Custom Search

Sebahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna Romanı ile İlgili Sorular ve Cevapları

6 Kasım 2017

Aşağıdaki soruları Sebahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna adlı kitabına göre cevaplayınız.

1-Anlatıcı bankadaki memuriyetinden neden çıkarıldı?

Tasarruf tedbirleri için işten çıkarıldı.

2-Anlatıcının yeni işini bulmasını sağlayan mektep arkadaşı Hamdi yine de kendisine neler hissettirdi?

Kendisini hakarete uğramış görmek arzusu vardı.Onun kendisine velinimet gibi davranmasına izin verdiği için kendine kızıyordu.

3-Anlatıcının yeni işi neydi?

Şirket ile bankalar arasında irtibatı (bağlantıyı,ilşkiyi) sağlayacaktı.İrtibat memuru olacaktı,tercüme yapacaktı.

4-Anlatıcının çalışma arkadaşı Raif Efendi’yi tanımasına onların yakınlaşmasına neden olan olaylar nelerdir?

Raif Efendinin rahatsızlığı nedeniyle uzun süre işe gelememesi ve anlatıcının onun evine evrak götürüp getirmesi (tercüme etmesi amacıyla) sonucu yakınlaşırlar.

5-Raif Efendi evinde kaç boğaza bakıyordu? Bunlar kimlerdi?

(10 kişi)Hanımı,büyük kızı,küçük kızı,iki kayınbiraderi,baldızı,baldızının kocası,baldızın iki çocuğu,kendisiyle birlikte 10 kişiydiler.

 

6-Raif Efendi hatıralarını yazmaya başladığında on, on iki belki de on beş sene geriye gitmişti. Anlattığı yıllarda Raif Efendi kaç yaşındaydı? Neredeydi ve orada ne işi vardı?

24 yaşındaydı.Belin-Almanya’da sabunculuk (mis sabunculuğu) yapsın diye babası göndermişti.

 

7-Raif Efendinin babasıyla ilişkileri nasıldı? Babasının ölümünde neler hissetti?

Babam benim için “insan” olarak hemen hemen hiç mevcut değildi,yalnız “Baba”dedikleri soyut bir  kavramdı,diyor.Akşamları kaşlarını çatarak,eve giren,onları hitaba layık görmeyen,ciddi ,sert bir adamdı.Onunla,Kürk  Mantolu yoktu.Onun boşluğunu değil,yokluğunu hissedeceğini söylüyordu.

8-Raif Efendi Kürk Mantolu Madonna’yı ilk nerede ve nasıl tanıdı? Hislerini saklamak için yanına gelen kadına hangi yalanı söyledi?

Berlin’de bir resim galerisinde,bir kadın portresinin önünde.(Kürk  Mantolu  bir kadının portresinin önünde)Raif Efendi,portrenin annesine benzediğini söyledi.

 

 

9-Raif Efendi Kürk Mantolu Madonna’yı ilk gördüğünde hissettiği o daha önceden de tanıyormuş hissini neye bağladı?

Daha önceden okuduğu romanlardaki kadın kahramanlarla özdeşleştirdiği için,hayalini kurduğu kadınlara benzettiği için önceden de tanıyormuş hissine bağladı.

 

10-Raif Efendi’ni Mariya Puder’i bulmasına Frau Tiederman’ın katkısı nasıl oldu?

Ankara’da,yolda karşılaştılar ve Frau Tiederman,Maria Puder’in başına gelenleri anlattı.

 

11-Raif Efendi ile Mariya Puder’in ilişkileri hangi şartlarda devam ediyor, şartları kim koyuyordu?

Birbirlerinden uzak duruyorlardı.Şartları Maria Puder koyuyordu.

 

12-Bir gün Raif Alman şair Kleist ile sevgilisinin intihar ettiği o parka neden gelir. Orada neler düşünür?

Maria Puder ile ayrılmışlardır.Düşünceleriyle baş başa kalır ve o parka gelir.Ayrılıkları hakkında düşünür.Ölüme beraber giden şair ve sevgilisinin durumu ile Maria’ya cevap verdiğini düşünür.Yoksa sadece kendini inandırmak dünyada yarı yolda kalmayan sevgiler de bulunabileceğini hatırlamak mı istiyordu?Bilmiyordu.

 

13-“Tren hareket etti. Onlara elimi salladım. Frau Döppke’nin haince güldüğünü fark ettim.”Bu cümlelerde söylenen o haince gülüşün altında hangi gerçekler vardı?

Frau Döppke, kız çocuğunun Raif Efendi’nin kızı olduğunu bildiğini ona hissetirmek istiyordu.Kızı olduğunu tahmin etmişti.

14-Anlatıcı ve siz kitabı okuyanlar, kitaptan kendi payınıza neler çıkardınız?

Anlatıcı,Raif Efendi bu dünyadan ayrılırken kendisinin hayatına başka bir insana nasip olmayacak kadar canli bir şekilde girdiğini söylüyor.Bundan sonra onu daima yanında bulacağını düşünüyor.

Kendi adımıza,sıradan insanlar oarak gördüğümüz insanların bilmediğimiz,farklı bir hayatları olabilir.

FATMA NİHAL NAYMAN

TDE  öğrt.


TEST BİÇİMİNDE BAŞKA BİR KAYNAK

1.  Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanında iki ‘hikâye’, iki mekâniki zaman ve bunların kesiştiği bir ‘an’ vardır, bunların neler olduğunu tek tek yazınız. 12p

İki hikaye  :* İsimsiz anlatıcının hikayesi
*Raif Efendi”nin hikayesi.
İki zaman  :   *İsimsiz anlatıcının yeni bir iş bulup Raif Efendi”nin hatıra
defterini okuması arasında geçen 2-3 aylık bir süre
*Raif Efendinin hatıralarını yazmasından itibaren geriye gidilerek bulunabilecek 10-15 yıllık bir süre
İki mekan  :    Ankara – Berlin
Bir an         :  İsimsiz anlatıcının Raif Efendinin hatıra defterini okumaya başladığı an

 

2. Kürk Mantolu Madonna romanın anlatıcı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kahraman anlatıcı b) Sen anlatıcı c) III. Tekil Şahıs anlatıcı    d) O anlatıcı e) Siz anlatıcı

 

3. Kürk Mantolu Madonna romanında anlatıcının bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

a)İlahi Bakış Açısı         b) Gözlemci Bakış Açısı    c)Kahraman Bakış Açısı    d) Sanatsal Bakış Açısı                   e)Yazar Bakış Açısı

4. Raif Efendi, Maria Puder’in“Berlin’de yalnızsınız değil mi?” sorusuna ne cevap vermiştir?

a) Tamamen yalnızım…Ama Berlin’de değil…Bütün dünyada yalnızım…Küçükten beri…
b) Berlin’de bir pansiyonda kalıyorum, ilk gün odalar ıssız ve karanlık göründü ancak daha sonra çok alıştım
c) Berlin kalabalık bir şehir Havran gibi değil, bana yalnızlığımı tamamen unutturdu
d) Sadece ben yalnız değilim… Dünyada herkes yalnız… Bir eşini arıyor ömrünün sonuna kadar
e) Hayır yalnız değilim, hayatımda çok sevdiğim bir kadın var.

 

5. Maria Puder’in “Sizde de biraz kadınlık var(…) genç kızlara mahsus bir hal var”(s. 79) demesi Raif Efendi’yi çok üzer. Bunun nedeni nedir?

a) Raif Efendi küçük yaşta annesini kaybetmiştir, kız kardeşine bakmak için evin her işini kendisi yapmıştır, aklına eski günler gelip üzülmüştür.
b) Raif Efendi çocukluğunda ailesinden işittiği bu sözü sevdiği kadından da duyunca çok üzülmüştür.
c) Raif Efendi İstanbul’un en modern okullarında okumuş çok kibar bir beyfendidir, bu kibarlık Maria Puder’in hoşuna gitmemiştir.
d) Bu sözü duyunca, Maria Puder’in kendisini hiç sevmediğini düşünmüş ve bir daha kendisi ile görüşmemiştir.
e) Raif Efendi Almanya’da yanlış kişi ile arkadaşlık ettiğinin farkına varıp kendisine çok kızmıştır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Ali’nin hikâyelerinden biri değildir?

a)Değirmen       b)Yeni Dünya      c)Çağlayanlar    d)Kağnı      e)Sırça Köşk

 

7. “Sabahattin Ali kısa ömrüne birçok eser sığdırmıştır; 3 tane roman, birçok öykü, bestelenmiş unutulmaz birçok şiir…”Sabahattin Ali kaç yaşında iken bir cinayete kurban gitmiştir?

a)48   b)41       c)38            d)36           e)49

 

8. Raif Efendi’nin Berlin’de hayatına yön veren en önemli mekan neresidir?

a) Resim Galerisi b)Pansiyon c)Maria Puder’in Evi d) Pavyon e) Potsdam Parkı

 

9.Romana neden “Kürk Mantolu Madonna” ismi verilmiştir?

a)Romanın baş kahramanı Raif Efendi’nin Maria Puder’in resmini Kürk Mantolu Madonna tablosuna benzetmesinden dolayı.

b)Maria Puder’in kendisi gibi şarkıcı olan Madonna’yı çok sevmesi ve hep kürk giymesinden dolayı

c)Raif Efendi’nin çizdiği Madonna tablosundan dolayı

d)Sabahattin Ali’nin zihninde tasarladığı karakterin Madonna’ya çok benzemesinden dolayı

e)Maria Puder’in pavyonda Madonna’yı taklit ederek şarkılar söylemesinden dolayı

 

10. İsimsiz anlatıcı Raif Efendi’nin evine ilk kez niçin gider?

a)Raif Efendi işe gelmediği için çok merak etmiş apar topar kapısını çalmıştır

b)Çeviri için evrak götürmüştür.

c)Masada bulduğu günlüğü okumuş ve artık işe gelmeyen Raif Efendi’nin evine götürmüştür.

d)Maaşını vermek için müdür tarafından görevlendirilmiştir.

e)İçine kapanık bir adam olan Raif Efendi’nin şifrelerini çözmek için bir sabah kendiliğinden uğramıştır.

11. Raif Efendi aslen nerelidir?

a)Havran  b)Nazilli      c)Milas                   d)Ankara   e)Edremit

12. Raif Efendi’nin mektepteyken hocalarının takdirini kazandığı ve onda Sanayi Nefise Mektebi’ne(Güzel Sanatlar Akademisi)gitme hevesi uyandıran dersin adı nedir?3p

a)Resim                    b)Müzik     c)İş Teknik      d) Edebiyat           e)Tarih

13. Raif Efendi Berlin’de nerede ikamet etmektedir?

a)Pansiyonda     b)Kiralık evde     c)Arkadaşının yanında    d) Maria Puder’in evinde                   e)Otelde

 

14. Raif Efendi ile Maria Puder hangi şehirde tanışmışlardır?

a)Berlin       b)Postdam     c)Ankara          d)Dortmund                e)Münih

 

15. Maria Puder’in asıl mesleği nedir?3p

a)Şarkıcılık      b)Resim yapmak     c)Hasta bakıcılığı      d)Sabun fabrikasında işçi            e)Tercüman

16. Maria Puder’in hobi olarak yaptığı meslek nedir?

a) Şarkıcılık b) Ressamlık    c) Huzurevinde gönüllü bakıcılık d)Dansçılık e)Tercüman

17. Raif Efendi Berlin’de nerede çalışmıştır?

a)Sabun fabrikasında   b)Kumaş fabrikasında  c)Sanat galerisinde    d)Pansiyonda  e)Postdam parkında

18. “Karanlık merdivenli pansiyon bana pek şirin, koridorları dolduran bütün kokular hoş geldi” Raif Efendi’nin daha önceleri çok sıkıcı bulduğu pansiyonu sonradan bu şekilde tasvir etmesinin nedeni nedir?

a)Maria Puder’le geçirdiği güzel bir gün onu çok mutlu etmiştir, bu yüzden pansiyonu daha güzel bir şekilde tasvir etmiştir.
b)Almaya’ya geldiğinden beri ilk kez düzgün bir iş bulabilmiş, bu onu çok mutlu etmiştir.
c)Babasının artık daha sıhhatli olduğuna dair bir telgraf almış çok mutlu olmuştur.
d)Maria Puder evlilik teklifini kabul etmiştir.
e)Maria Puder kendisiyle memleketine gelmeyi ve ailesiyle tanışmayı kabul etmiştir.

 

19. Raif Efendi evlenmeye ne zaman karar vermiştir?

a)Maria Puder’in ölüm haberini alınca bir başkasıyla evlenmiştir.
b)Memleketi Havran’a döndükten bir süre sonra Maria Puder’den mektup almamaya başlamıştır. Bunun üzerine evlenmeye karar vermiştir.
c)Babası Raif Efendi’yi memlekete çağırmış ve bulduğu münasip bir kısmetle evlenmesini istemiştir. Babasına karşı gelemeyen Raif Efendi evlenmek zorunda kalmıştır.
d)Maria Puder’in kendisini artık sevmediğini düşünmüş  ve İstanbul’a dönerek eski kız arkadaşı ile evlenmiştir.
e)Yaşadıklarını bir hatıra defterine yazan Raif Efendi evlenmeyi hiç düşünmemiştir.

 

20. Raif Efendi bir kızı olduğunu ne zaman ve nerede öğrenmiştir?

a)Maria Puder’in hastalığından hemen sonra, Berlin’de
b)Maria Puder’in ölümünden 3 yıl sonra Havran’da
c)Maria Puder’in ölümünden 10 yıl sonra, Ankara’da
d)Maria Puder’in ölümünden 10 ay sonra İstanbul’da
e)Maria Puder’in ölümünden 3 gün önce Ankara Tren garında

 

21. Raif Efendi yazdığı hatıratın sobada yakılmasını istemiştir, isimsiz anlatıcı hatıratı okuduktan sonra ne yapmıştır?

a)Hatıratı hemen yakmıştır
b)Hatıratı Raif Efendi’nin kızına vermiştir
c)Hatıratı tekrar çekmeceye koymuş ve bir daha dokunmamıştır.
d)Hatıratı kitap olarak yayınlamıştır.

e) Raif Efendi’nin evine gitmiştir, onun öldüğünü öğrendikten sonra iş yerine dönüp hatıratı tekrar okumaya başlamıştır.

22. “Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır. Aradan aylar geçtiği halde bir türlü etkisinden kurtulamadım.” Kürk Mantolu Madonna romanından alınan bu ifadelerde bahsi geçenler kimlerdir?

a)Raif Efendi – Maria Puder                       b)İsimsiz anlatıcı – Maria Puder
c)İsimsiz anlatıcı – Raif Efendi                    d)Raif Efendi – Pansiyon sahibi
e)İsimsiz anlatıcı – İş yeri müdürü

Cevap Anahtarı : 1. cevap sorunun altında. 2. a   3. c   4. a   5.  b   6. c   7.  b   8. a   9. a   10. b   11. a   12.a   13.a    14. a   15. a    16. b    17.a   18. a   19. b    20. c    21. e   22. c

Word Halinde İndir

Kaynak: Süleyman Hatipoğlu

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.