Custom Search

Anı ve Anının Özellikleri

24 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

Bilim,sanat,politika alanında ün yapmış kişilerin başlarından geçen önemli olayları yahut yaşadıkları dönemin önemli olduğunu düşündükleri özelliklerini gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları edebi türdür. Anı’nın eski karşılığı ‘hatıra’dır. Edebî bir tür olarak anı, bir kişinin aklının erdiği dönemden itibaren görüp yaşadığı, kendisi ve toplum için önemli gördüğü olayları ve durumları belli bir sistem içinde yazıya döktüğü, genellikle, otobiyografik metinlerdir. Otobiyografi, kişinin yalnızca kendisiyle ilgili bilgileri verirken anı, hem bireysel hem de sosyal anlamda bilgi içerir. Günlük tutan yazar, sıcağı sıcağına o günün olay, yaşantı ve düşüncelerini aktarırken; anı yazarı, tarih olmuş eski zamanların olaylarını belleğe ya da belgelere dayalı olarak ortaya koyar. Bu bakımdan anı metinleri yalnızca hatırlanabilen, unutulmayan, kaydedilebilen olayları içerdiği için tarihi aynen aksettirmekten uzaktır, büsbütün objektif olması beklenemez. Toplumların sosyal hayatlarında anı aktarmak önemli bir gelenektir. Özellikle yaşlı insanlar kendilerinden daha genç kimselere daha önce görüp geçirdiklerini, yaşadıkları ilginç olayları anlatırlar.

Anılarda insan hayatının tamamının eksiksiz olarak yazılması şart değildir.Zaman süreci olarak hayatın tamamını içine alabileceği gibi bir bölümünü bir zaman dilimini yahut bir olayın geçtiği zaman sürecini içine alabilir

Anıya konu olan olaylar ve kişiler gerçek olduğu için yazar bunları değiştiremez.Ancak anıyı sıkıcı bir anlatımdan yüzde yüz objektiflikten ve belgesel bir kimlikten kurtarmak için araya  yeri geldikçe izlenime dayalı yorumlar da katmak gerekir.Bunu yaparken yapmacığa kaçmadan geçmişe ait hatırlananlar kişisellik niteliğini korumak şartıyla olabildiğince yansız ve içten anlatılmalıdır.Bütün bu özelliğiyle anı türü eleştiriden biyografiye,romandan şiire kadar pek çok türe kaynaklık eder.

Anılar ya günü gününe yada yazarların hatırladıklarıyla sonradan kaleme alınır.Ancak aradan uzun zaman geçmiş olması anı yazarının bazı olayları eksik hatırlamasına dolaysıyla yanılgıya düşmesine  sebeb olabilir.Bu yüzden anılar yerine göre belgelere dayandırılmalıdır.Bu özelliğinden dolayı anılar kesin bir belge niteliği taşımaz.Ancak bilim,sanat ve siyaset alanındaki ünlü kişilerin anıları tarihi olayların aydınlatılmasına yardımcı olurlar.

YUKARIDAKİ YAZININ DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

 Anı, Anının Özellikleri,Anının Tarihi Gelişimi 

Muhammet YÜCE

Anı Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
12. Sınıf Günlük Ders Planları
Yeni Site