Custom Search

7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Soruları – Ali Kemal KARABAĞ

5 Şubat 2013

7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

Padişah yaşlanmıştı. Tahtına kendisinden sonra geçecek kimse de yoktu. ”Sabah şehrin kapısından ilk girene verin padişahlık tacını.”diye vasiyette bulundu.

Şehre ilk giren fakir bir insandı. Yiyeceğini lokma lokma kazanırdı. Giysileri de yamalıydı. Sultanın vasiyeti yerine getirildi. Hazinenin, kalelerin ve sarayların anahtarları verildi ona. Bir süre sonra saray ileri gelenleri rahatsız oldular durumdan. İsyanlar çıktı. Ülkenin dört bir yanından yeni padişaha karşı ordular oluşturuldu, ayaklanma başlatıldı. Bazı şehirler yönetimden çıktı. Padişah ise çok üzülüyordu. Padişahın eski dostlarından biri çıkageldi bir gün. Padişahın durumuna sevindi:”Bahtın yardım etmiş, gülün dikenden, dikenin ayaktan çıkmış, bu dereceye yükselmişsin.”dedi. ”Her sıkıntının sonunda sevinç ve huzur vardır.” “Beni kutlama!” dedi padişah.”Bir zaman sadece karnımı doyuracağım ekmeğin kaygısını çekerdim. Şimdi ise, bütün ülke insanların karnını nasıl doyuracağımın kaygısını çekiyorum. ”Şimdi dünyanın yükü omzumda…”der.

(1. ve 2. sorular metne göre cevaplandırılacaktır.)

 S.1) Fakir adamın padişah olduktan sonra üzülmesinin sebepleri nelerdir? (10 p.)

 S.2) Padişah neden yerine geçecek birini aramaktadır ve nasıl bir vasiyette bulunmuştur? (5 p.)

  S.3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir? (2 p.)

a) Meyveyi olgunlaşmadan koparmamak gerekir.

b) Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı.

c) Giderek çocuklaşıyorsun Ferdi.

d) Yaylanın soğuk havası sanırım bende rahatsızlığa yol açtı.

 S.4) Aşağıdaki kelimelerin kökünü, yapım ve çekim eklerini gösteriniz? (3 p.)

 a) gözlükçüde

 b) arkadaşlarımızdan

 c) sevinç

 S.5) “Okul bahçesine ağaç dikildi.” Cümlesinde altı çizili adın özellikleri aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir? (3 p.)

a)      soyut- cins – tekil – basit

b)      somut – cins – tekil – basit

c)      somut – özel – tekil – türemiş

d)      soyut – cins – çoğul – basit

 S.6) “lik” eki aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonuna getirilirse soyut bir isim elde edilir? (2 p.)

a) göz                           b) elbise

c) çalışkan                    d) kalem

 S.7) Yakınımızda bulunmayanların özlemine, acısına daha kolay dayanabiliriz. Çünkü bizden uzakta yaşayan sevdiğimiz bir kimseyle istesek de ilgilenemeyiz. Dolayısıyla görüşmekten umudumuzu keser ve ayrılığa katlanırız. Ama yakınımızda bulunan ve her gün görüştüğümüz kimseyle ilgilenmeden edemeyiz. Onun her zaman gördüğümüz acısına da tahammül edip katlanmamız oldukça güçtür.

Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile ilgili olabilir? (5 p.)

a)      Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.

b)      Bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu.

c)      Bağa bak üzüm olsun, üzümü yemeye yüzün olsun.

d)      Göz görmeyince gönül katlanır.

 S.8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? (3 p.)

a)      Cümlede yüklem, özne vb. bulunur.

b)      T.E.V. okullara para yardımı yaptı.

c)      İki ay önce PTT’de müdür oldu.

d)      Bunları MEB’in sitesinden öğrendim.

 S.9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? (2 p.)

a)      İhtiyar adam, kaşlarını çatarak bakıyordu.

b)      Eşim Nihat, karayolları avukatlarındandı.

c)      Dikkatle dinledi, arada başını salladı.

d)      Çiçekçi, kızın ayakkabılarını bağladı.

 S.10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımı yanlıştır? (3 p.)

a)      Düğünü Ankara’da yapacaklarmış.

b)      Giderken bizede haber verin.

c)      Yeşillikler arasında bir köye gittik.

d)      Bu cevap karşısında herkes sustu.

 S.11) Aşağıdaki cümlelerin öznelerinin altını çiziniz.  (2 p.)

Tarihi konak az kalsın yanıyordu.

 Zafer, okuldaki törende çok güzel bir şiir okudu.

 S.12) “Fiiller iş, oluş ve hareket bildiren sözcüklerdir.”

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş bildiren bir fiil vardır? (3 p.)

a)      Ağaçların yaprakları bayağı sararmış.

b)      Elindeki kalemlerin hepsini dağıttı.

c)      Babamın işleri bugünlerde çok iyiydi.

d)      Başaramayacağını anlayınca işten vazgeçti.

 S.13) “Şehrin en yüksek binasına korumasız tırmanıyor, kendisine zarar verecek bu işin üstüne üstüne gidiyordu.” Cümlesindeki tehlikeli durumu ifade eden deyim aşağıdakilerden hangisidir? (2 p.)

a) Ateş püskürmek             b) Ateşe atmak

c) Ateşle oynamak             d) Ateşe vermek

 S.14) Atatürk’ün en büyük özelliklerinden biri de bilimsel ve akılcı bir düşünceyi Türk toplumunun bütün alanlarına egemen kılmak çabasıdır. Onun …………………………. Sözü bu konudaki görüşünü en özlü biçimde açıklamaktadır.

Düşüncenin akışına göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?   (3 p.)

a)      Akıl ve mantıkla çözümlenemeyecek sorun yoktur.

b)      Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir.

c)      Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

d)      Bu millete gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü ilminden yararlanalım.

 S.15) Yolcular ( ) bir süre sonra sıkılmıştı ( ) çalınan şarkılar da artık işe yaramıyordu ( )

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?    (2 p.)

a) (,) (,) (!)                         b) (,) (;) (.)

c) (:) (,) (…)                       d) (,) (:) (.)

 S.16) “geçtim – göreceksin – anlatırım”

Yukarıdaki eylemler sırasıyla hangi zamanlarla çekimlenmiştir?      (3 p.)

a)      Geçmiş zaman – Şimdiki zaman – Geniş zaman

b)      Geçmiş zaman –  Geniş zaman – Gelecek zaman

c)      Şimdiki zaman – Gelecek zaman – Geniş zaman

d)      Geçmiş zaman – Gelecek zaman – Geniş zaman

 S.17) “Bozukları bir kenara ayırıyordu” cümlesinin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (3 p.)

a)      Olumsuz bir eylemdir.

b)      Basit yapılıdır.

c)      Birden çok zaman eki almıştır.

d)      Üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir.

 S.18) (1) Hayvanlar insanlar için büyük öneme sahip canlı grubudur. (2) Çünkü hayvanlar, insanların en önemli yaşam kaynağı ve en yakın dostu olmuştur. (3) Çocukların birçoğu küçük yaşlarında hayvanlara karşı korkusuzdur. (4) Çocuklarımızın da bu dostluktan pay alabilmeleri için onlara hayvan sevgisini siz aşılamalısınız.

Paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

a) 1                        b) 2                  c) 3                  d) 4

S.19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?   (2 p.)

a)      Yemeklerin hepsi bitmişti.

b)      Belediye caddeyi kapatmıştı.

c)      Bize güzel bir hediye verdi.

d)      Eski bir konakta oturuyordu.

 S.20) Doğru yola giden kaplumbağa, eğri yolda giden yarış atını geçer.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır? (2 p.)

a)      Tembellik başarının en büyük düşmanıdır.

b)      Başarının anahtarı azimle çalışmaktır.

c)      Zafere ulaşmada en önemli unsur belirleyeceğiniz yöntemdir.

d)      Çalışan her zaman karşılığını alır.

 S.21) Aşağıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin türlerini altlarına yazınız. (2 p.)

 Ödevlerini zamanında bitirmek için erken kalktı.

 S.22) İçinde yaşama gücü, yaşama sevgisi olan kişi, sıkıntı çekse de, incinse de, kolay kolay kırılıp düşmez; en güç koşullarda bile mutluluk bahçesinden renk renk çiçekler toplamasını bilir.

Paragraftaki kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2 p.)

a) Sabırlı olduğu            b) Umutlu olduğu

c) Azimli olduğu            d) Bilgili olduğu

 S.23) İnsan eleştiriye önce kendinden başlamalı. Bu sözü kolay söylüyoruz da uygulaması o kadar kolay olmuyor. İğneyi kendimize batırmak… Ah bunu başarabilsek, dünya güllük gülistanlık olur! Öfkeler, kinler, hınçlar yerini sevgiye, şefkate bırakır. Her halde dünya çok çok daha güzel olur. İnsan, yaşamanın, insan gibi yaşamanın tadına varır.

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? (2 p.)

a) İyilik yapmak            b) Öz eleştirinin önemi

c) Hayatı sevmek         d) Öfkenin zararları

 S.24) Elimde güzel bir meşe sopası, çimenlerin arasında güle oynaya yürüyorum. Arkadan bir ses: Merhaba Hasan Bey, nereye böyle?

Bu parçada duyu organlarımızdan hangisi yoktur? (1 p.)

a) Görme          b) İşitme           d) Dokunma     d) Tatma

 S.25)   Aşağıdaki resimden hareketle bir öykü yazınız. (30 p.)

                                                               Ali Kemal KARABAĞ

                                                                 Türkçe Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.