Custom Search

Sanatçı Karşılaştırmaları

24 Mart 2014

Ahmet Haşim – Yahya Kemal Beyatlı

 • Ahmet Haşim tüm şiirlerini aruzla, Yahya Kemal Beyatlı “Ok” dışındaki tüm şiirlerini aruzla yazmıştır.
 • İkisi de hem şiir hem de nesir alanında eser vermiştir.

Ahmet Mithat Efendi – Hüseyin Rahmi Gürpınar

 • İkisi de “halk için sanat” anlayışıyla eser vermiştir.
 • İkisi de yanlış Batılılaşma konusunda eser vermiştir.

Cenap Sahabettin – Ahmet Haşim

 • İkisi de aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • İkisi de hem şiir hem de nesir alanında eserler vermiştir.
 • İkisi de sembolizm akımından etkilenmiştir.
 • İkisinin de dili ağırdır.
 • İkisi de “sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir.

Dadaloğlu – Köroğlu

 • İkisi de koçaklamalarıyla tanınmıştır.
 • İkisi de Divan şiirinden etkilenmemiştir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Ahmet Rasim

 • İkisi de Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katılmamıştır.
 • İkisi de İstanbul Türkçesini incelikleriyle kullanmıştır. İkisi de “halk için sanat” anlayışını benimsemiştir. Hüseyin Rahmi Gürpınar öykü ve romanlarıyla, Ahmet Rasim anı ve fıkralarıyla tanınmıştır.

Fuzuli – Baki

 • Fuzuli ilahi aşkı,Baki insani aşkı işlemiştir.
 • Fuzuli, Azeri Türkçesiyle; Baki, İstanbul Türkçesiyle şiir yaz­mıştır.
 • Fuzuli hem şiir hem de nesir alanında eserler vermiştir; Baki, nesir türünde eser yazmamıştır.

Fuzuli – Şeyh Galip

 • İkisi de tasavvuftan etkilenmiştir.

Karacaoğlan – Dadaloğlu

 • İkisi de Divan edebiyatından etkilenmemiştir.
 • İkisi de dinsel konularda şiir söylememiştir.
 • Karacaoğlan daha çok aşk ve doğayı, Dadaloğlu yiğitlik ve aşkı işlemiştir.

Kaygusuz Abdal – Nef’i

 • İkisi de eleştirel üsluplarıyla tanınmıştır.
 • Nef’i, yalnızca aruzu; Kaygusuz Abdal aruzu da heceyi de kullanmıştır.
 • Kaygusuz Abdal, tasavvuftan etkilenmiş, Nef’i etkilenmemiştir.
 • Nef’i yalnızca manzum eserler, Kaygusuz Abdal ise hem manzum hem de mensur eserler vermiştir.

Mehmet Akif Ersoy Sezai Karakoç

 • İkisi de İslamcı anlayışla şiirler yazmıştır.
 • Mehmet Akif Ersoy’un açık bir anlatımı vardır, Sezai Karakoç II.Yenici olduğu için anlatımı kapalıdır.

Tevflk Fikret – Yahya Kemal Beyatlı

 • Tevfik Fikret ‘Şermin“de heceyi, diğer şiirlerinde aruzu; Yahya Kemal Beyatlı “Ok” şirinde heceyi, diğer şiirlerinde aruzu kullanmıştır.
 • Her ikisi de aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • Tevfik Fikret yalnızca şiir alanında eserler vermiştir,Yahya Kemal Beyatlı’nın nesir alanında da eserleri vardır.
 • Her ikisi de İstanbul üzerine şiirler yazmıştır.

Nabi – Şeyh Galip

 • Nabi’nin dili dönemine göre yalındır; Şeyh Galip’in dili ise süslü ve sanatlıdır.
 • Nabi “Hikemi Üslup“un, Şeyh Galip ise “Sebk-i Hindi” akımının en önemli temsilcisidir.
 • İkisi de mesnevi yazmıştır.

Nazım Hikmet Fazıl Hüsnü Dağlarca

 • İkisinin de destan nazım biçiminde eserleri vardır.
 • İkisi de serbest şiiri benimsemiştir.

Nedim – Baki

 • İkisi de din dışı konularda şiir yazmıştır.
 • İkisinin de “Divanlarından başka eseri yoktur.

Nedim – Fuzuli

 • Nedim, İstanbul Türkçesini; Fuzuli Azeri Türkçesini kullanmış­tır.
 • Nedim, insani aşkı; Fuzuli, ilahi aşkı konu edinmiştir.
 • Nedim, mesnevi nazım biçimiyle şiir yazmamış; Fuzuli yaz­mıştır.
 • Nedim yaşamın verdiği zevk ve mutluluktan, Fuzuli aşkın verdiği ıstıraptan söz etmiştir.

Nedim •Şeyh Galip

 • Nedim, Lale Devri eğlencelerini, İstanbul’un güzelliklerini, insani aşkı ; Şeyh Galip ise tasavvufi aşkı işlemiştir.
 • Nedim’in “Divan“ı, Şeyh Galip’in “Divan“ı ve mesnevisi vardır.
 • Nedim” Mahallileşme Akımı“ndan, Şeyh Galip ise “Sebk-i Hindi” akımından etkilenmiştir.

Orhan Pamuk – Oğuz Atay

 • İkisi de postmodern sanat anlayışını benimsemiştir.

Peyami Safa – Kemal Tahir

 • İkisi de geçim kaygısıyla , takma adlarla sanat değeri düşük romanlar yazmıştır.

Sait Faik Abasıyanık – Memduh Şevket Esendal        ^

 • İkisi de Çehov tarzı öyküler yazmıştır.

Tevfik Fikret – Ahmet Haşim

 • Tevfik Fikret “Şermin“deki şiirler dışında aruz ölçüsünü kullan­mış, Ahmet Haşim tüm şiirlerini aruzla yazmıştır.
 • İkisi de aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • İkisinin de dili ağırdır.
 • Tevfik Fikret yalnızca manzum eserler, Ahmet Haşim ise hem manzum hem mensur eserler yazmıştır.
 • Tevfik Fikret parnasizmden, Ahmet Haşim sembolizm ve emp­resyonizmden etkilenmiştir.

Tevfik Fikret- Mehmet Akif Ersoy

 • Tevfik Fikret “Şermin“de heceyi, diğer şiirlerinde aruzu; Meh­met Akif Ersoy ise tüm şiirlerinde aruzu kullanmıştır.
 • Her ikisi de nazmı nesre yaklaştırmıştır.
 • Her ikisi de toplumsal konularda şiir yazmıştır.
 • Her ikisi de şiir dışında eser vermemiştir.

Yahya Kemal Beyatlı– Mehmet Akif Ersoy

 • Yahya Kemal Beyatlı “Ok” hariç tüm şiirlerinde aruzu, Meh­met Akif Ersoy tüm şiirlerinde aruzu kullanmıştır.
 • Yahya Kemal Beyatlı’nın hem manzum hem de mensur eser­leri, Mehmet Akif Ersoy’un yalnızca manzum eserleri vardır.
 • İkisi de aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

Etiketler:

Yorumlar

 1. Aba dedi ki:

  Bu çok yaratıcı bir düşünce! Siz mi bulsunuz? 😀