Custom Search

Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir

30 Ekim 2013

ÖZ ŞİİR ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR

Öz Şiir (Saf Şiir) Özellikleri:

  • 1. Sembolist şairlerin görüş ve şiirlerinden etkilenilmiştir.
  • 2. Düz yazıya özgü öğeler, şiirden uzaklaştırılmıştır.
  • 3. Millî Edebiyat Dönemi’ndeki şiir hareketleri ve etkinlikleri bu dönemin şiirini oluşturmuş, özellikle Millî Edebiyat Dönemi şairlerinden Yahya Kemal ve Ahmet Haşim‘in çizgisi izlenmiştir.
  • 4. Şairler, sanatlarını saf şiir dışındaki etki ve akımlara (ideoloji, ahlak, din vs.) kapalı tutmaya çalışarak şiirin sadece şiir olmasını istemiştir.
  • 5. İmge ve çağrışıma dayalı bir dil kullanılmış; şiire özgü düşsel bir âlem kurulmuştur.
  • 6. Estetik tavır öne çıkarılmıştır, didaktik tutumdan uzak durulmuştur
  • 7. Biçim kaygısı güdülmüş, mükemmeliyetçilik ilkesine bağlanılmıştır.
  • 8. Şiirde ahenge önem verilmiş; söyleyiş tarzı, ritim, kafiye , aliterasyon gibi ses benzerliklerinden yararlanılmıştır.
  • 9. Ölüm, aşk, tabiat sevgisi, yaşama arzusu gibi temalar işlenirken içsel ve bireysel bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesi dile getirilmiştir
  • 10. Millî Edebiyat Dönemi’nde sadeleşen dil, şiir dili olarak benimsenmiş, bireysel duyarlıkları ifade yolunda Türkçe daha da zenginleştirilmiştir.

Öz Şiir Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Öz şiir anlayışı, şiirde dili her şeyin üstünde tutan sembolist estetikten hareketle ortaya çıkmış; Batı edebiyatında Paul Valery, Stephane Mallerme gibi şairler tarafından geliştirilmiştir.

Türk Edebiyatında Öz Şiirin Gelişimi

Modern Türk şiiri içinde ilk örneklerini Recaizâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit gibi Tanzimat Dönemi şairlerinde gördüğümüz öz şiir eğilimi, Servet-i Fünun ve Fecr-i Atî şiirinde büyük ölçüde şiir dünyasına hâkim olmuştur. 1908’den sonra sosyal şiirin hâkimiyeti ele geçirmesine rağmen, öz şiir eğilimi varlığını devam ettirmiş ve öz şiirin edebiyatımızdaki asıl temsilcileri bu dönemde ortaya çıkmıştır. I923 öncesi dönemde büyük ölçüde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal tarafından temsil edilen öz şiir, Cumhuriyet sonrasında da, yine bu iki şairin ekseni etrafında -farklı birtakım yönelişlerle birlikte- Türk şiirinin iki ana eğiliminden biri olma özelliğini korumuştur.

Kaynak: Esen Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.