Custom Search

Söz Sanatları Test

14 Ocak 2013

SÖZ SANATLARI – 1

1.Aşağıdaki dizelerden hangisinde iki öğesi olan bir teşbih (benzetme) vardır?

A)   Sevinçten kanatlıyım,

       Uçan martılar gibi

B)   Kırlar çiçek sergisi

       Sensin gönül nergisi

C)   Zalim senin adın olsun

      Bir vefasız yârin olsun

D)   Gerçek sevgiyi göster

       Can vereyim yoluna

E)   Giden günlerin ardından

       Seni düşündüm dün gece

 

2.  Aşağıdaki dizelerden hangisinde teşhis  (kişi­leştirme) sanatı vardır?

A)   Haber ver yolunu bekleyeceğim

       Gelirsen öyle çok sevineceğim

B)   Çiçekler toplayıp papatyalardan

       Saçlarını tel tel süsleyeceğim

C)   Sen bana gelirken uzak yollardan

        Kollarım açılmış bekleyeceğim

D)   Denizle martılar hep bir ağızdan

       Şarkılar söyleyip neşelenecek

E)   Haber yok geçiyor hep aylar dedim

       Yoksa unuttu mu beni yâr, dedim.

 

3.    Dur desek de durmaz ki akıp gidiyor zaman.

Altı çizili bölümde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir edebi sanat vardır?

A)   Bir söz, benzetme ilgisi olmaksızın başka bir söz yerine kullanılmıştır.

B)   Aralarında ilişki bulunan karşıt kavramlar bir arada kullanılmıştır.

C)   Benzeyen ile kendisine benzetilenden ikincisi söylenmeden onun bir niteliği belirtmiştir.

D)   Doğal bir olay, gerçek nedeninin dışında hoşa gidecek bir sebebe bağlanmıştır.

E)   Bir söz, gerçek anlamı dışında mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

  

4.    Gözyaşım damlaydı, sel oldu artık

       O sele kapılıp çağlar mısın sen?

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen edebi sanatlar vardır?

A)   Teşhis (kişileştirme) – teşbih (benzetme)

B)   Mübalağa (abartma) – istifham(soru sorma)

C)   Tevriye – istiare (eğretileme)

D)   Kinaye – tecahül-i arif (bilmezlikten gelme)

E)   Tezat (karşıtlık) – teşhis (kişileştirme)

 

5.  Aşağıdaki dizelerden hangisinde “hüsn-i  talil ” sanatı vardır?

A)   Sevdiğin vefasız çıktı dediler

       Kalbin bir mabetti yıktı dediler

B)   Dertliyim, yalnızım, şu gönlüm kırık

       İçimde sönmeyen bir kor ayrılık.

C)   Sevgine güvenim yıkıldı gitti

      Sen böyle istedin bu masal bitti

D)   Hâlâ o günleri anar mısın sen,

       Ağlasam benimle ağlar mısın sen?

E)   Baharla gelirsen kuşlar ötecek

       Haberler yolladım güneş gülecek

  

6.   Gelme zahmet olmasın, ben hasta üzre ey tabip Derd-i aşk var iken gerekmez bana derman eylemek

Bu beyitte aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir sanat vardır?

A)   Aralarında ortak yön olan iki kavramdan, zayıf olan güçlü olana benzetilmiştir.

B)   Aynı konuyla ilgili karşıt kavramlar bir arada kul­lanılmıştır.

C)   Bir durum ya da kavram gerçekte olduğundan çok fazla gösterilmiştir.

D)   Aynı konuyla ilgili kavramlar bir arada kullanılmıştır.

E)   Aralarında benzerlik ilgisi olmaksızın,  bir söz başka bir söz yerine kullanılmıştır.

  

7.  Aşağıdaki dizelerden hangisinde mübalağa (abart­ma) sanatı vardır?

A)   Ne güzelmiş çiçekler, gözlerime gülüyor

B)   Dökülmüş yapraklar, toprak sararmış

C)   Demek ki senin için aşk değil, yalan idim

D)   Dünyanın güzelliği senden artakalandır.

E)   Dost bildim kendime yüce dağları

  

8. Aşağıdakilerden hangisinde dört öğesi de olan bir teşbih (benzetme) vardır?

A)   Duvarlara çarparak çırpınan bir kuş gibi

B)   Çoruh, dağlar içinde akamaz olmuş gibi

C)   Suların üstündeki her sazlık birer ada

D)   Korkunç birer dev gibi başkaldırır dağlar

E)   Uludağ etekleri al ipekten bu akşam

 

9.  Aşağıdakilerden hangisinde ötekilerden farklı bir edebi sanat vardır?

A)   Enginden engine koşarken rüzgâr

       Bende bir yolculuk heyecanı var

B)   Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla

       Çoban hicranlarını basar bağrına yayla

C)   Aramızda dağlar mı var koskoca?

      Meraklanma gönlüm dağlardan yüce

D)   Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım

      Ve hakikat bırakıyor hülyamı yarım

E)   Yıllarca gurbette çektiği çile

      Canlanır yeniden gelerek dile.

 

10.  Aşağıdaki dizelerden hangisinde hüsn-i talil sanatı vardır?

A)   Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi

B)   Güllerle doldu, seni gülerken gördü de dağlar

C)   Meğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü

D)   Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça

E)   Kahkahası bir bülbül nağmesini andırır

 

11.   Erdi bahar sen dahi şâd olmadın gönül

        Güllerle lalelerle güşad olmadın gönül

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A)   Bir söz birden çok anlama gelecek biçimde kul­lanılmıştır.

B)   Bir olay,  gerçek nedeninin dışında güzel bir nedene bağlanmıştır.

C)   Benzetme ilgisi olmaksızın, bir söz başka bir söz yerine kullanılmıştır.

D)   Bir söz tarihi bir olayı anımsatacak biçimde kul­lanılmıştır.

E)   Aynı konu ile ilgili kavramlar bir arada kullanılmıştır.

 

12.    120 kiloluk Filiz Ahmet mindere çıkınca rakibinin rengi attı.

Bu cümledeki altı çizili sözlerde, sırasıyla hangi edebi sanatlar vardır?

A)   Tezat – istiare

B)   Tariz – kinaye

C)   Mecaz-ı mürsel – teşhis

D)   istiare – tevriye

E)    Hüsn-i talil – mecaz-ı mürsel

 

13.  Aşağıdaki dizelerden hangisinde tecahül-i arif sanatı vardır?

A)   Dünyanın en derin yüzü olmuş yüzün senin

       Yüksek başında kartala benzer hüzün senin

B)   Söyleyin, söyleyin ben miyim yoksa

       Arzı boynuzunda taşıyan öküz

C)   Ruhum bir engindir ufuklarda kararmış

      Etrafını yalnız ademin gölgesi sarmış

D)   Ruhumda emel bir sarı kandil gibi yandı

      Maziyi bugünden yaşamak hissim uyandı

E)   Alnım yanarak, hıçkırarak durdum o yerde

      Bir gözyaşı sızsın diye kalbimdeki derde

 

14.    Hatıraların bu uyanma vaktinde

          Sensin hep sen, esen dallar arasından

Bu dizelerde aşağıda sıralananlardan hangileri vardır?

        I. Teşbih

       II. Kapalı istiare

      III. Tezat

       IV. Aliterasyon

       V.   Kinaye

A) I. ve II.             B) II. ve III.             C) I. ve IV.             D) II. ve IV.            E) III. ve V.

 

15.    Yaşımı Nil eyleyip layık mıdır şehrinde kim

        Tunca gibi boynumu burup gezem mahzun olup?

Bu beyitte aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?

A)   Mübalağa (abartma)

B)   Teşbih (benzetme)

C)   Teşhis (kişileştirme)

D)   istifham (soru sorma)

E)   Tezat (karşıtlık)

  

16.    Canlı bir yüz bana yaklaştı, muhabetle dolu

Altı çizili sözcükteki edebi sanat aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A)   Bu gelen bir yuvasız kuş gibi pervasızdı

B)   Bu engin ovanın perisisin sen

C)   Cihan da bizimle ağlasın gayrı

D)   Kederli durma, güzel rengin uçmasın

E)   Bostan korkulukları sanki bir kahramandı

 

17.  Aşağıdaki dizelerden hangisinde beliğ teşbih örneği vardır?

A)   Yağmur olur yağarım

       Güneş olur doğarım

B)   Geçse de aylar yıllar

       Gönlüm hep seni arar

C)   Bir ışıktır umutlar

       Sana kavuşmak için

D)   Gel bu gece deniz güzel

       Mehtap güzel, ay güzel

E)   Gece mehtap yine dolgun

       Uyuyor mavi sular

  

18.  Aşağıdaki dizelerden hangisinde tezat (karşıtlık) sanatının örneği vardır?

A)   Gonca güller gibisin, boynunu bükme

B)   Yazı güze ekledim, bahar olmadı

C)   Bakmam artık göklere benim de yıldızım var

D)   Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam

E)   Bir onulmaz derde düştüm, derdimin dermanı yok.

 

19.   Tekrar ediyor söylediğim şarkıyı dağlar

Bu dizedeki edebi sanatın örneği aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)   Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde

B)   Bir başkadır akşamlar, şu gurbet ellerinde

C)   Garip bülbül neden böyle feryat edersin?

D)   Geceler böyle kalmaz ya, şafak söker sabah olur.

E)   Ateşinde yanan pervane oldum.

 

20.  Doğal bir olayın gerçek nedeninin dışında hoşa gide­cek başka bir nedene bağlanmasına hüsn-i talil sanatı denir.

Aşağıdaki dizelerden hangisinde bu sanatın örneği vardır?

A)   Seni görmüş deli gönlüm, yanmış seni sevmiş

B)   Bir türküdür yakmış bülbül, güller açıvermiş

C)   Ayrılan yolun sonunda dudaklarda bir ah olur

D)   Gönlümün akşamında güneş sensiz doğmuyor.

E)   Döndü Mecnun’a gönül, her gece Leyla diyerek

 

CEVAP ANAHTARI:

1-B     2-D    3-C     4-B    5-E    6-B    7-D   8-D   9-C    10-B   11-A     12-B     13-A    14-D    15-E    16-C   17-C   18-E   19-C    20-B  

                                                      Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Orhan EREN

ÖSS Türkçe Soru Bankası
ÖSS Edebiyat Soru Bankası
Söz Sanatları-1 Anlatım
Söz Sanatları-2 Anlatım
Söz Sanatları-3 Anlatım
Söz Sanatları Test – 1
Söz Sanatları Test – 2
Söz Sanatları Test – 3
Söz Sanatları Test – 4
Söz Sanatları Test – 5
Söz Sanatları Test – 6

 

Etiketler:

Yorumlar

  1. blank Nes dedi ki:

    8. Soru D şıkkı olacak. Kendisine benzetilen yok A şıkkında.