Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevapları

12 Mart 2013

 1)  Servet-i Fünun Edebiyatının Tanzimat Edebiyatından ayrılan yönlerini yazınız. (10p.)

Cevap: Tanzimat Edebiyatı: Roman, hikâye ve şiirde toplumsal ve siyasi konuların işlenmesi

                                  Klasizm ve romantizm gibi edebi akımlardan etkilenmişlerdir.

                                  Sade ve edebi sanatlar bakımından zayıf bir dil kullanılmıştır.

Servet-i Fünun:  Roman, hikâye ve şiirde bireysel konuların işlenmesi

                            Realizm, parnasizm ve sembolizm gibi edebi akımlardan etkilenilmiş

                            Ağır, süslü ve edebi sanatlar bakımından zengin bir dil kullanılmıştır.

2) Mensur şiir türü edebiyatımıza hangi kaynaktan gelmiştir? Mensur şiir türü ilk örnekleri Türk edebiyatında hangi dönemde ve hangi sanatçı verilmiştir? (10p.)

Cevap: * Fransız edebiyatından gelmiştir. Servet-i Fünun Döneminde ilk örnekleri verilmiş, Halit Ziya Uşaklıgil.

3) Servet-i Fünun Dönemi hikâyelerinin genel özelliklerini yazınız. (10p.)

Cevap: *Modern hikâye yapısına uygun bir yapı kullanılmıştır.

            *Maupassant tarzı hikâye tercih edilmiştir.

             *Bireysel temalar işlenmiştir.

             *Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların kullanıldığı, tasvir ve tahlillerin yapıldığı, edebi açıdan ustalık isteyen bir dil kullanılmıştır.

4) Servet-i Fünun Dönemi yazarlarının eserlerinde sosyal hayatla değil, ev içi ve kişisel hayatla ilgilenmelerinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. (10p.)

Cevap: İçe kapanık, karamsar bir ruh hali ile bunu besleyen siyasi ortam ve sanat için sanat anlayışının benimsenmesi sebep olarak gösterilebilir.

5) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10p.)

* Cenap Şahabettin düz yazı türünde eser vermemiştir.                                               ( Y )

* Mehmet Rauf ilk psikolojik roman olan Eylül’ü kaleme almıştır.                              ( Y )

* Türk edebiyatının ilk edebi beyannamesi Fecr-i Ati Topluluğuna aittir.                  ( D )

* Fecr-i Ati Topluluğu sanatçıları Tanzimat Dönemi Edebiyatından etkilenmiştir. ( Y )

*  Servet-i Fünun Dönemi romanlarında romantizmin etkisi görülür.                         ( Y )

6) Aşağıdaki eserler kime aittir? Karşılarına yazınız. (10p.)

     Siyah İnciler                      :Mehmet Rauf                                Kırık Hayatlar: H.Z.U

     Hayat- Muhayyel              : H.C.Y                                           Tarih – i Kadim: T.F

     Bir Ölünün Defteri            : H.Z.U                                           Gönül Hanım       : A.H.M.

     Şık                                        : H.R.G.                                          Kavgalarım         : H.C.Y.

     Nemide                              : H.Z.U.                                          Suriye Mektupları:C.Ş.

7)  Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. (10p.)

*Servet-i Fünun şiirinde… Parnasizm… ve… Sembolizm… Akımının etkisi görülmektedir.

*Fecr-i Ati Topluluğu slogan olarak “Sanat, şahsi ve muhteremdir.”i kullanmıştır.

*Şermin, Tevfik Fikret çocuk şiirlerini topladığı kitabın adıdır.

*Servet-i Fünun Dergisinin kapatılmasının sebebi Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebiyat ve Hukuk adlı makalesidir.

8) Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.

a) “19092da Fecr-i Ati Topluluğuna katıldım. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdüm. Şiirlerimin hepsini de aruzla yazdım. Aşk ve doğa temalarını işlediğim, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığım şiirlerimde hayale ve müziğe büyük önem verdim. Güçlü şiirlerimin yanında değişik konuları yoğun bir dille anlattığım fıkralarım da vardır.” Kendimi kısaca anlattım. Peki, ben kimim? Yazdığım eserlerimin adını aşağıya yazınız. (2+5p.)

Cevap: Ahmet Haşim: Göl Saatleri, Piyale (1926), Gurabahane-i Laklakan, Bize Göre, Frankfurt Seyahatnamesi

 

b) “O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarım, ilk kez yazınsal değerde anılar yazdım. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarımı dokuz ciltte topladım ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını verdim.

Kısaca kendimden bahsettim. Peki, ben kimim? Roman türündeki eserlerimden beş tanesini yazınız. (2+5p.)

Cevap: Halit Ziya Uşaklıgil: Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Sefile, ÖYKÜ: Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Bir Muhtıranın Son Yaprakları, Küçük Fıkralar, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Sepette Bulunmuş, Bir Hikâye-i Sevda, Hepsinden Acı, Onu Beklerken, Aşka Dair, İhtiyar Dost, Kadın Pençesi, İzmir Hikâyeleri, ANILAR: Kırk Yıl, Bir Acı Hikaye, Saray ve Ötesi DENEME: Fransız Edebiyatının Numune ve Tarihi, Hikaye ve Temaşa, Yunan Edebiyatı, Latin Edebiyatı, Alman Tarihi Edebiyatı, Fransız Tarihi Edebiyatı, Sanata Dair

9) Tanzimat Dönemine ait Felatun Bey ile Rakım Efendi romanıyla Aşk-ı Memnu romanını dil, tema, olay örgüsü ve anlatım tarzı açısından karşılaştırıldığında teknik bakımdan hangi roman sizce daha başarılıdır? Açıklayınız. (10p.)

 • Aşk-ı Memnu romanı, her bakımdan acemilikten uzak, Batılı romanlarla yarışabilecek bir teknik olgunluğa sahip romandır. Tanzimat döneminin yeni olarak edebiyata giren bir tür olan romandaki bazı teknik hatalar, Servet-i Fünuna gelindiğinde artık bitmiş ve yerini dil, anlatım, yapı bakımlarından olgunluk düzeyine ulaşmıştır.

10) Aşağıda özellikleri verilen sanat ve edebiyat akımlarının isimlerini boş bırakılan yere yazınız. (6p.)

a) Hayaller ve duygular gerçeği bozuyor düşüncesiyle reddedilmiş, gözleme ve çevrenin incelenmesine ağırlık verilmiş.  Roman sokağa tutulan bir aynadır: Realizm

b) Akla seslenen şiir biçim ve kafiyeden oluşmalıdır. Türk Edebiyatında Yahya Kemal ve Tevfik Fikret önemli temsilcisidir: Parnasizm

            c) İnsanın her türlü duygu, düşünce ve eylemi soyaçekim özelliklerinin ve içinde yetiştiği sosyal çevrenin etkisiyle açıklanabilir. “Sanat doğanın bir kopyası olmalıdır.” Bu akım tarafsız gözlem ve deneye dayanır. Bu akımın temsilcileri: Emile Zola, Guy de Maupassant, John Steinbeck; Türk Edebiyatında: Nabizade Nazım, H. Rahmi Gürpınar: Natüralizm

Bu yazılı sorularını dosya halinde İNDİRİN

Fatih AKYOL

Etiketler:

Yorumlar

 1. Paulo dedi ki:

  Mehmet Rauf ilk psikolojik roman Eylülü kaleme almıştır. Bu yanlış değil

  1. blank Ferhat dedi ki:

   Aynen ilk psikolojik deneme deseydi yanlışdı ama doğru olcaktı

   1. blank İsmail dedi ki:

    Aynen onlar yanlış yapmış .

  2. blank Esin dedi ki:

   Ilk psikolojik romanin denemesi > nabizade nazım zehra romani. Ilk basarili psikolojik roman örneği eylul mehmet raufun. Denemesi yapildigi icin eylülü direk alamayiz