Custom Search

11. Sınıflar Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları – Asım KOLUKISA

4 Şubat 2013

11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI  I. DÖNEM  I. YAZILI  SORULARI

1.Tanzimat edebiyatının oluşumunu “Tanzimat, yenileşme, modernleşme ve Batılılaşma”     kavramlarından hareketle yazınız.

 

2.Terkib-i bend ve özellikleri hakkında bilgi veriniz.

 

3.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

    a.Tanzimat edebiyatı…….. yılında ………….  ………….’nin ……………………………………    gazetesini yayımlamasıyla başlar.

    b.İlk gazete………………………., ilk yarı resmi gazete…………………….. ilk özel gazete………

    c.Türk edebiyatında yazılan çeviri roman………………………………………………………….’ nın …………………..adlı çevirisi, ilk telif roman……………………………………….., Batılı  anlamda yazılan ilk romansa …………………………………….’ in yazdığı …………………’tır.

     d.Noktalama işaretleri ilk kez…………………. tarafından………………………………………. adlı  tiyatro eserinde kullanılmıştır.

4.  A. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümleri arasında yer almaz?

       a.Teşbib           b.Girizgah       c.Gazel              d.Dua                  e.Fahriye

      B. Aşğıdaki eserlerden hangisi Ziya Paşa’ya ait değildir?

        a.Eş’ar-ı Ziya       b.Şiir ve İnşa                c.Harabat         d.Tahrib-i Harabat       e.Terci-i Bend

      C. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a. Şinasi-Durub-u Emsal-i Osmaniye

 b.A. Rasim- Vatan Yahut Silistre

c. Namık Kemal- Cezmi

 d. A.Hamit Tarhan-Kürsi-i İstiğrak

e.Musavat- Ali Suavi

      D.Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a.Dilde sadeleşme tamamlanmıştır.

b.Roman hikaye vb. türler alınmıştır.

c.Namık KemalZiya PaşaŞinasi önderleridir.

d.Gazetecilikle birlikte gelişmiştir.

e.biçim çoğunlukla aynı kalıp içerik değişmiştir

5.Aşağıdaki bilgiler yanlışsa ( Y ) doğruysa ( D ) yazınız.Yanlış olanları düzeltiniz.

    a.Siyasi, felsefi, dini ve bilimsel konular edebi metnin konusu olabilir. (   )

    b.Edebi eserler yazıldıkları dönemin tarihi gerçeklerini yansıtmak zorundadır. (   )

    c.Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanı’ nın ilanıyla başlar, 1. Meşrutiyet’in ilanıyla sona erer. (   )

    d.1. dönem Tanzimatçılar “sanat için sanat” , 2. dönem Tanzimatçılar ise “toplum için  sanat” görüşünü benimsemişlerdir. (   )

    e.Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde eski – yeni çatışması temada, dilde, ifade biçiminde varlığını hissettirir. (   )

 Puanlama:1. soru 30, 2. ve 3.soru 20, 4.soru 14, 5. soru ise 16 puandır.Başarılar dilerim.

                                                                                                           Asım KOLUKISA

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.