Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı – Burak SATUK

17 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

Ödlek yaruk közetdi ( Felek onun canını almak için fırsat gözetti )
Oğri tuzak uzatdi ( Gizli tuzak kurdu )
Begler begin azıtdi ( Beyler beyini böylece yanıttı )
Kaçsa kali kurtuılur. ( Kaçsa bile bu tuzaktan nasıl kurtulur.)

S-1-Yukarıdaki dörtlük İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına ait bir türden alınmıştır.Bu türün adını ve şekil özelliklerini maddeler halinde yazınız ? (20 PUAN)

S-2-Aşağıdaki dörtlüğün konu ve temasını bularak bu konuyu işleyen şiirlere halk ve divan edebiyatında ne adlar verildiğini yazınız?(20 PUAN)

Tümen çeçek tizildi ( Binlerce çiçek dizildi )
Bükünden ol yazıldı ( O tomurcuklardan çözüldü )
Öküş yatıp özeldi ( Çok yatmaktan sıkıldı )
Yirde kopa adrışur ( Yerden biter ayrışır. )

S-3-Türk Edebiyatı kaç döneme ayrılır? Dönemlerin ana başlıklarını yazınız?(10 PUAN)

S-4- Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütleri yazınız?(10 PUAN)

S-5-Mit nedir? Türk destanlarında kullanılan mitolojik unsurları yazınız?( 10 PUAN )

S-6- “A-Edebiyat,B- Edebiyat Tarihi,C-Uygarlık Tarihi, D-Tarih” Bu kavramları aşağıdaki açıklamalarla eşleştiriniz? (10 PUAN)

1) Toplumları yaşamlarını her bakımdan inceler. ( )
2) Toplumların yaşadıkları olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde inceler.. ( )
3) Edebi eserlerden hareketle bir milletin duyu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler. ( )
4) Düşünce duygu ve düşlerin söz veya yazıyla edebi şekilde ifade edilmesi sanatıdır. ( )

S-7-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10 PUAN)

 Alp Er Tunga destanı ………………………Türklerine ait bir destandır.
 Sagular ve koşuklar hece ölçüsüyle ………………………….. yazılır.”

 Edebiyat tarihi alanında çalışanlara ………………… ……………. denir.
Sözlü edebiyat …………………………………döneminde oluşmaya başlamıştır.

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 

Burak SATUK

10. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları  Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şiir Bilgisi Uygulaması
Yeni Site