Aruz Kalıpları

12 Haziran 2012

Ekteki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

Aruzun tüm kalıplarını ekteki dosyadan bulabilirisniz. (Ahmet KAVAKLIYAZI)

ARUZ KALIPLARI 

A) DÂ’İRE-İ MU’TELİFE

1) BAHR-İ HEZEC

1. mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün

     . _  _  _ / . _  _  _  / . _  _  _  /  . _  _  _

2. mefâ‘îlün mefâ‘îlün fa‘ûlün

. _  _  _ / . _  _  _ /  . _  _

3. mefâ‘îlün fa‘ûlün mefâ‘îlün fa‘ûlün

. _  _  _  / . _  _  / . _  _  _  / . _  _

4. mefâ‘îlün fa‘ûlün

. _  _  _  / . _  _

5. mefâ‘îlün mefâ‘îlün

     . _  _  _ /  . _  _  _

6. mef‘ûlü mefâ‘îlün mef‘ûlü mefâ‘îlün

     _  _  . /  . _  _  _  / _  _  .  / . _  _  _

7. mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fa‘ûlün

     _  _  . / . _  _  . / . _  _  . / . _  _

8. mef‘ûlü mefâ‘îlü fa‘ûlün

      _  _  .  / . _  _  . / . _  _

9. mef‘ûlü mefâ‘îlün

     _  _  . /  . _  _  _

10. mef‘ûlü fa‘ûlün

       _  _  .  / . _  _

11. mef‘ûlü mefâ‘ilün fa‘ûlün

       _  _  .  /  . _  .  _  /  . _  _

12. mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün fa‘ûlün

      . _  _  _  / . _  _  _  / . _  _  _  /  . _  _

2) BAHR-İ RECEZ

13. müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün

         _  _  .  _  /  _  _  .  _   /   _  _  .  _   /   _  _  .  _

 14. müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün

         _  _  .  _  /  _  _  .  _   /   _  _  .  _

15. müstef‘ilün müstef‘ilün

         _  _  .  _  /  _  _  .  _

16. müfte‘ilün müfte‘ilün

        _  .  .  _  /  _  .  .  _ 

17. müfte‘ilün müfte‘ilün mefâ‘ilün müfte‘ilün

        _  .  .  _  /  _  .  .  _  /  .  _  .  _  /  _  .  .  _ 

18. müfte‘ilün mefâ‘ilün müfte‘ilün mefâ‘ilün

        _  .  .  _  /  .  _  .  _  /  _  .  .  _  /  .  _  .  _

19. müstef‘ilâtün müstef‘ilâtün

        _  _  .  _  _  /  _  _  .  _  _ 

20. müstef‘ilâtün

        _  _  .  _  _

21. müfte‘ilün müfte‘ilün müfte‘ilün müfte‘ilün

        _  .  .  _  /  _  .  .  _   /  _  .  .  _   /  _  .  .  _

3) BAHR-İ REMEL

22. fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün

    _  .  _  _ / _  .  _  _ /_ .  _  _ / _ .  _  _

23. fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün

    _  .  _  _ / _  .  _  _ /_ .  _  _ / _ .  _

24. fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün

      _ . _  _ / _  .  _  _ /_ .  _  _

25. fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün

      _ . _  _ / _  . _  _

26. fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün

       _ . _  _ / _  . _  _ /_ .  _

27. fâ‘ilâtün fâ‘ilün

       _ . _  _ / _  . _

28. fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün

       . . _  _  / . .  _  _  / . . _  _  / . . _

29. fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün

       . . _  _  / . .  _  _ / . . _  _  / . .  _  _ 

30. fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün

       . . _  _  / . .  _  _  / . . _  _

31. fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün

       . . _  _  / . .  _  _  / . . _

32. fe‘ilâtün fe‘ilün

       . . _  _  / . .  _

33. müstef‘ilün fâ‘ilün

        _  _  .  _  /  _  .  _

34. fe‘ilâtün fe‘ilâtün fâ‘ilün

       . . _  _  / . .  _  _  / _ . _

35. fe‘ilâtün fâ‘ilâtün fe‘ilâtün fâ‘ilâtün

       . . _  _  / _ . _  _ / . . _  _  / _ . _  _

B) DÂ’İRE-İ MUHTELİFE

4) BAHR-İ MÜNSERİH

36. müfte‘ilün fâ‘ilün müfte‘ilün fâ‘ilün

        _  .  .  _  / _  .  _ / _  .  .  _  / _  .  _

37. müstef‘ilün fa‘ûlün

        _  _  .  _  /  .  _  _

38. müfte‘ilün fâ‘ilün

        _  .  .  _  / _  .  _

39. müfte‘ilâtün müfte‘ilâtün

        _  .  .  _  _  / _  .  .  _  _

5) BAHR-İ MUZÂRİ

40. mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün

        _  _ . / _ .  _  . / . _  _  .  / _  .  _

 

41. mef‘ûlü fâ‘ilâtün mef‘ûlü fâ‘ilâtün

        _  _ .  / _ .  _  _ / _  _ .  / _ .  _  _

42. mef‘ûlü fâ‘ilün

        _  _ .  / _  .  _

43. mef‘ûlü fâ‘ilâtün

        _  _ .  / _ .  _  _

 


İlk tef‘ilesi ilâtün, son tef’ilesi fa‘lün şeklinde olabilir.

müstef‘ilün faûlün müstef‘ilün faûlün şeklinde de okunabilir.

müstefilün fa‘ûlün şeklinde de okunabilir.

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Ayrıca bk aruz

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tüm Edebiyat Ders Notları
Yeni Site