Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

4 Aralık 2012

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı (İsmail ŞEKEROĞLU)

İSLAMİ DÖNEMİN İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ (11–12. yy.)

 ESERLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. İslamiyet öncesi kültür ve İslami kültür iç içedir.
2. Eserlerde toplum hayatını şekillendirme ve yönlendirme amacı güdülmüştür.
3. Eserlerde dini öğretme amacı esas alınmıştır.
4. Hece ölçüsüyle beraber aruz ölçüsü de kullanılmaya başlanmıştır.
5. Dile Arapça ve Farsçadan sözcükler girmiştir.
6. Nazım birimi dörtlük ve beyittir.
7. Arap ve Fars edebiyatında kullanılan nazım şekilleri ile eserler verilmeye başlanmıştır.

KUTADGU BİLİG (Saadet Veren Bilgi, Mutluluk Bilgisi) (Yusuf Has Hacip)

1. 1069–1070 yılları arasında Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacip tarafından Tabgaç Buğra Han’a (Satuk Buğra Han)sunulmuştur.
2. Manzum bir eserdir. Nazım birimi beyittir. 6645 beyitten oluşmuştur.
3. Mesnevi türünde ve aruz ölçüsüyle yazılmış bir eserdir. Ayrıca 173 tane mani şeklinde dörtlük vardır.
4. Arap harfleriyle yazılmıştır.
5. Karahanlı Türkçesiyle (Hakaniye-Doğu Lehçesi) yazılmıştır.
6. İslamiyet’in etkisiyle Arapça ve Farsça sözcükler etkin bir şekilde kullanılmıştır.
7. Eser didaktik ve alegorik tarzdadır. Hükümdar Kün Toğdu adaleti, Ay Toldı saadeti, Öğdülmiş zekâyı, Odgurmış akıbeti, hayatın sonunu temsil eder.
8. Din, devlet, ahlak, siyaset, toplum konularını işleyen düşüncelere yer verilmiştir.
9. Toplum yaşantısındaki bozuklukların düzeltilmesi, insanların mutlu edilmesi için devlet yöneticilerine öğütler verir.
10. Eserde Türk halkı arasında yaygın olarak kullanılan edebi söyleyişlere, deyimlere bolca yer verilmiştir. Şiirde ahenk ölçü, kafiye, redif gibi ögelerle sağlanmıştır. Birçok mısrada iç kafiye kullanıldığı görülür.

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

  1. onur dedi ki:

    tskler admın cok guzel yazıl olmus

  2. Feyyaz dedi ki:

    Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Fecr-i Ati Ders Notları
Yeni Site