönem sanatçılarıdır?
Cevap: TANZİMAT

2- Cumhuriyet dönemi edebiyatımızda Garipçilerin şiir anlayışına karşı çıkarak geleneksel Türk şiirini savunan ve adları bir dergiyle anılan topluluğun adı nedir?
Yanıt: Hisarcılar

3- Toplumsal ideolojik duyarlılıkla imgesel çağrışımsal şiir dilinin bir arada kullanılmasını savunan, Attila İlhan ‘ ın öncülük ettiği Cumhuriyet dönemi topluluğunun adı nedir?
Cevap: Maviciler

4- Milli Edebiyat akımının şekillenmesinde etkili olan siyasi fikir akımı nedir?
Cevap: Türkçülük

5- Edebiyat ve basın -yayın üzerinde sansürün uygulandığı, jurnal denilen hafiye teşkilatının yaygınlaştığı,

Servet -i Funun Edebiyatının da geliştiği dönemin adı nedir?
Cevap: İstibdat

6-Ölçüye bağlanmak yaratıcılığı engeller, şiir şairanelikten arındırılmalıdır ve sıradan insanın da dünyasına açılmalıdır. Bu sözleri söyleyen kişi, Cumhuriyet dönemindeki hangi akımı destekler ?(GARİP)

7-Yedi Mesale siir anlayisinin temsilcilerinden olan Yasar Nabi Nayir Turk edebiyatina bircok yeni yazar kazandiran edebiyatimizin en uzun soluklu dergisini hic aksatmadan 48 yil boyunca cikarmistir. Bu derginin adi nedir?    (Varlik)

                         SÖZ SANATLARI-EDEBİ KAVRAMLAR

 • 1- Babam bu kadar okumama kızar, bazen romanları alıp atar, bazen geceleri odama ışık verdirmezdi. Fakat benim her şeye bir çare bulduğumu, küçük kaytan fitilli idare lambasının ışığı altında kendimden geçerek “Paris Esrari”ni veya “Sefiller”i okuduğumu görünce tazyikinden vazgeçmişti. ” paragrafında hangi bakış açısı kullanılmıştır?                  Cevap: Kahraman
 • 2. Birden çok gerçek anlamı olan bir sözün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatına ne denir? (C:Tevriye)

3-. Gülen naz
Bülbül eyler güle naz
Girdim yarin bahçesine
Ağlayan çok gülen az

 • 4. Dizelerde yer alan ve nazım türüne de adını veren edebi sanat nedir?Cevap: Cinas
 • Şiirde aynı ünlü seslerin tekrarina ne ad verilir? Cevap: Asonans
 • 5-. Divan edebiyatı’nda, şairlerin beş mesnevisini bir araya getirerek oluşturduğu yapıtlara ne ad verilir?                (Hamse)
 • 6- Orta oyununda, Karagöz ‘deki muhavere bölümü gibi oyunun en ustalık ısteyen bölümüne ne ad verilir?   Cevap:Arzbar
 • 7- Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara ne denir? (İnşa )
 • 8- Ne nergis,ne leylak,ne lale,ne gül/Hepsiyle dolu bir selesin,sevgili dizelerinde hangi edebi sanat vardır?            (TENASÜP)
 • 9. Bir sairin ,baska bir sairin siirini konu ve bicim yonunden ornek alarak;ayni olcu,ayni uyak ve redifle yazdigi benzer siirlere ne ad verilir? (NAZIRE)
 • 10- Divan şiirinde hangi unsur, şiir diline yabanci kelimelerin günlük dile göre daha hızlı ve yogun sekilde girmesine sebep olmuştur?  Cvp: Aruz
 • 11- Divan edebiyatında biyografiyle benzerlik gösteren eserlere ne ad verilir? Cevap: Tezkire
 • 12-. Halk şiiri geleneğinde ozanın son dörtlükte adını veya takma adını kullanmasına ne ad verilir?      Cevap: tabşırma
 • 13-. Halk şairlerinin şiirlerini topladıkları el yazması defterlere ne ad verilir ? Cevap : Cönk
 • 14- Cansız varlıkların insan gibi konuşturulması hangi söz sanatıdır?   İNTAK
 • 15-İslamiyet Öncesi Dönemde şiirler hangi müzik aleti eşliğinde söylenmiştir? Cevap: Kopuz
 • 16. Tasavvufta ,insanı Allah’ı hatırlamaktan alıkoyan her şeye,kesret alemine ne ad verilir? Cevap:Masiva
 • 17. Divan edebiyatında bazi kavramları anlatmak için kullanilan kavramlara benzetmelere ne ad verilir ? Cvp :Mazmun
 • 18-. Batı edebiyatında doğa ve kır konularının çobanların karşılıklı konuşmaları şeklinde işlendiği pastoral şiirlere ne ad verilir? CEVAP:Eglog.
 • 19-. Yüreğimden damla damla akıyor sevgin.” cümlesinde hangi edebi sanat vardır? -İstiare
 • 20- Türklerin milli ölçüsü olarak kabul edilen ölçü nedir?  Cevap: Hece
 • 21. Halk aşıklarının soru cevap şeklinde yaptıkları atışmaya ne ad verilir? (Muamma )
 • 22-. 17.yy.da Fransa’da ortaya çıkmış, konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından almıştır. Sıradan insanı ‘soyluların bozuk çıkmış nüshası’ olarak gören,ideal insanı kusursuz bir dil ve üslupla ele alan,kurallara ve ahlak ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalan edebiyat akımı hangisidir? (Klasisizm)
 • 23-Toplumu labarotuvar, sanatçıyı ise bilim adamı gibi düşünen soyacekime dayalı edebi akım nedir?   Cevap: Naturalizm.
 • 24- Orta oyununda, Karagöz ‘deki muhavere bölümü gibi oyunun en ustalık ısteyen bölümüne ne ad verilir? Cevap:Arzbar
 • 25- Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara ne denir? (İnşa )
 • 26- Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğma, cinlerin perilerin de rol aldığı bir tiyatro türüdür. Cevap: Feeri
 • 27- Divan sairlerinin ustalik gosterisi olarak yazdiklari bir gazel türüdür.Normal gazelden farki ic kafiyesi olmasidir.Dizelerin ortadan bölünebildigi bu gazellerin adi nedir?(musammat)
 • 28- Entrika, kaba-saba şakaları bulunan, söz oyunlarına ve yanlış anlamalara büyük yer ayıran, sadece güldürme amacı taşıyan tiyatro türünün adını yazınız. Cevap: Vodvil
 • 29- Sanatçılar, oynadıkları eserin konusuna bağlıdırlar ama oyundaki sözleri içlerinden geldiği gibi söylerler . Yazılı esere uymak mecburiyetleri yoktur . Perdeli orta oyunu da denen bu türün adı nedir? Cevap: Tuluat
 • 30- Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidi nedir? Cevap: Pandomim
 • 31- Türk edebiyatında Nazim Hikmet ile özdeşleşen bati akimi hangisidir? Fütürizm
 • 32- Romantizme tepki olarak ortaya çıkan şiirde gerçekçilik anlamina gelen akim hangisidir? PARNASIZM
 • 33- Halk tarafindan uzun donemler sonunda olusturulmus,halkin ortak mali olan ve yaraticisi belli olmayan eserler icin kullanilan bir tabirdir.Halk edebiyatinin bir koluna da isim olmus bu kavramin adi nedir.(anonim)
 • 34- Islamiyet öncesi kam, baksi, ozan, oyun gibi isimlerle anılan şairin Islamiyet Etkisinde Gelişen halk şiirinde karşılığı nedir? Cevap: Aşık
 • 35- Islamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kisilerin ardından söylenen sagular hangi torende söylenir? Cevap: Yuğ
 • 36-  Karagoz oyununda aydin kesimi temsil eden Hacivat tipinin ortaoyunundaki karsiligi kimdir? Cevap:pisekar
 • 37- Karagöz oyununda halkı temsil eden Karagoz tipinin ortaoyunundaki karşılığı kimdir? Cevap : Kavuklu
 • 38- Edebiyatta, özellikle Divan Edebiyatı’nda bazı kavramları ifade etmek için kullanılan kalıplaşmış sözlere ne denir? (MAZMUN
 • 39- Deriden kesilen ve tasvir adı verilen birtakım şekillerin, arkadan ışık yardımıyla beyaz bir perde üzerine yansıtılmasına dayanan gölge oyununa ne denir? (KARAGÖZ)
 • 40-Kız Ahmet, Ismail Dümbülü en büyük temsilcilerindendir. Kahvelerde yüksek bir iskemleye oturarak, baston ve mendiliyle türlü hikâyeler, masallar anlatan kişiye ne ad verilir?    Cevap: Meddah
 • 41- Bütün büyük büyüler bizi büyüler” dizesinde görülen ünlü tekrarına ne ad verilir?  Cevap:Asonans
 • 42-“Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz”dizesinde hangi söz sanatı vardır?   Cevap:Tezat
 • 43-Söylenen bir sözün,alay etmek veya sitemde bulunma amacıyla tam tersinin düşündürülmesi sanatına ne ad verilir?     Cevap:Tariz
 • 44- Karagöz oyununun perdeye aksettirilen asıl bölümünün adı nedir?    Cevap:Fasıl

Etiketler:

Yorumlar

 1. blank dilber dedi ki:

  Tebrik ederim cok nokta atışı yapilmis okulda girdigim denemede cikan ucu açık sorular vardi basarilarin devamini dilerim