Custom Search

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yazılı Soruları

26 Ocak 2013

ADAPAZARI MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA ANADOLU LİSESİ 

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  I. DÖNEMİ DİL ANLATIM DERSİ 11/ TM A 

SINIFI  BİRİNCİ YAZILI SORULARI

“Sanatın yaşamı ve gerçeği olduğu gibi vermesi gerektiği savunuluyor. Eğer öyle olsaydı sanatın Bilimden farkı ne olurdu? Sanatın, sanatçının bireysel yeteneğini, farklı bir yorum ve yaşam olduğunu yansıtmak kadar anlamsız bir düşünce daha olduğunu sanmıyorum.”

 1- Yukarıdaki metnin anlatım biçimi nedir? Bu anlatım biçimi olduğu sonucuna nasıl vardınız? Açıklayınız.

2- A) Öğretici metnin özelliklerini yazınız         B) Sanatsal metnin özelliklerini yazınız.

    *                                                                                          *

    *                                                                                          *

    *                                                                                          *

    *                                                                                          *

    *                                                                                          *

“ Irmak güneşte ışıldıyor, çamur rengi sular köprünün taş ayaklarına çığlık gibi seslerle kurumuş dalları, çalıları çarpa çarpa paralıyordu. Otelde ise çocuklar lezzetli yiyeceklerle kahvaltılarını yaparken kadınlar havuzun serin sularına giriyorlardı”

3-Metinleri gruplandırırken hangi özellikler dikkate alınır? Yukarıdaki metni bu özelliklere göre inceleyiniz ve sınıflandırmasını yapınız.

 4- Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır, cümlelerin karşısına yazınız.

   * Sanatsal metinler bir iletişim çeşididir.                           ( …………………………………)

   *İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur.              ( …………………………………)

   * Dün verilen ödevlerinizi yaptınız mı ?                            ( ………………………………….)

   * Bana bir bardak su veriniz.                                              ( …………………………………)

5- Sakarya Büyük Şehir Belediye Başkanlığına sokağınıza çöp bidonları konulması isteğinizi bildiren bir dilekçe yazınız.

6-Günlük ve anı türlerinin özelliklerini belirterek ayrılan yönlerini açıklayınız.

7- Aşağıdaki sözcüklerde ne tür ses olayları olduğunu yazınız.Ses olayının olma nedenini açıklayınız.

    *girişken …………………………………………………………………………………………….

    *arıyorum ……………………………………………………………………………………………

    *gencecik ……………………………………………………………………………………………

    *ayrıntı  ……………………………………………………………………………………………..

    *çocuğum ………………………………………………………………………………………….

8-Aşağıdaki cümleler dil ve anlatım yönünden bozuktur.Anlatım bozukluğunu bulunuz, bozukluğun nedenini yazınız.

* Bütün araştırmaların hepsi aynı sonucu gösteriyordu.

* Tellerde yüksek gerilim vardı, bu yüzden yaklaşamıyorduk.

*Sabri, yaşlı kadını dinlerken ne çileler çektiğini anladı.

* Onun da senin gibi akıllı bir oğlu vardı

 

9- Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız

  * Hikaye, roman gibi metinler öğretici metindir.                                                       (     )

  *Makale gerçeklik-öğreticilik yönünden masaldan farklıdır.                                     (     )

  * Halide Edip’in “Handan” romanı mektup türünde yazılmıştır.                                (    )

  *Kurmaca metinlerde dil göndergesel işlev kullanılır.                                                (    )

  *Metnin hiçbir engele takılmadan kolay okunmasına akıcılık denir.                          (    )

*Günlüklerde gözlem ve kişisel dikkat önemlidir. ( )

  *Anı yazarları anlattıkları zaman dilimiyle ilgili bütün kaynaklardan yararlanabilir. (    )

*”Portreler”, “Bizim Yokuş” Yusuf Ziya Ortaç’ın anı türünde eserleridir.                      (    )

* “Zeytindağı”, “Çankaya” Yakup Kadri’nin anı türünde eserleridir.                          (    )

*Anılarda olaylar “ben” tarafından anlatılır.                                                                 (    )

10- Aşağıdaki cümlelerde boş bölümleri uygun şekilde doldurunuz  

   *Sanatsal metinler ………………………  ve ……………………… metin olmak üzere ikiye ayrılır.

   *Öğretici metinlerde ağırlıklı olarak …………………. ve ………………….. anlatım kullanılır.

   *Balzac’ın ……………………………. adlı romanı mektup türünde yazılmıştır.

   *Kırk Yıl, Saray ve Ötesi  ………………………………… ‘in anı türünde eserleridir.

   *Metnin dil ve ifadesinin süsten gösterişten uzak olmasına …………………… denir.

   * Dilekçeler üst makama ………………………….. ifadesiyle sona erer.

   *Sanatçıların sanat ile ilgili yazışmalarına ……………………………… denir.

   *”Gözünü toprak doyursun.” cümlesi anlamca …………….. bir cümle değildir.

   * Günlüklerin …………, …………….., …………….. bir anlatımı vardır.

   *Anlatıcı anlatımda her şeyi bilen durumunda ise buna ………………………………… denir.

                                                                                                      MUSTAFA ŞENGÜL

                                                                                                              TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.