11. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılıya Hazırlık Çalışma Soruları ve Cevapları

31 Aralık 2011

Ekteki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

11. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılıya Hazırlık Çalışma Soruları ve Cevapları – Kasım KARACA

Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ortak Sınav “Taslak Sorular”

Klasik Soru Örnekleri

 * Romantizm akımının beş önemli özelliğini yazınız.

Romantizmin Özellikleri:
1. Romantizm sanatçıları, klasisizm sanatçılarının akıl ve sağduyusunun karşısına dizginlenemez duygu, coşku ve hayali koymuştur. Lirik şiir, romantizmle yeniden dirilmiştir.
2. İnsan doğasını değil, dış dünyayı olabildiğin*ce renkli, göz alıcı ve abartmalı biçimde betimlemişlerdir.
3. Eski Yunan edebiyatı ve Latin edebiyatı yerine çağ*daş edebiyatlar örnek alınmıştır. Din duygusu önem kazanmış, konu olarak Hristiyanlık mucizeleri, Orta*çağ efsaneleri işlenmiştir. Konuların bazıları tarih*ten, bazıları da günlük yaşamdan alınmıştır.
4. Sanatçılar, yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlememişlerdir. Sanatlarını.toplumu dönüştürmede bir araç olarak kullanmışlar, “toplum için sanat” anlayışına bağlı kalmışlardır.
5. Romantik sanatçılar, klasisizmin dil ve edebiyattaki tüm kurallarını yıkmışlar, kendilerini de kuralcılıktan kaçınmışlardır. Kapalı ve süslü bir üslup kullanmış*lar, şairane anlatımı benimsemişlerdir.
6. Seçkin, Örnek, mükemmel insanları değil, her kesimden İnsanı anlatmışlardır. İnsanlar ve olaylar işlenirken iyi-kötü, güzel-çirkin gibi karşıtlıklardan yararlanmışlardır. İnsanların ruhsal durumlarının soyut olarak izlenmesi bırakılmış, insanlar yaşadık*ları toplumsal çevre ile ele alınmıştır.
7. Olayların anlatımında rastlantılara oldukça fazla yer verilmiştir. Uzak ülkeler ve yabancı töreler geniş olarak betimlemiştir.
8. Romantikler tiyatroda üç birlik kuralını kırıp dram türünü geliştirdiler. ( Gerçekte bunu İlk yapanın Shakespeare olduğunu; onun, romantizmin ilk öncüsü olduğu anımsatalım.)
9. Romantik edebiyatta roman ve öykü, tiyatro, eleştiri, makale, fıkra, deneme, anı (hatıra), gezi yazısı, şiir gibi türlerde ürünler verilmiştir.

* “Atatürk’e göre çağdaşlaşma bizim için Batı’yı körü körüne taklit, körü körüne bir uyum değildir” cümlesinde anlatılmak isteneni yorumlayınız.

* Tanzimat Dönemi öğretici metinlerin özelliklerini yazınız.

1. Makale, tenkit gibi türler kullanılır.

2. Genellikle adalet, eşitlik, hak, hukuk gibi kav­ramlar etrafında eser verilir.

3.Dil, eski edebiyatın dili gibi ağır değil, halkın anlayabileceği oranda sade ve anlaşılırdır.

4. Düşünce ve duygularda toplumun yararı ön plandadır.

5. Gazete etrafında şekillen bir edebiyat anlayışı.

6. Halka hitap edilmesi.

 Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

  1. yunus dedi ki:

    çok güzel

  2. kadir dedi ki:

    harika iyiki böyle bişey yapmıssınız

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tüm Konular
Yeni Site