Custom Search

Toprak Ana Kitabı ve Sınav Soruları

17 Aralık 2022

Aşağıda Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana adlı romanının içeriğinden tam 95 adet soru ve cevabı mevcuttur. Öğrencilerinizi bu romandan sınav yapmak istiyorsanız tam sayfasındasınız. Bu kitapla ilgili daha önceden de sorularımız vardı. Ona da şu sayfadan ulaşabilirsiniz: Toprak Ana Romanı Sınav Soruları

Romandaki kişiler:

Tolgonay: Anne, anlatıcı
Suvankul: Tolgonay’ın eşi, kolhozda ekipbaşı görevinde olan kişi
Kasım: Tolgonay ve Suvankul’un büyük oğlu
Maysalbek: Tolgonay ve Suvankul’un ortanca oğlu
Caynak : Tolgonay ve Suvankul’un en küçük oğlu
Aliman : Kasım’ın eşi, evin tek gelini. Beyaz entari giyinir ve kırmızı başörtüsü takar. Kocası öldükten sonra siyah entari giyer ve siyah başörtüsü takar.
Ayşe: Komşudur. Oğlu Bektaş vardır.Ayşe sürekli hastadır ve yatmaktadır. Kocası savaş öncesinde ölmüştür. Oğluna tek başına bakar. Hasta olmadığı günler çalışır. Böbrekleri ağrımakta ve bir kadın hastalığıyla mücadele etmektedir.
Bektaş: Ayşe’nin 12-13 yaşlarındaki oğludur. Kasım’ı çok sevmektedir. Kasım öldükten sonra Aliman’a sürekli destek çıkar.
Usanbay: Baş karmadır, yani kolhozun başkanıdır.
Cenşenkul: Kaçak askerdir. Daha sonra köylülerin üç değerli atını ve iki çuval tohumunu çalan kişidir
Camanbay: Ayşe’nin savaştan önce ölmüş kocasının ismidir. Bektaş’ın da babası olur.
Temirşal: Emektar postacıdır.
Bektursun: Askerden yaralı gelen köylüdür.
Aşırali: Cepheden dönen tek askerdir.

Romanda geçen yer isimleri:

Sarı Vadi
Yukarı Talas : Suvankul’unn yaşadığı yerdir.
Zareçye Köyü: Traktör ve motor kursuna gittikleri bir yerdir. Suvankul ve Kasım, kurs için oraya giderler.
Kayındı Köyü: Aliman’ın köyüdür.

Romanda zaman:
Rus- Alman savaşının yaşandığı 1940′ lı yılların başında olaylar geçmektedir.1943, 1944 gibi tarihlere rastlıyoruz romanda.

SORULAR:

S 1) Yazar, kitabı Toprak Ana’yı kimlere ithaf etmiştir? Nedenini nasıl açıklamıştır? (sayfa 7 )

Babası Törekul Aytmatov ve annesi Nahima Aytmatova’ya ithaf etmiştir. Babasının mezarını bilmez ,annesi ise dört çocuğunu kendi başına yetiştirmiştir.Bu sebeplerle kitabı onlara adamıştır.

S 2) Romanın başında anlatıcı, toprakla konuşurken ona hangi özel günde olduklarını söylemiştir? ( sayfa 8)

Ölenleri Anma Günü

S 3) Anlatıcının Toprak Ana’ya ” Senin bildiğini, başkalarının bildiğini, sevgili toprak anam yalnız o bilmiyor. Bunu öğrendiği zaman ne olacak, nasıl karşılayacak?” dediği durum nedir? Bunu kime söylemekten çekinir?

Bu sorunun cevabını romanın sonunda buluruz. Tolgonay torunu Canbolat’a ailesi ile ilgili herhangi bir bilgi anlatmamıştır.Babasının aslında Kasım olmadığını henüz bilmez.

S 4) Romanda geçen bazı kelimeler ve anlamlarını eşleştiriniz
Not: Buradaki her sözcüğün karşısındaki sözcük doğru olandır.Eşleştirme sorarken bilgisayarda yerlerini değiştirmek gereklidir. 10 sözcük vardır. ( 10×1=10 puan)
(a) Beşment ( ) Bindallı kaftan
(b) Marsık ( ) Esmer
(c) Togay ( ) Serçe
(d) Boz Togay ( ) Çocuklara verilen isim
(e) Kolhos ( ) Tarım Kredi Kooperatifi
(f) Komsomol ( ) Gençlik Kolu
(g) Kuvas ( ) Ekşi bir içecek
(h) Katyaşa ( ) Kırgız şarkısı
(ı) Briska ( ) Araba
(i) süyüncü ( ) Müjdeli haber

S 5 ) Tolgonay küçükken sarı vadide ne yapardı da çobanlar onu ” Seni çalı saçlı yaramaz seni !” diye kovalarlardı.( sayfa 10 )

Tohumlara bekçilik yaparken yılkı atlarını korkutmak için buğday demetleri arkasına saklanır ve vahşi, küçücük bir hayvan gibi birden atların önlerine çıkar onları korkuturmuş. Atlar bir anda yön değiştirince çobanlar da Tolganay’a çok kızarlarmış.

S 6 ) Tolgonay’ın babası ne iş yaparmış? ( sayfa 11)

Tarım işçisiymiş.

S 7 ) Tolgonay ve Suvankul kaç yaşlarındayken nerede tanışırlar? (sayfa 11)
Tolgonay 17 yaşındadır, Suvankul ise 19 yaşındadır. Hasat mevsiminde tanışırlar.

S 8) Tolgonay ve Suvankul birbirlerine nasıl aşık olurlar? (sayfa 11- 12)
Hasat mevsiminde tanışan Tolgonay ve Suvankul ekinleri kim daha hızlı biçecek yarışı yaparlar. Aşkları orada başlar.

S 9 ) Tolgonay ile Suvankul nasıl mutlu olabilirlermiş? Suvankul bunun için neler sıralar? (sayfa 13)

Toprak ve su insanlar arasında eşit olarak paylaştırılınca, kendi tarlaları olunca, kendi tarlalarını sürüp ekip kendi ürünlerini alınca mutlu olacaklarına inanıyorlar.

 S 10) Tolgonay Toprak Ana ile nasıl konuşmaya başlamış, onu insan yerine ne zaman koymaya karar vermiş? (sayfa 13- 14)
Bir gün tarlada saman üzerinde yatarken yukarı bakıp gökyüzünü seyretmiş. Yukarıda Başak Burcu yolunu, Samanyolunu görmüş. Sanki o yıldızlar, Başak toplayıcının sağa sola sert diye savurup attığı sap ve samandır. Elinde sepetle onları saçacak gibidir. Suvankul da öyle yapacaktır. İlk ürünü toplayıp saçacak ve ardında yıldızlar gibi parlak iz bırakacaktır .Yıldızlar da onun gibi hayaller kuruyordur. O yüzden onları besleyen kara toprakla insan sözleriyle konuşmaya başlar. İlk konuşma burada gerçekleşir.

S 11) Üç çocuklu Tolgonay , eşinin akşamları nereden çok geç gelmesinden rahatsız olur? Eşinin oraya gitme sebepleri nelerdir? (sayfa 17)

Suvankul, hem traktör öğrenmek hem de okuma yazma öğrenmek için akşam kursuna gider.

S 12) Okuma yazmayı Suvankul’a evde kim/kimler öğretir? (s 17)

Evde Kasım ve Maysalbek öğretirler.

S 13) Sovankul evde nasıl ders çalışırmış? (sayfa 17)

Masa olmadığı için yere yüzü koyun yatarmış. Deftere harfleri yazmaya çalışırmış. Üç çocuk da onun başına çöker, söyleyecek şeyler ararlarmış.

S .14 ) Çocukların hangileri anneye, hangileri babaya benzemektedir? Nedenlerini nasıl sıralar Tolgonay? (sayfa 19 )

1. çocuk Kasım ve 2. çocuk Maysalbek, aynı babaları gibi boylu ve çeviktirler.Koyu kızıl bakıra çalan elmacık kemikleri vardır. Küçük olan Caynak ise anneye benzemektedir.Açık tenli, kara gözlü ve yumuşak bakışlıdır.

 S.15) Tolgonay’ın “Benim analık yıllarımın en güzel yılıdır o yıl.” dediği hangi zamandır ? O yıl ne olmuştur da Tolgonay bu cümleyi kurmuştur? (sayfa 20)

Üç oğlunu da eşinin traktörü üzerinde büyümüş, babalarına bakıyor, babalarına benziyor halde gördüğü için mutlu olmuştur. Tolgonay’ın da elleri hala güçlüdür, çalışmayı seviyordur, sağlığı da yerindedir.

S 16) Kasım nasıl biridir? Ne iş yapar, ne diplomasına sahiptir?

Kasım ailenin birinci oğludur. Babası gibi güçlüdür. Kaslı ve elmacık kemiklidir. Babası gibi traktör kullanır. Biçerdöver ustası diploması alır, onu da iyi kullanmaktadır.Aliman ile evlenir.

S. 17) Tolgonay üç evladından birini diğerlerinden daha fazla düşündüğünü,kayırdığını söyler. Bu evladı hangisidir ve neden onu ayırmaktadır?( sayfa 20 )

Tolgonay ikinci oğlu Maysalbek’i diğerlerine göre biraz daha fazla kayırır, onunla daha çok gururlanır. Sebebi de Maysalbek’in onlardan sık sık ayrı kalması ve ona özlem duymalarıdır. Evden ilk ayrılan da Maysalbek’tir.

S. 18 ) Maysalbek ne olmak istemektedir? (sayfa 20 )

Maysalbek kitapları seven , başarılı bir öğrencidir. Öğretmen olmak istemektedir.

S .19 ) Maysalbek neden evden ayrılan ilk çocuktur? (sayfa 20 )

Köy okulunu bitirdikten sonra öğretmen olabilmek için kente gider ve orada okur.

S. 20 ) Tolgonay’a göre Caynak’in keyif kaçıran durumu nedir ? (sayfa 20)

Evde pek durmamasıdır. Kolhozda komsomol denilen Gençlik Kolu Başkanı seçilmiştir. Bu yüzden sürekli toplantıdan toplantıya gider, kulüpten kulübe dolanır. Duvar gazetesindeki yazılarla ilgilenir. Bazen gece gündüz eve uğramaz.

S. 21) Caynak hangi müzik aletini çalarmış ? (sayfa 21 )

Akordeon

S. 22) Tolgonay’ın gelini Aliman için düşünceleri nelerdir? Aliman nasıl bir gelindir? ( sayfa 21)

Tolgonay kızı olmadığı için Aliman’ı kızı gibi sever. Aliman güzel, saygılı, alımlı, hamarat bir kızdır. Zekidir ve çalışkandır.

S.23 ) Aliman’ ın gelin geldiği yılı Tolgonay unutamadıklarını söyler. O yıl hangi olay olmuştur da o yıl unutulamaz hale gelmiştir? ( sayfa 22)

Aliman’ın gelin geldiği yıl sellerce yağmur yağmıştır. Her yer su içinde kalmıştır. O seneyi hiçbir zaman unutamazlar.

S. 24) Tolgonay’ı köydeki kadınlar gelini ile alakalı bir sebepten dolayı ayıplarlar,başka türlü davranmasını isterler. Bu durum nedir? (sayfa 22 )

Tolgonay, gelini çalışırken evinde dinlenmez, onunla birlikte tarlaya gidip çalışır. Kadınlar da gelini ile yarıştığını söyleyerek onu ayıplarlar. “Gelinin çalışsın; sen evinde otur, yat , dinlen , ağır başlı ve kendine saygılı ol. ” derler.

S.25 ) Aliman bir gün tarladan çiçekler toplayıp onları demet haline getirmişti. Sonra bu çiçekleri kim için topladı ve ne yaptı? (sayfa 23 )

Eşinin biçerdöverinin yanına koydu.Onun için toplamıştı. Tolganay gelininin bu davranışı ile onun oğlunu çok sevdiğini anlar.

S .26 ) Tolgonay’a göre her yıl, bayram gibi geçen gün hangi gündür? (sayfa 23)

Hasadın ilk günü bayram gibi geçmektedir.

S. 27) Evde bir bisiklet vardır. Bu bisiklet kime, neden verilmiştir ? (sayfa 24)

Kasım’a MTS tarafından ödül olarak verilmiş bir bisiklettir.

S. 28 ) Kasım’ı bisikletinin üzerinde gören işçiler ona nasıl davranırlar ? (sayfa 24 )

Onunla şakalaşırlar, önüne çıkarlar. ” Sen biçerdöver sürüyorsun diye böbürlenip bizi selamlamadan bisikletinle nasıl geçersin yanımızdan ? “diye yolunu keserler. Bisikletinin sepetine binip onu gıdıklarlar, çimdiklerler.

S. 29)Tolgonay’a göre insana huzur ve mutluluk veren şeyler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?(sayfa 25)

A) Sallanan orakların ışıldamasını görmek
B) Köy kadınları ile hasat arası yemek yemek
C) Biçilen ve devrilen sapların hışırtısını duymak
D) Çalışanların konuşmalarını işitmek
E) Çalışanların şen kahkahalarını duymak

S.30) Yılın ilk ürününden hangi yiyeceği yaparlarmış? (sayfa 26)

Ekmek yapılırmış.

S. 31) Yılın ilk ürünü olan yiyecekte aşağıdaki kokulardan hangisinin olmadığı söylenir?
A) Güneş kokusu
B) Taze saman kokusu
C) Çiçek kokusu
D) Duman kokusu
E) Mazot kokusu

S.32) Aliman yılın ilk ürününden yapılan yiyeceği tatması için ilk kime ikram eder? ( sayfa 27)

A) Kayınpederine   B)Eşine   C) Kayınvalidesine   D)Kaynına   E) Çocuğuna

S.33) Tolgonay : “……., insanların içini temizler ve onları birbirine yaklaştırır. İleride bir gün bir …….. duyduğun zaman bu yaz gecesini ve bu gece seninle ………. söyleyenleri hatırlayacaksın.” demektedir.

Boş bırakılan yerlere hangi sözcük gelmelidir?(sayfa 28)

A) Yır B) Destan C) Hikaye D) Anı E) Ağıt

S.34) Maysalbek o yaz eve neden gelmeyecektir?

Isık Göl tarafında bir yerde izci kampına gönderilecektir. Orada staj yapacaktır. O yüzden o yaz eve gelmeyeceğini söyler.

S.35) Suvankul , Tolgonay ile köye dönerken yeni yoldan geçmek ister. Bunun sebebi nedir? ( sayfa 31)

Oğlu Kasım’ın kendileri için yaptığı evi görmek için oradan geçmek ister. Orada yeni mahalle açılmış ve yeni evlenenlere de bir evlik arsa verilmiştir. Bu arsa da Kasım ve Aliman ‘ın evi için ayrılmıştır.

S. 36) Komsomol yolu nereye denilmektedir?(sayfa 31)

Yeni mahalledeki yeni yola denilmektedir.

×S. 37) Romanın bir kısmında Nasrettin Hoca’nın adı geçmektedir. Bu isim ne şekilde geçer? (sayfa 31)

Aliman Caynek’in yeni mahalledeki yeni yola, komsomol adını koymasını ‘Nasrettin Hoca gibi doğmamış çocuğa ad koyuyorsun.’ diye şaka yollu eleştirir.

S .38 ) Kasım’ın biçerdöveri birden durunca herkes telaşa kapılır ve ona doğru koşmaya başlar. Ne olduğunu düşünürler de bu şekilde davranırlar ? (sayfa 34 )

Biçerdöverin önüne birinin düştüğünü ve yaralandığını zannederler.

S. 39) Kasım biçerdöveri neden birdenbire durdurmuştur?

Bir ulak savaş çıktı haberini getirmiştir. Onu duyan Kasım adeta şok geçirir ve biçerdöveri aniden durdurur.

S.40) Savaş çıkacağını anlayan köylüler alelacele ne yapmaya çalışırlar?(sayfa 35)

A) Hasat işini bitirmeye koyulurlar.
B) Saklanacak yer ayarlamaya çalışırlar.
C) Kadınları ve çocukları dağdaki mağaraya götürürler.
D) Değerli eşyalarını saklarlar.
E) Başka köye kaçmaya çalışırlar.

S.41) Savaş haberini veren genç ulak nasıl biridir? (sayfa 36)

Rus delikanlısıdır. Kızıl saçlı, geniş omuzlu, uzun boyludur. Caynak’a benzer.Lüle saçları vardır. Dudaklarında ve yüzünde kanlı çizikler bulunur. Gözleri çocuksu ama acı doludur.

S.42) Genç ulak diğer köylere giderken bu köyün gençlerinden biri ona ne verir? (sayfa 36 )

A) Yolluk    B) Şapka    C) Ayakkabı     D)Silah     E) Mektup

S. 43 ) Tolgonay’ın tarladayken görüp imrendiği küçük işçiler kimlerdir veya nelerdir? ( sayfa 39)

Karıncalardır

S.44) Tolgonay oğlu Kasım’ın da savaşmak için askere çağırıldığını öğrenince tarlada yığılıp kalır. Eve götürmek için ona kim yardım eder? (sayfa 39 )

A) Caynak       B) Aliman        C) Suvankol       D)Mayselbek      E) Kasım

S.45) Kasım’ın savaşa çağrıldığını duyan Tolgonay Aliman’ı hangi iş için hemen eve gönderir? Aliman o işi yapar mı? (sayfa 38 )

Aliman’ın hemen eve gidip hamur yoğurmasını söyler. Fakat Aliman ağlamaktan hamur yoğurmamıştır.

S.46) Savaşa çağrılan Kasım’ın bu haberini alan Suvankul o gece eve geç vakitte gelmiştir
Bunun sebebi nedir? (sayfa 41)

Suvankul , oğlu savaşa gitmeden dağın arkalarında, yılkıda bulunan Rahvan Doru atını almaya gitmiştir. Bu at Kasım’ın atıdır. Birkaç gün atına binsin gezsin diye atı getirmek ister.

S.47) Köydeki kızların alımlı çalımlı gelişine türkü yaptıkları nedir veya kimdir? (sayfa 41)

A)Caynak     B)Tavuskuşu      C) Aliman     D)Ayşe      E) At

S. 48)” Savaşa giden demircinin önce ……….ve ………. ile vedalaştığını söylerler.” cümlesini hangi sözcüklerle doldurmalıyız. ( sayfa 44)

A) eşi ve çocuklarıyla
B) örsü ve çekici ile
C) anne ve babasıyla
D) arkadaşları ve ustabaşıyla
E) akrabaları ve komşularıyla

S. 49) Kasım savaşa gitmek için son kez köye gelişinde ne ile veya kim ile vedalaşır ? (sayfa 45)
A) Eşiyle       B) Annesiyle      C) Atıyla   D) Biçerdöveriyle     E) Babasıyla

S.50 ) Kasım son kez tarlayı sürdüğünde birisi biçerdöverinin yanına gelir. Kasım yere inince, o kişi Kasım’ın boynuna sarılır, gözyaşları içerisinde ağlar.Bu kişi kimdir? (sayfa 45)

A) Bektaş       B)Maysalbek        C)Tolgonay       D) Caynak      E) Suvankul

S.51) Suvankul savaşa çağırıldığı için onun yerine ekipbaşılık görevini kime verirler ? (sayfa 51)

A) Maysalbek’e    B) Caynak’a      C) Tolgonay’a     D) Bektaş’a     E) Aliman’a

S.52 ) Suvankul savaşa gitmeden önce yeni ekip başına aşağıdaki öğüt ve uyarılardan hangisini yapmamıştır? (sayfa 51)

A) Kar altında kalan patatesleri toplat.

B) İşe tohumlukları hazırlamakla başla.
C) Pullukları, tırmıklama araçlarını tamir ettir.
D) Çok çocuklu aileleri, yaşlıları gözet.
E) Yük ve çekim hayvanlarını dinlendir.

S.53) Bir kış sabahı başkarma Usambay, atıyla dört nala gelerek Tolgonay’a bir telgraf verir. Telgrafta ne yazmaktadır? (sayfa 53)

A)Kasım’ın cephede iyi olduğu
B) Maysalbek’in trenle istasyondan geçeceği
C) Caynak’ın savaşa çağrıldığı
D) Suvankul’un cephede şehit düştüğü
E) Kasım’ın geri döneceği

S.54) Maysalbek savaşın olduğu sırada ne yapmaktadır? ( sayfa 47 )

A) Köyde babasız kalan çocuklara öğretmenlik
B) Yaralıları tedavi etmek için hemşirelik
C) Subay okulunda askerlik
D) Ailesinin yanında çiftçilik
E) İşçi örgütlerine dergi dağıtma görevinde

S.55 ) Tren istasyonuna halkın verdiği isim nedir? (sayfa 60)
A) Yeşillikler Tepesi
B) Demiryolu Sokağı
C) Rüzgarların Kervansarayı
D) Bozkırın Canavarı

E) Ayrılıklar Meydanı

S.56 ) Tolgonay, Maysalbek’i en son nerede, ne şekilde görür anlatınız . (sayfa 61)

Maysalbek’i tren istasyonunda akşamdan sabaha kadar beklerler. Sabahın ilk ışıklarıyla Maysalbek’i ve askerleri taşıyan tren vagonları hızla Tolgonay ve Aliman’ın önünden geçer. Tolgonay, oğluna sarılamaz bile. Orada üzüntüden yığılır kalır ve ağlar.

S.57 ) Maysalbek’in annesine verdiği son şey nedir ? (sayfa 62 )
A) Mektup    B ) Şapka     C )Çiçek     D) Elbise     E) Ekmek

S.58 ) Caynak kaç yaşında savaşa çağırılır ? Bu durumu ailesine nasıl açıklar? (sayfa 65 -66 )

18 yaşında askere çağrılır.Her zamanki talimler için askerlik şubesine gideceğini, orada biraz fazla kalacağını söyler. Savaşa gideceğini annesine ve Aliman’a söyleyemez, onları üzmekten çekinir. Daha sonra bir mektup yollayarak onlara durumu açıklar.

S.59) Caynak, savaşta hangi görevde bulunmaktadır? Savaşın sonunda eve dönebilir mi? (sayfa 67 )

Caynak, paraşütçü olarak savaşta görev alır. Üç defa düşman hatlarının gerisine iner. 1944 yılının bir gecesinde düşman hattına iner ve bir daha ondan haber alınamaz. Bu yüzden savaşta kayıplar arasında sayılmaktadır.Eve dönmez.

S.60) Tolgonay’ın Caynak’ la ilgili hatıralarında unutamadığı bir an vardır. Bir gün tren istasyonunda bir ana ve dört çocuktan oluşan bir sığınmacı aile gören Caynak , o çocuklardan birine bir eşyasını vermiştir. Bu eşya nedir ve Caynak onu neden verir? (soru 68 )

Çocuklardan biri çıplak denecek kadar ince giysilidir ve çok üşümektedir. Caynak ona acır ve gocuğunu çıkarıp verir. Tolganay bu anı, hiçbir zaman unutamaz. Oğlunun merhametini sürekli hatırlar

S.61) Romanda bir Aksakal, Tolgonay için dua etmektedir. Duasında “Diykan Ana yardımcımız olsun.” der. Diykan Ana, onların inanışına göre kimdir? (sayfa 69)

A) Çiftçilerin koruyucusu
B) Bereket kadını
C) Çocukları koruyan kişi
D) Doğa olaylarının tanrıçası
E) Bir Destan kahramanı

S. 62) Köydeki evlerine iyice yaklaşan atın üzerindeki Tolgonay’a Aksakal şöyle der: “Tolgonay attan inmen ve yayan gitmen gerekiyor.” Tolgonay hiçbir şey anlamayınca sözleri yine tekrarlar. Bunun sebebi nedir? Neden Tolgonay attan inip yayan gitmek zorundadır? (sayfa 70 )

Çünkü Tolgonay’ın eşi Suvankul ve oğlu Kasım savaşta ölmüştür. Bu haberi alanlar evin etrafında toplanmıştır. Eğer Tolgonay, bu haberi at üzerinde alırsa, o ortamı o şekilde görürse uygun olmayacaktır. Bu yüzden Aksakal onun attan inmesini ,yürüyerek eve gitmesini ister.

S. 63) Tolgonay ‘a göre kocaları savaşta ölen kadınlar iki yol çizerler kendilerine. Aliman, kocasının ölümünden epey sonra ne yapar? (sayfa 73)

A) Köydeki diğer dul kadınlar gibi belli bir zaman sonra başka biriyle evlenir.
B) Kendi köyüne, ailesinin yanına döner. Bir daha kayınvalidesinin yanına gelmez.
C) Geçmişten kopamaz ,umutsuzca çırpınıp durur.
D) Savaştan dönen Caynak’la evlenir.
E) İntihar edip canına kıyar.

S.64) Tolgonay’ın romanın sonlarında kendisi için söylediği, bağışlanmaz bir hata olarak gördüğü durum nedir? ( sayfa 73- 74 )

Zayıf olduğu için acıma hissini yenememesini ,gelinine tek ve katı gerçeği söyleyememiş olmasını bağışlanamaz bir hata olarak görür

S.65 ) Tolgonay’ın gelinine söyleyemediği, pişman olduğu, üzüldüğü tek ve katı gerçek nedir? (sayfa 75)

Kasım’ın bir daha gelmeyecek olduğu gerçeğidir. Onun öldüğü, yalnız kalanın,kocası ölenin sadece Aliman olmadığı gerçeğidir. Kasım’ı unutması gereklidir.Fakat Tolgonay bunu , Aliman’a hiçbir zaman söyleyemez.

S.66 ) İki oğlunu ve eşini savaşta kaybeden Tolgonay yaşlılığında Toprak Ana ile konuşurken ona bir soru sorar. Savaşla ilgili bir sorudur . Nedir bu soru? ( sayfa 76)

” Toprak Ana, insanlar savaşmadan yaşayamaz mı? ”

S.67) Kışın sonlarına doğru bir gece Tolgonay’ın evine biri gelir ve cama hızlı hızlı vurarak bir haber verir. Bu haber nedir, sonuçları ne olur ? (sayfa 79 )

Kolhozdan üç at çalınmıştır. Bu atlar, sabanın önüne sürülecek atlardır ve en iyi atlar onlardır. Atların çalınması demek on traktörün kaybolması gibi bir şey anlamına gelir. Bu haberi vermeye gelir cama vuran kişi.Sonuçta ararlar ama atları çalanları bulamazlar.

S.68 ) Tolgonay’a “sorumluluk tamamen sana ait “denilerek bölge merkezde alınan karar nedir? Neden sorumluluğu Tolgonay’a yıkmaktadırlar? ( sayfa 83)

Tolgonay insanlar aç kalmasınlar diye anız için bırakılan küçük bir tarlayı sürüp ekmek ve elde edilecek ürünü aileler arasında paylaştırmak istemektedir. Fakat Stalin’in kurallarına uymamaktadır. O yüzden, bölge merkezde yapılan toplantıda Tolgonay’ın bütün sorumluluğu üzerine alması şartıyla teklifi kabul edilir.

S.69) Tolgonay savaşın sonlarında yiyecek bulmak için köylülerle çok çalışır. Tarlaların bir an evvel ekilmesi gerekmektedir fakat birçok sorunun yanında en büyük bir sorun vardır. Bu en büyük sorun nedir?

A) Traktörlerin olmaması
B) Çalışacak erkek işçi azlığı
C) Köylülerin tembelliği
D) Tohum bulamamak
E) Hava şartlarının ağır oluşu

S.70 ) Tolgonay, komşu Ayşe’nin evindeki çuvalın ne kadarını ondan ister? Ayşe ne cevap verir ? (sayfa 85)

Tolgonay komşu Ayşe’nin evindeki bir çuval tohumun sadece yarısını alabilir. Çünkü Ayşe vermek istemez. Hatta yarısını aldı diye de biraz ona gönül koyar .

S.71) Tolgonay bir akşam tarlada öküzlerin yanında olan çocukları denetlemeye gider ancak ummadığı bir manzara ile karşılaşır. Çocukları bulamaz. Çocuklara ne olmuştur ve Tolgonay bu durum karşısında ne yapar? (sayfa 86)

Hırsızlar Tolgonay’ın bütün köylülerden topladığı iki çuval tohumu çalmıştır, çocukları da dövüp bırakmışlardır. Tolgonay çocukları o halde görünce,tohimların da çalındığını fark exince deliye döner, atıyla birlikte hırsızların peşinden gider. Fakat önceden atları da çalmış olan bu hırsızlar, Tolgonay’ın atını vururlar .At ölür. Tolgonay da yere düşer, yaralanır.

S.72) Atları ve iki çuval tohumu çalan kimdir? Tanıtınız.

Cenşenkul’dur. Aynı köyde yaşayan asker kaçağı birisidir. İki arkadaşıyla birlikte önceki zamanda atları , daha sonra da iki çuval tohumu çalmıştır.

S.73) Cenşenkul , Tolgonay’ı atın üzerinde kendisine doğru gelirken görünce ne yapar? ( sayfa 87)

Arkadaşlarından ayrılır, yönünü değiştirerek Tolgonay’ın üzerine sürer atını .Silahıyla Tolgonay’ın atını vurur .At yere düşünce Tolgonay da düşüp yaralanır .

S.74) Maysalbek son mektubunda ” Benim idealim savaş kahramanı olmak değildi. Ben daha mütevazı bir amaç seçmiştim:…………………. . “der.
Yukarıdaki cümlenin boşluğuna gelebilecek sözcük grubu nedir? ( sayfa 92 )

öğretmen olmak

S.75 ) Maysalbek’in ilk ve son dersimdir dediği şey nedir? ( sayfa 92 )

Gönüllü olarak öleceğini bile bile cepheye gitmesi

S.76) Tolgonay ‘a Maysalbek’ten geriye sadece ne kalır? (sayfa 93)

Bir asker şapkası

S.77) Cepheden o köye dönen tek bir asker vardır. Köydeki kadınlar ve tüm komşular onu karşılarlar. Özledikleri, kaybettikleri evlatları, eşleri, babaları için ona sarılırlar. Kimdir bu asker ? (sayfa 96)

Aşırali

S.78 ) Tolgonay ne zaman Aliman’a evine dönebileceğini, serbest olduğunu söylemiştir? Alima’n’ın tepkisi ne olmuştur? (sayfa 105 )

Aliman’ın anne ve babası bir gün onları ziyarete geldiklerinde Tolgonay, cesaret edip Aliman’ı isterlerse alabileceklerini söylemeyi düşünür ancak konuyu açamaz. Konu kendi kendine açıldığında Aliman tepki gösterir ve bu kararı kendisinin verebileceğini ,hayatına kimsenin karışmamasını söyleyerek anne ve babasını evden gönderir. Tolgonay da bu durum yaşandığı için gelininin yüzüne bakamaz, ondan utanır.

S. 79) Aliman tarlaya mısırları ekip onların sütlenmesini bekler. Ama asıl beklediği biri vardır. Mısırlar kuruyup sertleşmeden mutlaka gelmeli dediği,beklediği kişi kimdir? ( sayfa 103 )

Caynak

S.80 ) Kökpar oyunu nedir , nasıl oynanmaktadır? Romanda oyunu kim oynar? (sayfa 106)

Düğünlerde oynanan bir oyundur. Kökpar, vurulmuş teke demektir. Oyunda kökparı kapan yiğit onu sevdiğinin bahçesine ya da kapısı önüne bırakır. Kökpar kimin kapısına bırakılırsa o ailenin olur. Oyun at üzerinde oynanır, rakipler kökparı kapmaya çalışır,birbirlerini kovalar.Romanda Kökpar oyununu Aliman’ın sevgilisi çoban oynamıştır.

S.81) Romanda Kökparı önce avlu kapısına atan kişi sonra onu neden yerden alır ve yanında götürür? (sayfa 106 -107 )

Çoban sevdiği kızın orada oturmadığını düşünür ve Aliman’ı Tolgonay’a soramaz. Kökparı elinden yanlışlıkla düşürdüğünü kekeleyerek söyler ve alıp gider.

S.82 ) Tolgonay, Aliman’ın çobandan hoşlandığını nereden anlar? (sayfa 107)

Aliman yakındaki arktan su almak yerine uzakta bulunan çaya kadar gitmekte ve çaydan geç dönmektedir. Ayrıca o gece düğüne gideceği zaman çiçekli bir başörtüsü başına takar ve ipekli bir elbise giymiştir. Bundan çoban için süslendiği anlamını çıkarır.

S.83) Tolgonay, gelininin hamile olduğunu ne zaman, kimden öğrenir? ( sayfa 114 )

Hırsız Cenşenkul tutuklanmıştır. Tolgonay da onu suçlamak için şahit olarak mahkemeye gider.Orada gerçekleri söyler, Cenşenkul’un hırsız olduğunu söyler.Cenşenkul’un karısı mahkeme çıkışı Tolgonay’a sözlü saldırır ve gelininin nasıl hamile kaldığını bildiklerini, asıl rezil ailenin kendileri olduğunu söyler.

S.84) Cenşenkul’un karısı olaydan sonra köyü terk eder. Bunun sebebi nedir? ( sayfa 115 )

Köylüler Cenşenkul’un evini basıp eşyalarını bir at arabasına yüklerler ve karısına “Seni köyümüzde istemiyoruz. Defolup git.” derler. Onları köyden kovarlar

S. 85) Köydekiler Tolgonay’a gelininin durumu ile ilgili bir şey söylerler mi? Neden? ( sayfa 115)

Köydeki hiçkimse Tolgonay’a Aliman’ın hamileliği ile ilgili tek kelime dahi etmez. Çünkü Tolgonay’a saygı duyarlar ve onu üzmek istemezler

S.86) Aliman neden kayınvalidesinin evini terk edip köyüne döner? ( sayfa 117)

Komşunun gelini doğum yapınca herkes müjde verir birbirine. Aliman o anda anlar ki kendisi doğurunca utanılacak bir durum olduğu için bu haber müjde olarak yayılmayacaktır.Zaten Tolgonay da hamilelikle ilgili hiç konuşmayınca evde o haliyle istenilmediğini düşünür ve ertesi gün öğlen bir kamyona binip köyüne döner.

S.87) Aliman gidince Tolgonay ne yapar? ( sayfa 118- 119)

Tolgonay çok üzülür. Asıl yalnızlığım onsuz olmammış, der. Üç gün bu ayrılığa zor dayanır ve Bektaş’ın ayarladığı bir kamyon ile gelinine gider. Yolda onu görüp arabadan iner. Gelin kayınvalide sarılıp ağlaşırlar ve her şeyi orada konuşurlar.

S.88) Komşu Ayşe bir akşam iki kadın komşuyla beraber bir yere gider ve dönüşte hastalanır. Tolgonay da ona, gezmeye gitti diye kızar. Ayşe işin aslını Tolgonay’a anlatır. Nereye gittiklerini söyler. Ayşe nereye gitmiştir ve sonuç ne olmuştur? (sayfa 121)

Çobanla konuşmak için onun köyüne gitmişlerdir.Çobana Aliman’dan bir çocuğu olacağını söylerler. Oysaki çoban evlidir ve çocukları vardır. Çoban kadınların dediklerini hiç umursamaz, vicdansızdır. Hatta her şeyi inkar eder, Aliman’ı suçlar. Karısı da olanları öğrenince çirkeflik yapar ve gelen herkesi tehdit eder.

S.89) Bir gece karnı burnundaki gelinini göremeyen Tolgonay onu nerede ve ne halde bulur ? (sayfa 124)

Aliman evden kaçarken sancısı tutar, ambara girer. Tolgonay, gelinini orada yerde can çekişirken ve ateşler içinde yatarken bulur. Hemen yardım getirmek için Ayşe’lere gider .

S.90) Aliman’ı doğum için hastaneye nasıl götürürler? Yolda başlarına ne gelir? (sayfa 125)

Bektaş at arabasını hazırlar. Aliman’ı onun üzerine koyarlar ama çok fazla yağmur yağmaktadır. Araba zor ilerler. Köy yolu kapanmıştır. Köprüye ulaşmak zordur. Aliman’ı yolda Tolgonay doğurtur. Bebek sağdır, fakat Aliman ölür. Bebekle köye geri dönerler. Iki gün sonra da Aliman’ı toprağa verirler.

S.91) Aliman’ın çocuğuna ne isim verilir? Tolgonay çocuğu nasıl büyütür ? (sayfa 129)

Çocuğa Canbolat adını verirler. Çocuk çok zor büyür.Yeni dogun yapan komşu gelin emzirir bir süre.Sonra Tolgonay keçi sütüyle besler torununu. Çocuk 12 yaşına gelene kadar sürekli hastalıklarla boğuşur.

S.92 ) Ayşe ve Bektaş’ın romanın sonundaki durumları ne olur? ( sayfa 130 )

Ayşe, Aliman’dan üç yıl sonra hastalıktan ölür. Bektaş saygın ,ciddi , çalışkan bir adam olur. Biçerdöver sürücüsüdür. Gülsüm adlı karısı ve üç çocukları olur. Canpolat’a da sahip çıkar ve hep onun arkasında olur.

S.93 ) Canbolat bir gün neyin üzerinden düşer ? (s 131)

A) Traktör   B) Bisiklet   C) Biçerdöver    D) At arabası    E) Evin çatısı

S.94 ) Bektaş, Canbolat’a hangi görevi verir ? Neden? (sayfa 132)

Bektaş, Canbolat’ın sürekli yanında olmasını istediği için ona kol kanat gerer ve biçerdöverde ona bir görev verir. Canbolat , biçerdöverin üzerinde sap ayırma işinde Bektaş’ın yardımcısı olur.

S.95) Aşağıdakilerden hangisi Cengiz Aytmatov‘un romanlarından değildir?

A) Gün Olur Asra Bedel     B) Cemile      C) Dişi Kurdun Rüyaları     D) Elveda Gülsarı     E) Cengiz Han’a Küsen Bulut

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.