Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Sınav Sorusu

4 Şubat 2013

Atâ, öksüz kaldığı için akrabasından Halil Bey’in yanında büyümüş bir gençtir. Tıbbiye’de okumakta olan Atâ ile, Halil Bey ve Tahire Hanım’ın kızları olan Şefika birbirlerine âşık olurlar; ancak bunu gizlerler. Tahire Hanım, Şefika’yı taliplisi olan bir paşayla evlendirmek niyetindedir ve bu niyetini Halil Bey’le birlikte Şefika’ya açıklar. Ancak Halil Bey, kızı ile Atâ’nın birbirlerini sevdiklerini anlamıştır. Babası, Şefika’ya gönlünde başka biri olup olmadığını sorar ancak Şefika, mahcubiyetinden Atâ’yı sevdiğini söyleyemez. Şefika, üzüntüsünden verem olur. Bu durumu öğrenen Atâ, Şefika’yı ziyaret eder ve onun öleceğini anlayınca zehir içer. Sonuçta ikisi de talihsiz bir şekilde ölür.

1.Namık Kemal’den alınan bu parçaya göre, tip çözümleme tablosunu doldurunuz.(15)

Tipin adı Halil Bey(5) Tahire Hanım(5) Şefika(5)
Tipin en belirgin özelliği nedir?
Tipin olaylar karşısında tavrı nasıldır?

2. Aşağıdaki cümleleri doğru – yanlış durumuna göre inceleyiniz. (15)

* Türk Edebiyatında ilk yerli tiyatro eseri Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’sidir. ( )
* Türk Edebiyatında ilk sahnelenen tiyatro eseri Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir. ( )
* Abdulhak Hamit Tarhan’ın tiyatrolarının tamamı sahne tekniğine uygun değildir. ( )
* Ahmet Vefik Paşa, özellikle Fransız yazar Moliere’den yaptığı uyarlamalarla dikkati çeker. ( )
* Tanzimat dönemi tiyatrosunda Namık Kemal ve Ahmet Vefik Paşa, halkı aydınlatmak için çaba harcamaktadırlar. ( )

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz.(30)
* Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre dışında üç tiyatro eseri daha vardır. Bunlar:
1……………………………………………. 2………………………………………….. 3………………………………………..
*Türk Tiyatrosu, iki ana bölümde incelenebilir.
1………………………………………………….. … 2…………………………………………………………….
*”Biz, o zamanlar tiyatro nedir bilmezdik. Tiyatroyu bilmediğimiz için de ülkemizde tiyatro binaları da bulunmazdı.” Diyen bir kişi, bugünkü tiyatro sanatının yerine hangi sanatlarımızı takip etmiş olabilir?
1…………………………………………….. 2…………………………………………………….
3…………………………………………….. 4………………………………………………………
*Tanzimat romanını etkileyen iki edebi akımdan birisi Realizm ise diğeri hangisidir?
1…………………………………………………

Felatun Bey ile Râkım Efendi, kültürleri ve aile yaşantıları ile birbirlerinden çok farklı yetişirler. Babası gibi alafranga meraklısı olan Felatun Bey, bir mirasyedidir. Râkım Efendi ise alnının teri ile para kazanan bir Osmanlı beyefendisidir. Râkım, Fransızca öğrenip kitap tercüme etmeye başlar. Râkım, 100 altına esirciden satın aldığı Cânan’ı yetiştirir ve onun piyano dersleri almasını sağlar ve ona Fransızca öğretir.

Bir İngiliz’in kızıyla evlenmesi için 300 bin sterlin teklifini reddeden Râkım, Cânan ile evlenir ve nur topu gibi bir de oğulları olur. Baba malını tüketen Felatun ise Akdeniz adalarının birine vali olarak atanır ve oraya gider.

4. Felatun Bey ile Râkım Efendi’nin çatışmasını ifade eden bu tabloyu doldurarak temel çatışmayı yani temaya ulaşarak tabloda ifade ediniz. (15)

5. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’nin özelliklerinden biri olamaz.(5)
A.Yanlış batılılaşmayı eleştirmiştir.
B.Devrinin en çok okunan yazarıdır.
C.Devrinin en çok eser veren yazarıdır.
D.Geleneksel anlatım tekniklerini de kullanır.
E. Süslü bir dili ve anlatımı vardır.

6. Aşağıdakilerden hangisi Sami Paşazade Sezai’nin özelliklerinden biri olamaz. (5)
A. Toplumun sorunlarıyla ilgilenmemiştir.
B. Hürriyete değer verir.
C. Modern hikayenin kurucusudur.
D. Halkı aydınlatmak ister.
E. Sade ve anlaşılır bir dil kullanır.

7. Tanzimat dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?(5)
A. İlk tarihi romanımız Cezmi’dir.
B. İlk edebi romanımız İntibah’tır.
C. İlk resmi gazetemiz Ceride-i Havadis’tir.
D. İlk defa noktalama işaretlerini Şinasi kullanmıştır.
E. Şiir ve İnşa makalesini Ziya Paşa kaleme almıştır.

8. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(5)
A. Tanzimat’ın birinci dönem sanatçıları “Sanat, halk içindir” görüşünü savunurken ikinci dönem sanatçıları “Sanat, sanat içindir.” Görüşünü savunmuşlardır.
B. Tanzimat sanatçıları dilde sadeleşmeyi arzu etmişler, ancak gerçek manada sadeleşmeyi sağlayamamışladır.
C. Divan Edebiyatı sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.
D. Divan Edebiyatı nazım şekillerini bırakıp Fransız edebiyatından yeni nazım şekilleri alıp kullanmışlardır.
E. Tanzimat sanatçıları, Türk Şiirine hürriyet, adalet, devlet, eşitlik, kanun gibi kavramları getirmişlerdir.

9.Şinasi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?(5)
A. Halkı eğitmek için dergiler çıkarmıştır.
B. Fransızcadan şiir tercümeleri yapmıştır.
C. İlk defa Osmanlı atasözlerini toplamıştır.
D. İlk yerli tiyatro eserimizi yazmıştır.
E. İlk makale örneğini o kaleme almıştır.

S.Burhanettin AKBAŞ

YUKARIDAKİ YAZILI SORULARINI İNDİREBİLİRSİNİZ.

Edebiyatı Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.