Custom Search

Panel

7 Mayıs 2014

panel

Panel Nedir:

 • Bir konunun çeşitli yönlerden aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde ve bir sohbet havasında gerçekleştirilen tartışmalara panel denir.
 • Panel, bir çeşit düşünce alışverişidir. Bu düşünce alışverişi, sadece konuşmacılarla sınırlı değildir. Panel, dinleyicilerle konuşmacıların belli bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenen, bu nedenle de samimi bir ortamda gerçekleştirilen bir tartışma biçimidir.
 • Panelde amaç, ele alınan konuyla ilgili somut sonuçlara ulaşmaktan çok, bir konuyu değişik yönlerden aydınlatmaktır. Panel bu yönüyle açık oturumdan ayrılır. Açık oturumda bir konunun farklı görüşlere sahip kişilerce tartışılması ve bundan somut bir sonuç elde edilmesi hedeflenirken panelde uzman kişilerce ele alınan bir konunun farklı yönlerden aydınlatılması amaçlanır.
 • Panel, ele alınan konu ile ilgili az sayıda dinleyicinin bulunduğu bir tartışma biçimidir.
 • Panelde, konuşmacıların konuyla ilgili düşüncelerini kısaca ifade etmeleri, böylece toplantıyla bütünleşmeleri gerekir.
 • Panelde herkesi ilgilendiren, sosyal problemlerle ilgili konular ele alınır.
 • Panelde bir yönetici (başkan) ve konusunda uzman en az üç konuşmacı bulunur.
 • Panel yöneticisi; konuşmacıları yönetmek, konuyu ortaya koymak, dinleyicilerin görüş belirtmelerine izin vermek ve söylenenlere kendi düşüncelerini de ilave ederek toplantıyı sonuçlandırmakla görevlidir.
 • Başkan, konuyu ana hatlarıyla tanıtarak paneli başlatır; ardından konuşmacılara sırayla söz hakkı verir.
 • Konuşmacılar 10-15 dakikayla sınırlı konuşma süreleri içinde konuyla ilgili görüşlerini dile getirirler.
 • Konuşmaların bitiminde konuşmacılar birbirlerine soru sorabilecekleri gibi dinleyiciler de konuşmacılara soru sorabilir, görüşlerini kısaca ifade edebilir. Ama bu süreç soru sorma ve düşünceleri kısaca belirtmeyle sonuçlanmaz da dinleyicilerin de aktif şekilde katıldıkları bir tartışmaya dönüşürse yani tartışma dinleyicilere de geçerse, o zaman bu tartışma panel olmaktan çıkar ve bir foruma dönüşür. Ayrıca bakınız Sözlü Anlatım Türleri

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.